Các sách Cơ Đốc miễn phí

Những quyển sách miễn phí này thì đơn giản, sâu sắc, thực tiễn và thay đổi cuộc sống. Hãy đọc tất cả các sách trong loạt ấn phẩm Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi có sẵn dưới dạng sách điện tử

Có sẵn với định dạng sách điện tử hoặc sách in

Các sách của chúng tôi

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1

Nền tảng của bạn vững chắc chừng nào?

Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người. Sách này mở ra bốn kinh nghiệm chính cần thiết cho cả Cơ Đốc nhân mới lẫn người nhiều kinh nghiệm, giúp bạn có được nền tảng vững chắc cho một đời sống Cơ Đốc phong phú và đầy ý nghĩa.

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 2

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 2

Làm thế nào để làm sâu sắc hơn mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời?

Dành thời gian ở một mình với Chúa mỗi sáng khiến mối quan hệ của chúng ta với Chúa trở nên ngọt ngào và riêng tư. Thời gian này sẽ khiến chúng ta tiến lên trong đời sống Cơ Đốc một cách mạnh mẽ và năng động. Khám phá xem có một cách đơn giản như thế để có những khoảng thời gian này với Chúa bằng cách đọc cuốn sách này.

Đấng Christ bao-hàm-tất-cả

Đấng Christ bao-hàm-tất-cả

Có phải bạn tìm kiếm một kinh nghiệm vô hạn về Đấng Christ không?

Trước tiên chúng ta phải xem Đấng Christ không giới hạn như thế nào trước khi có thể bước vào kinh nghiệm "Đấng Christ bao-hàm-tất-cả" này. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn thấy và bước vào. Trong phần trình bày về Phục Truyền Luật Lệ Kí này, hãy xem bức tranh tuyệt vời về Miền đất tốt tươi Ca-na-an là hình ảnh của Đấng Christ đối với các tín đồ Ngài.

Gia Tể của Đức Chúa Trời

Gia Tể của Đức Chúa Trời

Tại sao mục đích đời đời của Đức Chúa Trời nên là điều quan trọng đối với tôi?

Cả Kinh thánh mô tả mục đích đời đời của Đức Chúa Trời và làm thế nào để Ngài hoàn thành. Có một sự thật đáng ngạc nhiên là Đức Chúa Trời không muốn hoàn thành kế hoạch này bởi chính Ngài. Ngài đã quyết định bao hàm con người. Là những tín đồ trong Đấng Christ, tất cả chúng ta đều có phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì vậy, làm thế nào để bạn dự phần vào kế hoạch này? Hãy đọc quyển sách này để thấy tại sao chúng ta quan trọng trong mục đích của Ngài.

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 3

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 3

Có điều nào hơn là chỉ sống bởi đúng và sai không?

Xã hội dạy chúng ta tự hành xử theo nguyên tắc đúng sai, nhưng Kinh thánh nói gì về điều này? Kinh thánh cho chúng ta thấy một nguyên tắc cao hơn mà chúng ta có thể sống theo: nguyên tắc sự sống. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống theo nguyên tắc này để hoàn thành kế hoạch đời đời của Ngài.

Hiểu biết sự sống

Hiểu biết sự sống

Làm thế nào để tôi lớn lên trong đời sống Cơ Đốc của mình?

Để lớn lên trong sự sống, chúng ta phải biết sự sống là gì, nó từ đâu đến và làm thế nào để đạt được sự sống này. Câu trả lời không thuộc về việc cải thiện hành vi, sự gia tăng kiến thức hoặc thuộc về ân tứ hay quyền năng. Hãy đạt được sự hiểu biết và được hướng dẫn để lớn lên trong sự sống.

Hội Thánh vinh hiển

Hội Thánh vinh hiển

Khi chúng ta nghe từ "Hội thánh", chúng ta có thể không nhận ra rằng ý tưởng của chúng ta đầy quan niệm con người. Quyển sách này sẽ làm mới lại những ý tưởng của bạn bằng cách cho bạn thấy Đức Chúa Trời nhìn Hội thánh như thế nào. Kinh thánh cho chúng ta thấy bốn hình ảnh đặc biệt, bày tỏ cái nhìn của Đức Chúa Trời về Hội thánh. Đừng giới hạn sự hiểu biết của bạn. Chúng tôi mời bạn nhìn xem Hội thánh theo một cách vinh hiển.

Về các tác giả

Tác giả của các sách được phân phối này là Watchman Nee và Witness Lee. Đọc thêm về chức vụ của Watchman Nee và Witness Lee tại đây.


Chia sẻ với người khác