Thank you for your interest in our books. Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, we only have ebooks available for download at this time, as we have had to suspend mailing books. If you download the eBooks but would still like to receive printed books when we can mail again, or if you would like to wait to order until printed books become available, please check back at our website in a few months.

Rhema یک موسسه خیریه غیرانتفاعی است که کتاب‌‌های مسیحی رایگان را توزیع می‌‌کند.

راجع به اینکه ما به عنوان یک موسسه خیریه غیرانتفاعی چه کار می‌‌کنیم، تاریخچه فعالیت‌‌هایمان و اینکه شما چه‌‌طور می‌‌توانید مشارکت کنید، بدانید.

Rhema Literature Distributers گروهی از ایمانداران در سرتاسر زمین هستند که یک هدف مشخص دارند- کتاب‌های مسیحی را با کفیت بالا و به طور فعالانه توزیع کنند. ما به بیش از 100 کشور و با بیش از 30 زبان بر اساس یک اصل ساده توزیع می‌کنیم- تمام کتاب‌های ما کاملا رایگان داده می‌شود.

ما کتاب‌هایی را توزیع می‌کنیم که بیشترین کمک را برای فهمیدن انجیل، شناختن و تجربه کردن مسیح در زندگی روزانه‌مان داشته است. به شکل مشخص، ما از نزدیک با Living Stream Ministry جهت توزیع تعدادی از عناوین کلیدی نوشته شده توسط نویسندگانشان، کار می‌کنیم.

ما یک خیریه غیرانتفاعی هستیم که کار توزیعمان از طریق هدایا از طرف ایمانداران و کلیساهای سراسر دنیا، ممکن شده است. آنها این اطمینان را برایمان فراهم کرده‌اند تا بتوانیم یک کانال آزاد و گسترده برای تأمین جویندگانی باشیم که دنبال خدا به شکلی عمی‌‌تر و رضایت‌بخش هستند.

ایمان ما

مردم گاهی راجع به اعتقادمان از ما سوال می‌‌پرسند. در اینجا بیانیه ما راجع به ایمانمان قرار دارد. پیروی از این عقاید، الزامی برای دریافت کتاب‌هایمان نیست. کتاب‌های ما به شکل رایگان برای هر شخصی با هر اعتقادی در دسترس است.

ما در Rhema ایمان مشترکی داریم که از طریق همه ایمانداران به اشتراک گذاشته شده است، محتوایی که یک بار برای همیشه در عهد جدید ارائه شده است. به ویژه، این ایمان مشترک در عهد جدید، متشکل از مواردی است در خصوص کتاب مقدس، خدا، نجات و ابدیت که به آنها باور داریم.

  • انجیل یک مکاشفه الهی کامل است، و هر کلمه آن توسط خدا و از طریق روح القدس الهام شده است.
  • خدا آن یگانه شخص منحصر بفرد و ابدی است، و در عین حال سه گانه یکتای ابدی به عنوان پدر، پسر و روح نیز هست با این سه که متصل به هم هستند و نه جدا از هم.
  • خدا در مسیح جسم پوشید تا یک انسان واقعی و کامل به نام عیسی باشد. او بر روی صلیب مصلوب شد، مرگی نیابتی برای بازخرید ما. در روز سوم از میان مردگان برخاست، رستاخیزی با بدن جلال یافته. او به دست راست خدا صعود کرد و خداوند همه گشت.
  • انسان گناه کرد و گناهکار است که از آن سبب زیر داوری خدا قرار گرفت. اما از طریق مرگ نیابتی مسیح، راه برای انسان باز شد تا رهایی از گناهان و داوری خدا را بیابد.هرگاه، هر شخصی به خدا توبه کند و به عیسی مسیح ایمان داشته باشد، نجات ابدی، بخشش گناهان، موجه شمرده شدن در مقابل خدا و حتی صلح با خدا را دریافت می‌کند. بر این اساس، شخص نجات یافته، ذات و حیات الهی دریافت می‌کند که او را فرزند خدا و عضو بدن مسیح می‌سازد که در آن همه ایماندارانش رشد کرده و تا بالغ شدن با هم بنا می‌شوند.
  • مسیح دوباره به زمین می‌آید تا ایماندارانش را برای خود برگیرد. در ابدیت ما با خدا در اورشلیم نو ساکن خواهیم بود، کمال نجات خدا برای برگزیدگانش.

هدف ما در Rhema ، تأمین رایگان مجموعه‌ای منحصر بفرد از نوشته‌های مسیحی است که باور داریم فهم و تجربه خوانندگان را از ایمان عهد جدید به حداکثر خواهد رساند. ایمانداران نه تنها از نجات ابدی در مسیح به واسطه بازخرید شدنشان لذت می‌برند، بلکه از یک نجات روزانه نیز لذت می‌برند که به شکل عملی از طریق غذای روحانی انجیل قابل درک است. این تجربه ما بوده است؛ امیدواریم تجربه شما نیز باشد.

