Rhema là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận chuyên phân phối sách Cơ Đốc miễn phí

Tìm hiểu về những gì chúng tôi làm như một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, lịch sử hoạt động của chúng tôi và cách bạn có thể tham gia.

Các nhà cung cấp ấn phẩm Rhema là một nhóm các tín đồ trên toàn thế giới tham gia vào một sứ mạng duy nhất - tích cực phân phối ấn phẩm Cơ Đốc chất lượng cao nhất. Tại hơn 100 quốc gia và hơn 40 ngôn ngữ, chúng tôi phân phối theo một nguyên tắc đơn giản - tất cả ấn phẩm của chúng tôi được phát hoàn toàn miễn phí.

Chúng tôi đang phân phối các quyển sách đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc hiểu biết Kinh thánh, nhận biết và kinh nghiệm Đấng Christ trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt, chúng tôi làm việc chặt chẽ với Living Stream Ministry để phân phối một số sách quan trọng được viết bởi các tác giả của họ.

Chúng tôi là một hội phi lợi nhuận, chúng tôi có thể phân phối được là nhờ sự dâng hiến của các tín đồ và các Hội thánh trên toàn thế giới. Họ đã tin cậy giao cho chúng tôi các phương tiện để làm một kênh cung ứng miễn phí và rộng khắp cho những người tìm kiếm để nhận biết Đức Chúa Trời một cách sâu sắc và thoả mãn.

Đức tin của chúng tôi

Mọi người thỉnh thoảng hỏi về niềm tin của chúng tôi. Đây là tuyên bố của chúng tôi về đức tin. Tuân thủ những niềm tin này không phải là một yêu cầu để nhận sách của chúng tôi. Sách của chúng tôi là miễn phí có sẵn cho bất cứ ai với bất kỳ niềm tin nào.

Tại Rhema chúng tôi giữ đức tin chung là điều được chia sẻ bởi tất cả những người tin, nội dung này đã được trình bày một lần đủ cả trong Tân Ước. Đặc biệt, đức tin chung Tân Ước này bao gồm những vấn đề mà chúng tôi tin liên quan đến Kinh thánh, Đức Chúa Trời, Đấng Christ, sự cứu rỗi và cõi đời đời như sau:

  • Kinh thánh hoàn toàn là sự khải thị thần thượng và mỗi từ đều được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời qua Thánh Linh.
  • Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất và đời đời, tuy nhiên Ngài cũng là tam-nhất đời đời Cha, Con và Linh với ba thân vị phân biệt nhưng không tách rời.
  • Đức Chúa Trời trong Christ đã nhục hoá để làm một con người hoàn hảo, chân thật có tên là Jesus. Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chết một cái chết thay thế vì sự cứu chuộc chúng ta. Vào ngày thứ ba Ngài sống dậy từ kẻ chết, phục sinh với thân thể vinh hiển. Ngài đã thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời và được lập làm Chúa của tất cả.
  • Con người phạm tội và là tội lỗi, vì vậy con người ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng qua cái chết thay thế của Đấng Christ, một con đường đã được mở ra để con người nhận được sự cứu rỗi khỏi tội và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Khi một người ăn năn với Đức Chúa Trời và tin vào Chúa Jesus Christ, người ấy nhận được sự cứu rỗi đời đời, sự tha thứ các tội phạm, sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời và thậm chí sự bình an với Đức Chúa Trời. Dựa trên điều này, một người được cứu nhận được sự sống và bản chất thần thượng, làm cho người ấy thành con của Đức Chúa Trời và là một chi thể của Thân thể Đấng Christ, trong đó tất cả những người tin lớn lên và được xây dựng với nhau cho đến trưởng thành.
  • Christ sẽ trở lại trái đất này để tiếp nhận những người tin của Ngài cho chính Ngài. Trong cõi đời đời chúng ta sẽ cư ngụ với Đức Chúa Trời trong Giê-ru-sa-lem Mới, tổng kết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người được chọn của Ngài.

Tại Rhema mục tiêu của chúng tôi là cung ứng miễn phí một tuyển tập độc đáo các bài viết Cơ Đốc mà chúng tôi tin sẽ tối đa hoá sự hiểu biết và kinh nghiệm của bạn đọc về đức tin Tân Ước này. Những người tin không những vui hưởng sự cứu rỗi đời đời trong Đấng Christ qua sự cứu chuộc của Ngài mà còn được cứu trong sự sống của Ngài hằng ngày, là điều có thể được nhận biết cách thực tiễn bởi thức ăn thuộc linh từ Kinh thánh. Đây là kinh nghiệm của chúng tôi; chúng tôi hy vọng nó cũng sẽ là của bạn.

Lịch sử của chúng tôi

Lịch sử hơn 30 năm của các Nhà phân phối ấn phẩm Rhema

Từ giữa những năm 1980, Rhema đã tiến hành phân phối tài liệu miễn phí. Đầu tiên chúng tôi bắt đầu phân phát Kinh thánh và sách thuộc linh bằng tiếng Nga cho các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Phương tiện phân phối chính của chúng tôi là qua đường bưu điện cho từng người yêu cầu, nhưng chúng tôi cũng hợp tác với các nhóm khác để truyền bá lẽ thật từ Lời Chúa đến nhiều nơi.

Năm 1999, nỗ lực về văn phẩm tiếng Nga lên đến đỉnh điểm trong việc phân phối hàng loạt Tân Ước tiếng Nga mới có chú thích và tài liệu nghiên cứu mở rộng.

