Rhema, ücretsiz Hristiyan kitaplarını dağıtan bir kar amacı gütmeyen hayır kuruluşudur

Biz kar amacı gütmeyen bir hayır kurumu olarak ne yaptığımız, bizim faaliyetlerimizin tarihçesi ve bize nasıl katılabilmeniz hakkında bilgi edinin.

Rhema Literatür Dağıtıcıları, dünyanın çeşitli yerlerindeki imanlılardan oluşan ve tek bir görevi gerçekleştiren bir gruptur: En yüksek kalitede Hristiyan literatürünü aktif olarak dağıtmak. Kırktan fazla ülkede ve ondan fazla dilde şu basit ilkeye göre dağıtımyapıyoruz: Tüm materyallerimiz tamamen ücretsizdir.

Kutsal Kitap’ı anlamamıza ve Mesih’i günlük hayatımızda yaşamamıza en çok yardımcı olan kitapların dağıtımını yapıyoruz. Özellikle, yazarlarının belli başlı konularla ilgili kitaplarını dağıtmak için Living Stream Ministry ile yakın çalışıyoruz.

Biz, dünyanın çeşitli yerlerinden imanlıların ve kiliselerin maddi hediyeleriyle dağıtımları mümkün kılınan, kar amacı olmayan bir hayır kuruluşuyuz. Bize, Tanrı’yı derin ve tatmin edici şekilde tanımak isteyen herkese yazılı kaynak sağlayan özgür ve geniş bir kanal olmak için araçlar teslim edilmiştir.

İnancımız

İnsanlar bazen inancımız hakkında bize sorurlar. Bizim inancımızın açıklaması buradadır. Kitaplarımızı almak için bizim inancımızı kabul etmeniz gerek yoktur. Bizim kitaplarımız herhangi bir inancın inananlarına karşılıksız sağlanmaktadır.

Rhema’da biz, tüm imanlıların paylaştığı ve içeriği Yeni Antlaşma’da bir seferde sunulmuş olan ortak imana sarılıyoruz. Bu ortak Yeni Antlaşma imanı Kutsal Kitap, Tanrı, Mesih, kurtuluş ve sonsuzlukla ilgili olduğuna inandığımız şu konulardan oluşmaktadır:

  • Kutsal Kitap tamamlanmış ilahi esinlemedir ve her kelimesi Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı tarafından esinlenmiştir.
  • Tanrı eşsizdir ve sonsuza dek tektir. Bununla birlikte sonsuza dek Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üçlü yapıya sahiptir. Bu üç varlık farklıdır; ama ayrı değildir.
  • Mesih’teki Tanrı, İsa adında gerçek ve mükemmel bir insan olmak için beden almıştır. Çarmıha gerilmiş, kurtuluşumuz için bizim yerimize ölmüştür. Üçüncü gün, görkemli bir bedenle ölümden dirilmiştir. Tanrı’nın sağına yükselmiştir ve her şeyin Rabbi kılınmıştır.
  • İnsan günah işlemiştir ve günahkardır. Bu yüzden, Tanrı’nın yargısı altına girmiştir. Fakat Mesih’in insanın yerine ölmesiyle insanın günahtan ve Tanrı’nın yargısından kurtulma yolu açılmıştır. Kişi Tanrı’ya tövbe edip Rab İsa Mesih’e iman ettiği anda sonsuz kurtuluşu, günahlarının bağışını, Tanrı’nın huzurunda aklanmayı ve hatta Tanrı’yla barışı elde eder. Bu gerçek uyarınca, kurtulmuş insan ilahi yaşamı ve doğayı elde eder; böylece hem Tanrı çocuğu hem de tüm inanlıların birlikte büyüyüp bina edilerek olgunlaştığı Mesih Bedeni’nin üyesi olur.
  • Mesih Kendisine ait imanlıları almak için yeryüzüne tekrar gelecek. Yeni Yeruşalim’de sonsuza dek Tanrı’yla yaşayacağız; Tanrı’nın seçtiklerinin kurtuluşu tamamlanmış olacak.

Rhema’da hedefimiz, okuyucunun bu Yeni Antlaşma imanını anlayışını ve yaşayışını en üst düzeye çıkaracağına inandığımız Hristiyanlık yazılarından oluşan eşsiz bir koleksiyonu ücretsiz sağlamaktır. İmanlılar Mesih’in özgür kılışıyla sağlanan sonsuz kurtuluşa sahip olmakla kalmaz, gün be gün O’nun yaşamından gelen kurtarışla yaşarlar. Bu da Kutsal Kitap’tan gelen ruhsal yiyecekle gerçekleşir. Bizim tecrübemiz budur; sizinkinin de öyle olmasını umuyoruz.

Tarihimiz

Rhema Literatür Dağıtıcıları'nın 30 Seneden Fazla Tarihi

1980’lerin ortasından bu yana, Rhema ücretsiz literatür dağıtımları gerçekleştirmektedir. İlk olarak eski Sovyetler Birliği ülkelerine Rusça Kutsal Kitaplar ve ruhani kitaplar dağıtarak başladık. Ana dağıtım yöntemimiz, her talepte bulunana posta aracılığıyla kitap göndermekti. Bununla birlikte, Tanrı Sözü’ndeki gerçeği bir.ok yere yaymak için başka gruplarlarla birlikte de çalıştık.

