Rhema je neprofitno dobrotvorno društvo koje distriubuira besplatne kršćanske knjige

Saznajte što mi činimo kao neprofitno dobrotvorno društvo, o povijesti (historiji) naših aktivnosti te kako i vi možete učestvovati.

Distributeri Rhema literature sastoje se od vjernika po čitavome svijetu koji su uključeni u jednostavnu misiju - aktivno distribuirati kršćansku literaturu najviše kvalitete. U preko 100 zemalja i na više od 40 jezika, mi distribuiramo prema jednostavnom principu - sva naša literatura dijeli se potpuno besplatno.

Mi dijelimo knjige koje su nam najviše pomogle da razumijemo Bibliju te da spoznamo i iskusimo Krista u našem svakodnevnom životu. Osobito usko surađujemo s Living Stream Ministry kako bismo distribuirali određeni broj ključnih naslova njihovih autora.

Mi smo dobrotvorno društvo koje ne ostvaruje profit i čija distribucija je omogućena darovima od vjernika i od crkava iz cijeloga svijeta. Oni su nam povjerili sredstva kako bismo bili besplatan i širok kanal opskrbe za sve one koji traže spoznaju Boga na dublji i zadovoljavajući način

Naša vjera

Ljudi obično pitaju o našim vjerovanjima. Ovdje je naša izjava vjere. Držati se ovih vjerovanja nije zahtjev za dobivanje naših knjiga. Naše knjige su besplatno dostupne svakome s bilo kakvim vjerovanjima.

Mi u Rhemi držimo zajedničku vjeru koju dijele svi vjernici. Sadržaj te vjere prezentiran je jednom zauvijek u Novom Zavjetu. Ova zajednička novozavjetna vjera poglavito se sastoji od ovoga što slijedi, u što mi vjerujemo, a tiče se Biblije, Boga, Krista, spasenja i vječnosti.

  • Biblija je cjelokupno božansko otkrivenje i svaka njena riječ nadahnuta je od Boga kroz Duha Svetoga.


  • Bog je jedinstven i vječno jedan, i također je vječno trojedan: kao Otac, Sin i Duh, koji se razlikuju, ali su neodvojivi.


  • Bog se utjelovio u Kristu kako bi bio istinski, savršeni čovjek imenom Isus. On je bio raspet na križu gdje je za naše otkupljenje umro zamjenskom smrću. U treći dan ustao je od mrtvih, uskrsnuvši s proslavljenim tijelom. Uzašao je zdesna Bogu i učinjen je Gospodarom svega.


  • Čovjek je sagriješio i čovjek je grešan, te je kao takav pao pod Božji sud. No, kroz Kristovu zamjensku smrt čovjeku je otvoren put da primi spasenje od grijeha i Božjeg suda. Kad god se bilo koja osoba pokaje Bogu i vjeruje u Gospodina Isusa Krista, prima vječno spasenje, oproštenje grijeha, opravdanje pred Bogom, čak i mir s Bogom. Utemeljeno na ovome, spašena osoba prima božanski život i narav, koji je čine djetetom Božjim i udom Kristova Tijela, u kojem svi vjernici rastu i bivaju zajedno izgrađivani do zrelosti.


  • Krist će ponovno doći na Zemlju da Svoje vjernike uzme k Sebi. U vječnosti prebivat ćemo s Bogom u Novom Jeruzalemu, dovršenju Božjega spasenja Njegovih izabranika.

Naš cilj u Rhemi je da besplatno opskrbimo jedinstvenu kolekciju kršćanskih spisa za koje vjerujemo da će maksimalno povećati čitateljevo razumijevanje i iskustvo ove novozavjetne vjere. Vjernici ne uživaju samo vječno spasenje u Kristu kroz Njegovo otkupljenje, već i svakodnevno spasenje u Njegovom životu, koje se praktično može ostvariti po duhovnoj hrani iz Biblije. To je naše iskustvo. Nadamo se da će biti i vaše.

Naša povijest (historija)

30+ godina povijesti (historije) Distributera Rhema literature

Rhema provodi distribuciju besplatne literature od sredine 1980-tih. Isprva smo počeli Biblije i duhovne knjige distribuirati na ruskom jeziku zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza. Naše primarno sredstvo distribucije bila je pošta koju smo slali svakom pojedinom naručitelju. Također smo surađivali i s drugim grupama kako bismo istinu iz Božje Riječi proširili u mnoga mjesta.

Godine 1999. uloženi napor na ruskom jeziku kulminirao je u masovnoj distribuciji novog ruskog Novoga Zavjeta koji sadrži opsežne bilješke i materijale za proučavanje.

