Witness Lee Hakkında

Witness Lee hakkında: onun hizmeti, yazıları ve inançları öğrenin

Witness Lee, Watchman Nee’nin en yakın ve güvendiği emektaşıydı. 1925 yılında, on dokuz yaşında, dinamik bir ruhsal doğuş yaşadı ve O’na hizmet etmek için kendini yaşayan Tanrı’ya adadı. O zamandan itibaren, Kutsal Kitap’ı yoğun olarak çalıştı. Hristiyan yaşamının ilk yedi yılında, Plymouth Kardeşliği’nden büyük ölçüde etkilendi. Sonra Watchman Nee ile tanıştı ve sonraki 17 yıl boyunca (1949’a kadar) Çin’de Nee kardeşin emektaşı oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çin Japonya tarafından işgal edildiğinde, Japonlar tarafından hapse atıldı ve Rab’be olan sadık hizmeti yüzünden sıkıntı çekti. Bu iki Tanrı hizmetkârının hizmet ve işleri Çin’deki Hristiyanlar arasında büyük bir uyanışın oluşmasını sağlayarak Müjde’nin ülke çapında yayılması ve yüzlerce kilisenin gelişmesiyle sonuçlandı.

1949 yılında Watchman Nee, Çin’de Rab’be hizmet etmekte olan tüm emektaşlarını bir araya çağırdı ve Witness Lee’yi ana karanın dışındaki Tayvan adasında hizmeti sürdürmesi için görevlendirdi. Bunu izleyen yıllarda, Tanrı’nın Tayvan ve Güneydoğu Asya’yı bereketlemesi sayesinde, o bölgede yüzden fazla kilise kuruldu.

1960’ların başında, Witness Lee A.B.D.’ye taşınmak üzere Rab tarafından yönlendirildi. Orada hizmet edip Rab’bin çocuklarının yararı için 35 yıldan fazla çalıştı. 1974’ten Haziran 1997’de Rab’bin yanına gidene kadar Kaliforniya’nın Anaheim kentinde yaşadı. A.B.D.’deki hizmet yılları boyunca, 300’ü aşkın kitap yayınladı.

Witness Lee’nin hizmeti, özellikle Mesih’in sınırsız zenginliklerinin daha derin bilgisi ve tecrübesine sahip olmayı arzulayan, arayış içindeki Hristiyanlar için faydalıdır. Lee kardeşin tüm Kutsal Kitap’taki ilahi vahyi açan hizmeti, her şeyi dolduranın doluluğu, O’nun Bedeni olan Kilise’yi kurmak için Mesih’i nasıl tanıyacağımızı bize açıklar. Tüm imanlılar bu, Mesih’in Bedeni’ni geliştirmek hizmetine katılmalıdır. Böylece Beden kendisini sevgide geliştirebilir. Ancak bu gelişme işi tamamlanırsa Rab’bin amacı yerine gelebilir ve yüreği tatmin olabilir.

Aşağıda Watchman Nee ile Witness Lee’nin temel inançlarının kısa tanımı yer almaktadır:

  • Kutsal Kitap tamamen ilahi vahiydir, yanılmaz ve Tanrı nefesidir, Kutsal Ruh tarafından sözlü olarak esinlenmiştir.
  • Tanrı tek Üçlü Birlik olan Tanrı’dır (ezelden sonsuzluğa kadar eşit olarak aynı anda var olan ve kendi içlerinde yaşayan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.
  • Tanrı Oğlu, hatta Tanrı’nın Kendisi, Kefaret Ödeyen Kurtarıcımız olmak için İsa adıyla insan olmak üzere beden almış, bakire Meryem’den doğmuştur.
  • Gerçek bir İnsan olan İsa, Baba Tanrı’yı insanlara tanıtmak için yeryüzünde otuz üç buçuk yıl yaşamıştır.
  • Tanrı tarafından Kutsal Ruh’la meshedilmiş Mesih olan İsa, günahlarımız için çarmıhta ölmüş ve kefaretimizin gerçekleşmesi için kanını dökmüştür.
  • İsa Mesih, gömüldükten üç gün sonra, ölümden dirilmiş ve kırk gün sonra göğe, Tanrı’nın O’nu her şeyin Rab’bi yaptığı yere yükselmiştir.
  • Göğe yükseldikten sonra Mesih seçilmiş üyelerini tek Beden’e vaftiz etmesi için Tanrı Ruhu’nu dökmüştür. Bugün bu Ruh günahkârları ikna etmek, içlerine ilahi yaşamı koyarak Tanrı’nın seçilmiş halkının yeniden doğmasını sağlamak, yaşamda büyümeleri için Mesih inanlılarının içinde yaşamak ve O’nun tam ifadesi için Mesih’in Bedeni’ni geliştirmek amacıyla yeryüzünde hareket etmektedir.
  • Bu çağın sonunda Mesih, imanlıları almak, dünyayı yargılamak, yeryüzünün sahibi olmak ve sonsuz Krallığı’nı kurmak için geri gelecektir.
  • Galip gelen kutsallar bin yıl egemenlikte Mesih’le hüküm sürecek ve Mesih’teki tüm imanlılar yeni gök ve yerdeki Yeni Yeruşalim’de ilahi bereketleri yaşayacaktır.

Ücretsiz Hristiyan Kitaplarımız

E-Kitap veya Basılı Kitap da mevcuttur

Kitaplarımız, Kutsal Kitap'ı bilmenize, Mesih hakkında bilgi edinmenize ve Hristiyan yaşamınız için pratik yardım sağlamanıza yardımcı olabilir. Bu dizi 3 ciltte 7 kitap içeriyor. Bu dizinin başlıkları ilerliyor ve herkes için harika bir tedarik.

Hayat değiştiren

Başkaları ile paylaşmak