Về Witness Lee

Tìm hiểu về Witness Lee, chức vụ, các tác phẩm và niềm tin của anh.

Witness Lee là đồng công gần gũi và đáng tin cậy nhất của Watchman Nee. Năm 1925, ở tuổi mười chín, anh đã kinh nghiệm một sự tái sinh thuộc linh năng động và dâng mình cho Đức Chúa Trời hằng sống để phụng sự Ngài. Từ lúc đó, anh bắt đầu nghiên cứu Kinh thánh chuyên sâu. Trong bảy năm đầu của đời sống Cơ Đốc của mình, anh đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các Anh em Plymouth. Sau đó, anh gặp Watchman Nee, và trong 17 năm tiếp theo, cho đến năm 1949, anh là đồng công của anh Nee ở Trung Quốc. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khi Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng, anh đã bị người Nhật bắt giam và chịu khổ vì trung tín phụng sự Chúa. Chức vụ và công tác của hai tôi tớ của Đức Chúa Trời này đã mang lại sự phục hưng lớn giữa vòng các Cơ Đốc nhân ở Trung Quốc, dẫn đến việc lan rộng phúc âm khắp đất nước và xây dựng hàng trăm Hội thánh.

Năm 1949, Watchman Nee gọi tất cả đồng công của mình đang phụng sự Chúa ở Trung Quốc và ủy thác cho Witness Lee tiếp tục chức vụ bên ngoài đại lục, trên đảo Đài Loan. Trong suốt những năm sau đó, do sự ban phước của Đức Chúa Trời ở Đài Loan và ở Đông Nam Á, hơn một trăm Hội thánh đã được thiết lập.

Vào đầu những năm 1960, Witness Lee được Chúa dẫn dắt chuyển đến Hoa Kỳ, nơi anh phụng sự và làm việc vì lợi ích của con cái Chúa trong hơn 35 năm. Anh sống ở thành phố Anaheim, California, từ năm 1974 cho đến khi về với Chúa vào tháng 6 năm 1997. Trong những năm công tác tại Hoa Kỳ, anh đã xuất bản hơn 300 cuốn sách.

Chức vụ của Witness Lee đặc biệt hữu ích cho những Cơ đốc nhân tìm kiếm, mong muốn có kiến thức và kinh nghiệm sâu hơn về sự giàu có không dò lường được của Đấng Christ. Bằng cách mở ra sự khải thị thần thượng trong toàn bộ Kinh thánh, chức vụ của anh Lee mặc khải cho chúng ta cách nhận biết Đấng Christ vì sự xây dựng Hội thánh, là Thân thể của Ngài, sự đầy đủ của Đấng đổ đầy tất cả trong tất cả. Tất cả các tín đồ nên tham gia vào chức vụ xây dựng Thân thể của Đấng Christ này để Thân thể có thể tự xây dựng trong tình yêu. Chỉ có việc hoàn thành sự xây dựng này mới có thể hoàn tất mục đích của Chúa và làm thỏa lòng Ngài.

Sau đây là mô tả ngắn gọn về Niềm tin chính của Watchman Nee và Witness Lee:

  • Kinh thánh là sự khải thị thần thượng trọn vẹn, không thể sai lầm và là hơi thở của Đức Chúa Trời, được Thánh Linh soi dẫn bằng lời nói.
  • Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Tam Nhất duy nhất — Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh— đồng tồn tại bình đẳng và đồng ở trong nhau từ đời đời cho đến đời đời. Con của Đức Chúa Trời, thậm chí là chính Đức Chúa Trời, đã nhục hóa làm người có tên là Jesus, do Trinh Nữ Maria sinh ra, để Ngài có thể là Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.
  • Jesus, một Con Người đích thực, đã sống trên đất trong ba mươi ba năm rưỡi để làm cho loài người biết Đức Chúa Trời Cha.
  • Jesus, Đấng Christ được Đức Chúa Trời xức dầu bằng Thánh Linh của Ngài, đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta và đổ huyết Ngài để hoàn thành sự cứu chuộc cho chúng ta.
  • Sau khi được chôn trong ba ngày, Jesus Christ đã từ kẻ chết sống lại, và bốn mươi ngày sau Ngài lên trời, nơi Đức Chúa Trời tôn Ngài làm Chúa của tất cả.
  • Sau sự thăng thiên của Ngài, Đấng Christ đã đổ Linh của Đức Chúa Trời để báp têm các chi thể được chọn của Ngài vào trong một Thân thể. Ngày nay, Linh này di chuyển trên thế gian để thuyết phục tội nhân, tái sinh những người được Đức Chúa Trời chọn bằng cách truyền cho họ sự sống thần thượng, ở trong các tín đồ của Đấng Christ để họ lớn lên trong sự sống, và xây dựng Thân thể của Đấng Christ vì sự biểu lộ đầy trọn về Ngài.
  • Vào cuối thời đại này, Đấng Christ sẽ trở lại để cất các tín đồ của Ngài lên, để phán xét thế gian, làm chủ trái đất và thiết lập Vương quốc đời đời của Ngài.
  • Những thánh đồ đắc thắng sẽ trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm, và tất cả những người tin vào Đấng Christ sẽ tham dự vào các phước hạnh thần thượng trong Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới và đất mới cho đến đời đời.

Các sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi

Có sẵn với định dạng sách điện tử hoặc sách in

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn Loạt ấn phẩm này gồm 7 quyển sách được chia thành 3 bộ. Các chủ đề trong loạt ấn phẩm này tiến triển và là một sự cung ứng tuyệt vời cho mọi người.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ với người khác