Godine 2001. Rhema je počela razmatrati potrebu za besplatnom duhovnom literaturom na drugim jezicima i u drugim zemljama, što je rezultiralo u postepenom proširenju, kako bi uključili i ostala glavna područja svijeta. Kao prvi val, pridodano je deset dodatnih jezika i pripremljen je standardni set knjiga za distribuciju.

Godine 2006. Rhema je zacrtala plan za još jedan val jezika, uključujući one koji su presudni za Bliski Istok i Aziju.

Tijekom ovih proteklih 20 godina razdijeljeni su milioni komada kršćanske literature - sve besplatno.

Učestvujte

Postoje tri načina na koja možete učestvovati. Prvo, svojom molitvom; drugo, donacijom; treće, učestvujući u besplatnoj distribuciji literature na vašem području.

Učestvujte molitvom

Mnogi su izrazili želju da učestvuju u distribuciji na svome području i diljem svijeta. Mi izuzetno cijenimo takve zahtjeve i nadamo se da ćemo vam u ovom dijelu uspjeti predstaviti načine kako da nam se pridružite. Ovaj dio podijelili smo u tri kategorije učestvovanja: molitvom, donacijama i distribucijom.

Prvi i najvažniji način učestvovanja je molitva. Tokom distribuiranja besplatnih knjiga na različitim jezicima i u raznim državama, duboko nas se dojmio specifični molitveni zahtjev za čovjekovim spasenjem u 1. poslanici Timoteju u drugom poglavlju.

Tako, prije svega, molim da se upravljaju prošnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i za one koji su na višem položaju, da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, Spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. 1 Tim 2:1-4

Ovdje možemo zamijetiti sljedeće:

  • Višestruke stupnjeve molitve, uključujući prošnje, posredovanja i zahvaljivanja za sve ljude.
  • Molitva se upućuje za SVE ljude; tu su uključeni čak i kraljevi i vladari. Dok promatramo današnju situaciju u svijetu, ovo je zasigurno više nego ikad ključ za ispunjenje Božje želje.
  • Božja želja je dvostruka: da svi ljudi budu spašeni, i da dođu do potpune spoznaje istine. Naše učestvovanje molitvom također bi trebalo odraziti ovu želju.
  • Ovakva molitva je vrlo specifična i točno ciljana, jer ona čak spominje potrebu za tihim i mirnim životom. U takvoj situaciji Bog ima načina da spasi ljude i dovede ih do potpune spoznaje istine.

Iz našega vlastitoga iskustva uvidjeli smo da kad grupa Božjeg naroda hoće učestvovati u ovakvoj molitvi, kroz period određenih godina svi ovi specifični zahtjevi počinju se ostvarivati. Iskreno se nadamo da će mnogi moliti na ovakav način dok ove knjige slobodno šire potpunu spoznaju istine.

Učestvujte donirajući

Rhema je udruženje koje ne ostvaruje profit. Utemeljena je 1982. godine u Državi Washington u Sjedinjenim Američkim Državama. Prilozi koji se daju Rhemi podložni su poreznim olakšicama prema U.S. Internal Revenue code section 501(c)(3). Postoji neovisni upravni odbor direktora koji upravljaju financijama Rheme.

Izuzetno cijenimo sve donacije. Donacije se koriste za distribuciju Biblija i kršćanske literature te za poduzimanje pomoćnih aktivnosti, kao što su održavanje konferencija i seminara, koji čitateljima pomažu shvatiti i iskusiti istine koje sadrži Biblija.

Vaši osobni podaci neće se otkrivati u komercijalne svrhe niti će se dijeliti s drugim organizacijama.

Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.
Luka 6:38

Oni koji imaju breme od Gospodina da daju nešto Rhemi, svoje priloge mogu darovati na sljedeće načine:

Donirajte

Učestvujte dobrovoljnim služenjem

Pođite dakle i učinite Mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, Ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.
Matej 28:19-20

Ali primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete Mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.
Djela apostolska 1:8

Oni koji bi htjeli učestvovati u distribuciji besplatne literature u različitim dijelovima svijeta, molimo vas, kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas

Naše besplatne kršćanske knjige

Dostupno kao e-knjiga ili u štampanom formatu

Naše knjige mogu vam pomoći da poznajete Bibliju, upoznate Krista i mogu vas opskrbiti praktičnom pomoći za vaš kršćanski život. Ovaj komplet sadrži 7 knjiga u 3 seta. Teme u ovom kompletu su progresivne i predivna su opskrba za svakoga.

Prezime

Podijelite s drugima