1999’da Rusça’daki çabalarımız, kapsamlı notlar ve çalışma materyalleri içeren yeni bir Rusça Yeni Antlaşma’nın büyük kitlelere dağıtımı ile sonuçlandı. 

2001’de, Rhema başka dillerde ve ülkelerde ücretsiz ruhani literatür ihtiyacını göz önüne almaya başladı. Bunun sonucunda, dünyanın belli başlı bölgelerini içeren bir genişleme süreci başladı. İlk dalga olarak, on yeni dilde çeviri ekledik ve dağıtım için standart bir set hazırladık.

2006’da Rhema, Orta Doğu ve Asya için kritik öneme sahip dilleri içeren bir dil dalgası daha oluşturmak için planlar yaptı.

Geçtiğimiz bu yirmi yıl boyunca, milyonlarca Hristiyanlık kitabı dağıtıldı ve hepsi ücretsizdi.

Katılın

Üç yol ile katılabilirsiniz. Birinci, dua ile; İkinci, bağış yoluyla; Üçüncü, bölgenizdeki ücretsiz literatürü dağıtıma katılmanız ile.

Dua ile Katılın

Birçok kişi kendi bölgeleri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki dağıtıma katılma arzularını ifade etmiştir. Bu daha fazla bilgi taleplerini şükranla karşılıyoruz ve bu bölümde bize katılabilme yöntemleriyle yanıt vermeyi umuyoruz. Bu bölümü üç katılım kategorisine böldük: duayla, bağışlarla ve dağıtımla.

İlk ve en önemli katılım yöntemi duadır. Çeşitli dil ve ülkelerde ücretsiz kitaplar dağıtırken 1.Timoteos 2.bölümde insanın kurtuluşu için dile getirilen belirgin dua isteği bizi etkilemiştir.

Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. 1Ti. 2:1-4

Bu noktada şunu vurgulamak istiyoruz:

  • İnsanlar için dilek, yakarış ve şükran dahil, çeşitli düzeylerde dua.
  • Dua TÜM insanlar için edilir, krallar ve yöneticiler için bile buna dahildir. Günümüz dünyasının durumunu göz önüne aldığımızda, bundan daha da fazlası Tanrı isteğinin yerine gelmesi için kesinlikle kritik düzeyde önemlidir.
  • Tanrı’nın arzusu iki aşaması vardır: tüm insanların kurtulması ve gerçeğin tam bilgisine sahip olmaları. Duadaki katılımımız da bu arzuyu yansıtmalıdır.
  • Bu dua çok belirgin ve hedefe yöneliktir; çünkü sakin ve huzurlu yaşam ihtiyacından bile bahseder. Böyle bir durumda Tanrı, insanları kurtarmak ve gerçeğin tam bilgisine eriştirmek için bir yola sahip olur.

Tanrı halkından bir grup böyle bir duaya katıldığında, yıllar için tüm bu belirli unsurların gerçekleştiğini gördük. Bu kitaplar gerçeğin tam bilgisini karşılıksız yayarken birçoklarının böyle dua etmesini içtenlikle ümit ediyoruz.

Bağış Yoluyla Katılın

Rhema, 1982’de A.B.D., Washington Eyaleti’nde kurulmuş, kar amaçlı olmayan bir kurumdur. Rhema’ya yapılan bağışlar, A.B.D. İç Gelir 501. Maddesi (c)(3) uyarınca vergi indirimine tabidir. Rhema’nın finansal işlerini yöneten, bağımsız bir Direktörler Kurulu bulunmaktadır.

Tüm bağışlar şükranla kabul edilir ve Kutsal Kitap ile Hristiyan literatürü dağıtımı ve okuyucuların Kutsal Kitap’taki gerçekleri anlayıp yaşamasına yardımcı olan konferans ve seminerler düzenlemek gibi yardımcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır.

Kişisel bilgileriniz reklam amacıyla açığa vurulmayacak, başka organizasyonlarla paylaşılmayacaktır.

Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız.
Luka 6:38

Rab sizi Rhema’ya maddi destek vermeye yönlendiriyorsa, aşağıdaki şekillerde bağış yapabilirsiniz:

Bağış yap

Gönüllülük ile Katılın

Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.
Matta 28:19-20

Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.
Elçilerin İşleri 1:8

Dünyanın çeşitli yerlerindeki ücretsiz literatür dağıtımına katılmak istiyorsanız, lütfen bize ulaşın.

Bize ulaşın

Ücretsiz Hristiyan Kitaplarımız

E-Kitap veya Basılı Kitap da mevcuttur

Kitaplarımız, Kutsal Kitap'ı bilmenize, Mesih hakkında bilgi edinmenize ve Hristiyan yaşamınız için pratik yardım sağlamanıza yardımcı olabilir. Bu dizi 3 ciltte 7 kitap içeriyor. Bu dizinin başlıkları ilerliyor ve herkes için harika bir tedarik.

Hayat değiştiren

Başkaları ile paylaşmak