Om kristen författare, Witness Lee

Lär dig om Witness Lee, hans tjänst, skrifter och tro.

Om Witness Lee

Witness Lee var Watchman Nees närmsta och mest betrodde medarbetare. 1925 vid nittonårs ålder upplevde han en dynamisk andlig pånyttfödelse och vigde sig själv åt den levande Guden för att tjäna honom. Från det ögonblicket började han intensivt studera Bibeln. Under de första sju åren av sitt kristna liv var han väldigt influerad av Plymouthbröderna. Sedan träffade han Watchman Nee och var under de följande sjutton åren, ända fram till 1949, Watchman Nees medarbetare i Kina. Under Andra Världskriget när Kina var ockuperat av Japan tog japanerna honom till fånga och han led för sin trogna tjänst åt Herren. Dessa två tjänares tjänst och verk förde in en enorm väckelse bland de kristna i Kina och detta resulterade i att evangeliet spreds över hela landet och att hundratals församlingar byggdes upp.

1949 kallade Watchman Nee samman alla sina medarbetare som tjänade Herren i Kina och anförtrodde åt Witness Lee att fortsätta med denna tjänst utanför Kina, på ön Taiwan. Under de följande åren, tack vare Guds välsignelse i Taiwan och sydöstra Asien, etablerades mer än hundra församlingar.

I början på 1960-talet blev Witness Lee ledd av Herren att flytta till USA där han tjänade och arbetade till Herrens barns förmån i över trettiofem år. Han bodde i staden Anaheim, Kalifornien, från 1974 ända tills han lämnade oss för att vara med Herren i juni 1997. Under åren av hans arbete i USA publicerade han mer än trehundra böcker.

Witness Lees tjänst är till stor hjälp för sökande kristna som önskar ha en djupare kunskap och erfarenhet av Kristi outrannsakliga rikedomar. Genom att öppna den gudomliga uppenbarelsen i hela Skriften, uppdagar broder Lees tjänst för oss hur vi kan känna Kristus för uppbyggandet av församlingen, som är hans Kropp, fullheten av den som fyller allt i alla. Alla troende borde delta i denna tjänst att uppbygga Kristi kropp så att Kroppen kan bygga upp sig själv i kärlek. Det är endast fullbordandet av denna uppbyggnad som kan uppfylla Herrens avsikt och tillfredsställa hans hjärta.

Följande är en kort beskrivning av det viktigaste i Watchman Nees och Witness Lees tro:

 • Den heliga Bibeln är den fullständiga gudomliga uppenbarelsen, osviklig och Gud-utandad, verbalt inspirerad av den Helige Ande.
 • Gud är den ende Treenige Guden – Fadern, Sonen och den Helige Ande – ömsesidigt samexisterande från evighet till evighet. Guds Son, Gud själv, inkarnerades till en människa med namnet Jesus, född av jungfru Maria, så att han skulle kunna bli vår Återlösare och Frälsare.
 • Jesus, en sann människa, levde på jorden i trettiotre och ett halvt år för att göra Gud Fadern känd för människor.
 • Jesus, Kristus smord av Gud med den Helige Ande, dog på korset för våra synder och utgör sitt blod för fullbordandet av vår återlösning.
 • Jesus Kristus uppväcktes från de döda efter att ha varit begravd i tre dagar, fyrtio dagar senare togs hans upp till himlen, där Gud gjorde honom till Herre över allt.
 • Efter sin himmelsfärd, utgöt Kristus Guds Ande för att döpa sina utvalda lemmar in i en Kropp. Idag rör sig denne Ande över jorden för att övertyga syndare och för att föda Guds utvalda folk på nytt, genom att ge dem det gudomliga livet, för att bo i de som tror på Kristus, för deras tillväxt i liv och för att bygga upp Kristi kropp för hans fullständiga uttryck.
 • Vid denna tidsålders slut kommer Kristus att komma tillbaka för att ta upp sina troende, för att döma världen, ta jorden i besittning och etablera sitt eviga Rike.
 • De övervinnande heliga kommer att regera med Kristus i tusenårsriket, och alla i Kristus troende kommer att ta del av de gudomliga välsignelserna i det Nya Jerusalem i den nya himlen och den nya jorden i evighet.
 • Titta på våra gratis böcker från Watchman Nee och Witness Lee

   

  Gratis kristna böcker