Om Witness Lee

Lær mer om Witness Lee, hans tjeneste, fortatterskap og tro.

Withess Lee var den nærmeste og mest betrodde medarbeideren til Watchman Nee. I 1925, i en alder av nitten år, erfarte han en dynamisk åndelig gjenfødelse og overgav seg til den levende Gud for å tjene Ham. Fra da av begynte han å studere Bibelen intensivt. I løpet av de første syv årene i sitt kristne liv ble han i stor grad influert av Plymouth-brødrene. Deretter møtte han Watchman Nee, og i løpet av de påfølgende 17 årene, inntil 1949, var han medarbeider med Broder Nee i Kina. Under annen verdenskrig, da Kine var okkupert av Japan, ble han fengslet av Japanerne og led på grunn av sin trofaste tjeneste for Herren. Tjenesten og arbeidet til disse to Guds tjenere, resulterte i en stor vekkelse blant kristne i Kina, som igjen førte til spredningen av evangeliet over hele landet og oppbyggingen av hundrevis av menigheter.

I 1949 samlet Watchman Nee sammen alle sine medarbeidere som tjente Herren i Kina og gav Witness Lee oppdraget å fortsette tjenesten utenfor fastlandet, på øya Taiwan. I løpet av de følgende årene, på grunn av Guds velsignelse på Taiwan og i Sørøst Asia, ble mer enn ett hundre menigheter etablert.

Tidlig på 1960-tallet ble Witness Lee ledet av Herren til å flytte til USA, hvor han tjente og arbeidet til fordel for Guds barn i mer enn 35 år. Han levde i byen Anaheim, California, fra 1974 og helt til han gikk bort for å være med Herren i juni 1997. I løpet av de årene han tjente i USA, publiserte han mer enn 300 bøker.

Witness Lees tjeneste er spesielt til hjelp for søkende kristne som ønsker en dypere kunnskap og erfaring av Kristi uransakelige rikdommer. Ved å åpne opp den guddommelige åpenbaringen gjennom hele Bibelen, avdekker Broder Lees tjeneste for oss hvordan vi kan kjenne Kristus for oppbyggingen av menigheten, som er Hans Kropp, fylden av Han som fyller alt i alle. Alle de troende burde delta i denne tjenesten for oppbyggingen av Kristi Kropp slik at Kroppen kan bygge seg selv opp i kjærlighet. Bare oppnåelsen av denne bygningen kan fullende Herrens hensikt og tilfredsstille Hans hjerte.

Det følgende er en kort beskrivelse av hovedpunktene i troen til Watchman Nees og Witness Lee:

  • Den hellige Bibelen er den fullstendige guddommelige åpenbaring, ufeilbarlig og Gud-innåndet, verbalt inspirert av Den Hellige Ånd.
  • Gud er den eneste Treenige Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - like sameksisterende og gjensidig iboende inne i hverandre fra evighet til evighet. Guds Sønn, til og med Gud Selv, ble inkarnert til å bli et menneske ved navn Jesus, født av jomfru Maria, slik at Han kunne bli vår Gjenløser og Frelser.
  • Jesus, et ekte menneske, levde på jorden i trettitre og et halvt år for å gjøre Gud Faderen kjent for mennesker.
  • Jesus, den Kristus som ble salvet av Gud med Sin Hellige Ånd, døde på korset for våre synder og utgytte Sitt blod for oppnåelsen av vår frelse.
  • Jesus Kristus ble oppreist fra de døde etter å ha vært gravlagt i tre dager; og førti dager senere fór Han opp inn i himmelen, hvor Gud gjorde Ham til Herre over alt.
  • Etter Sin himmelfart utøste Kristus ut Guds Hellige Ånd for å døpe Sine utvalgte lemmer inn i én Kropp. I dag beveger denne Ånden seg på jorden for å overbevise syndere, for å gjenføde Guds utvalgte folk ved å gi det guddommelige livet inn i dem, for å bo i de Kristi troende for deres vekst i liv, og for å bygge opp Kristi Kropp for Hans fulle uttrykk.
  • De overvinnende hellige vil regjere med Kristus i tusenårsriket, og alle de troende i Kristus vil delta i de guddommelige velsignelsene i Det Nye Jerusalem i den nye himmel og den nye jorden i all evighet.

Våre gratis kristne bøker

Tilgjengelig i eBok eller som trykte bøker

Bøkene våre kan hjelpe deg med å kjenne Bibelen, lære om Kristus og å gi deg hjelp for ditt kristne liv. Denne serien inneholder 7 bøker som finnes i 3 sett. Tema i denne serien utvikler seg og er en vidunderlig forsyning for alle.

Lær mer

Del med andre