تاریخچه ما

بیش از 30 سال تاریخچه Rhema Literature Distributors

از اواسط 1980، Rhema، کار توزیع متون رایگان را انجام داده است. ما در ابتدا شروع به توزیع انجیل و کتاب‌های روحانی به زبان روسی در کشورهای شوروی سابق کردیم. ابزار ابتدایی ما برای توزیع از طریق پست به هر متقاضی بود، ولی همچنان با سایر گروه‌ها برای گسترش حقیقت از کلام خدا به بسیاری از مکان‌ها همکاری می‌کردیم.

در سال 1999 تلاش‌ها در زبان روسی به توزیع گسترده عهد جدید روسی حاوی پانویس‌های گسترده و مطالب خواندنی منجر شد.

در 2001، Rhema، نیاز به متون روحانی رایگان به سایر زبان‌ها و کشورها را در نظر گرفت، که منجر به گسترش تدریجی در برگرفتن دیگر مناطق مهم زمین شد. به عنوان موج نخست، ما ده زبان جدید را اضافه کردیم و یک مجموعه استانداردی از کتاب‌ها را به جهت توزیع، تعیین کردیم.

در سال 2006،Rhema، برنامه‌های موج دوم سایر زبان‌ها را تهیه نمود، شامل زبان‌های مهم خاورمیانه و آسیا.

در طول این 20 سال گذشته، میلیون‌ها نوشته متون مسیحی بیرون رفته‌اند_ همه به شکل رایگان.

سه روش برای مشارکت شما وجود دارد: ابتدا، با دعا کردن شما؛ دوم، از طریق کمک مالی؛ سوم، با شرکت کردن در توزیع متون رایگان در منطقه خودتان.

داوطلبانه مشارکت کنید

بسیاری برای مشارکت در توزیع در منطقه خودشان و سرتاسر دنیا ابرازعلاقه کرده‌اند. ما بابت این درخواست‌ها برای اطلاعات بیشتر قدردانی می‌کنیم و امیدواریم در این بخش پاسخگوی شما برای روش‌های پیوستن به ما باشیم. این بخش را به سه دسته مشارکت تقسیم کرده‌ایم : توسط دعا، کمک مالی، و توزیع.

اولین و مهم‌ترین روش برای مشارکت توسط دعا کردن است. به منظور توزیع کتاب‌های رایگان به زبان‌ها و کشورهای مختلف، ما تحت تأثیر درخواست دعای خاص کتاب اول تیموتائوس باب 2 مبنی بر نجات انسان‌ها بوده‌ایم.

بنابراین پیش از هرچیز سفارش می‌کنم، که مومنان درخواست‌ها، دعاها، شفاعت‌ها و شکرگزاری‌ها را برای همه مردم به جا آورند، از آن جمله برای حاکمان و همه صاحبمنصبان تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم. چراکه این نیکو و پسندیده نجات دهنده ما خداست که می‌خواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نائل گردند. اول تیموتائوس 1:2-4

در اینجا می‌خواهیم موارد زیر را متذکر شویم:

  • درجات مختلف دعا شامل درخواست‌ها، شفاعت‌ها و شکرگزاری‌ها برای همه مردم می‌شود.
  • دعا به همه انسان‌ها اشاره می‌کند و حتی حاکمان و صاحبمنصبان نیز شامل شده‌اند. وقتی موقعیت دنیای امروز را در نظر می‌گیریم، برای انجام خواست خدا، قطعا این بیش از هر زمان دیگری کلید است.
  • خواست خدا دو بخش دارد: تمامی انسان‌ها نجات یابند و همچنین به معرفت حقیقت نائل شوند. مشارکت ما در دعا نیز باید بازتاب همین خواست خدا باشد.
  • این دعا بسیار خاص و هدفمند است چرا که حتی نیاز به زندگی آرام و آسوده را نیز اشاره کرده است. در چنین شرایطی خدا برای نجات انسان‌ها و آوردن آنها به معرفت حقیقت، راه دارد.

ما از طریق تجربه شاهد بوده‌ایم که وقتی گروهی از مردم خدا در چنین دعایی شرکت می‌کنند ، در طی سال‌ها این موارد خاص اتفاق خواهد افتاد. ما صمیمانه امیدواریم که بسیاری بتوانند اینگونه دعا کنند تا این کتاب‌های رایگان، معرفت حقیقت را گسترش دهند.

پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر، و روح القدس تعمید دهید. و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم.
متی 19:28-20

اما چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان.
اعمال رسولان 8:1

برای کسانی که مایل به شرکت در توزیع کتاب‌های رایگان در مناطق مختلف زمین هستند، لطفا با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید

کتاب‌های مسیحی رایگان ما

کتاب‌های ما می‌توانند به شما کمک کنند تا انجیل را بشناسید، درباره مسیح بیاموزید، و کمک عملی برای زندگی مسیحی خود را تأمین کنید.

کتاب‌های ما می‌توانند به شما کمک کنند تا انجیل را بشناسید، درباره مسیح بیاموزید، و کمک عملی برای زندگی مسیحی خود را تأمین کنید. این سری شامل ۷ کتاب در ۳ مجموعه است . عناوین در این سری پیشرفت کرده و برای همه یک تأمین عالی است.

به شکل کتاب الکترونیکی موجود است


با دیگران به اشتراک بگذارید