Năm 2001, Rhema bắt đầu xem xét nhu cầu về văn phẩm thuộc linh miễn phí cho các ngôn ngữ và quốc gia khác, dẫn đến việc mở rộng dần dần để bao gồm các khu vực chính khác trên trái đất. Trong đợt đầu, chúng tôi đã thêm mười ngôn ngữ bổ sung và chuẩn bị một bộ sách tiêu chuẩn để phân phối.

Năm 2006, Rhema đã lên kế hoạch cho một đợt ngôn ngữ khác, bao gồm cả những ngôn ngữ quan trọng ở Trung Đông và Châu Á.

Trong 20 năm qua, hàng triệu ấn bản văn phẩm Cơ Đốc đã ra mắt - tất cả đều miễn phí.

Tham dự

Có ba cách để bạn có thể tham dự: thứ nhất, bằng sự cầu nguyện của bạn; thứ hai, qua sự dâng hiến; thứ ba, bằng cách dự phần vào việc phân phối ấn phẩm miễn phí tại nơi của bạn.

Tham dự bằng cầu nguyện

Nhiều người bày tỏ mong muốn được tham dự vào việc phân phối tại nơi của mình và khắp thế giới. Chúng tôi trân quí những yêu cầu muốn biết thêm thông tin này và hy vọng trả lời trong phần này những phương cách mà các bạn có thể tham gia với chúng tôi. Chúng tôi chia phần này thành ba mục tham dự: bằng cầu nguyện, dâng hiến và phân phối.

Phương cách thứ nhất và quan trọng nhất để tham dự là bằng cầu nguyện. Trong quá trình phân phối sách miễn phí cho nhiều ngôn ngữ và quốc gia, chúng tôi đã rất ấn tượng với lời cầu nguyện đặc biệt cho sự cứu rỗi con người được thấy trong 1 Ti-mô-thê chương 2.

Vậy, ta khuyên trước hết phải cầu xin, cầu nguyện, cầu thay và cảm tạ vì mọi người, vì các vua và mọi người có địa vị cao, để chúng ta có thể sống một đời sống yên ổn và bình tịnh trong mọi kỉnh kiền, nghiêm trang. Đây là điều tốt đẹp và được chấp nhận trước mặt Đấng cứu rỗi của chúng ta, là Đức Chúa Trời, Đấng muốn mọi người được cứu và đạt đến sự thông biết lẽ thật. 1 Ti-mô-thê 2:1-4

Tại đây chúng tôi có thể chú ý những điểm sau:

  • Nhiều mức độ cầu nguyện, bao gồm cầu xin, cầu thay và cảm tạ vì mọi người.
  • Cầu nguyện hướng vào tất cả mọi người và thậm chí các vua và mọi người cai trị cũng được bao gồm. Khi chúng ta xem xét tình hình thế giới ngày nay, chắc chắn hơn bao giờ hết đây là chìa khoá để ước muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
  • Ước muốn của Đức Chúa Trời có tính nhị diện: để mọi người được cứu, và để họ đạt đến sự thông biết lẽ thật. Sự tham dự cầu nguyện của chúng ta cũng nên phản ánh ước muốn này.
  • Sự cầu nguyện này rất rõ ràng và có mục tiêu bởi vì nó thậm chí đề cập đến nhu cầu về một đời sống yên ổn và bình tịnh. Trong hoàn cảnh như vậy Đức Chúa Trời có một phương cách để cứu con người và đem họ đến với sự hiểu biết đầy đủ về lẽ thật.

Kinh nghiệm của chính chúng tôi đã thấy rằng khi một nhóm người của Đức Chúa Trời tham dự vào sự cầu nguyện như vậy, sau một khoảng thời gian nhiều năm những điểm cụ thể này sẽ diễn ra. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng nhiều người có thể cầu nguyện theo cách mà những quyển sách này được tự do lan rộng sự hiểu biết đầy đủ về lẽ thật.

Participate by Donating

Rhema is a nonprofit corporation founded in 1982 in Washington State, United States of America. Contributions to Rhema are tax-deductible according to the U.S. Internal Revenue code section 501(c)(3). There is an independent Board of Directors who govern the finances of Rhema.

All donations are appreciated and are used to distribute Bibles and Christian literature and to undertake auxiliary activities, such as holding conferences and seminars, that help readers understand and experience the truths contained in the Bible.

Your personal information will not be disclosed for commercial purposes or shared with other organizations.

Give, and it will be given to you; a good measure, pressed down, shaken together, and running over, they will give into your bosom. For with what measure you measure, it shall be measured to you in return.
Luke 6:38

Those burdened by the Lord to give to Rhema can donate in the following ways:

Make a Donation

Tham dự bằng tình nguyện

Vậy, hãy đi môn đồ hoá mọi dân tộc: báp-têm họ vào trong danh Cha, Con và Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều mà Ta đã truyền cho các anh. Và này, hằng ngày Ta ở với các anh cho đến kì chung kết thời đại.
Ma-thi-ơ 28:19-20

Nhưng các anh sẽ nhận lãnh quyền năng khi Thánh Linh đến trên các anh, và các anh sẽ là chứng nhân của Ta tại cả Giê-ru-sa-lem lẫn toàn Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.
Công vụ 1:8

Những ai muốn tham dự vào việc phân phối ấn phẩm miễn phí tại nhiều nơi trên thế giới, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên lạc với chúng tôi

Các sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi

Có sẵn với định dạng sách điện tử hoặc sách in

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn Loạt ấn phẩm này gồm 7 quyển sách được chia thành 3 bộ. Các chủ đề trong loạt ấn phẩm này tiến triển và là một sự cung ứng tuyệt vời cho mọi người.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ với người khác