Om Witness Lee

Läs om Witness Lee, hans tjänst, författarskapt och tro.

Witness Lee var Watchman Nees närmsta och mest betrodde medarbetare. År 1925 vid nittonårs ålder upplevde han en dynamisk andlig pånyttfödelse och vigde sig själv åt den levande Guden för att tjäna honom. Från det ögonblicket började han intensivt studera Bibeln. Under de första sju åren av sitt kristna liv var han väldigt påverkad av Plymouthbröderna. Sedan träffade han Watchman Nee och blev hans medarbetare i Kina under de följande 17 åren ända fram till 1949. Under andra världskriget när Kina var ockuperat av Japan tog japanerna honom till fånga och han fick lida för sin trogna tjänst åt Herren. Dessa två tjänares tjänst och arbete förde in en enorm väckelse bland de kristna i Kina och detta resulterade i att evangeliet spreds över hela landet och att hundratals församlingar byggdes upp.

År 1949 kallade Watchman Nee samman alla sina medarbetare som tjänade Herren i Kina och bemyndigade Witness Lee att fortsätta med denna tjänst utanför Kina på ön Taiwan. Under de följande åren etablerades mer än hundra församlingar tack vare Guds välsignelse både i Taiwan och sydöstra Asien.

I början på 1960-talet blev Witness Lee ledd av Herren att flytta till USA där han tjänade och arbetade i Herrens barns tjänst i över trettiofem år. Han bodde i staden Anaheim, Kalifornien, från 1974 ända tills han lämnade oss för att vara med Herren i juni 1997. Under de åren han arbetade i USA publicerade han mer än 300 böcker.

Witness Lees tjänst är till stor hjälp för sökande kristna som längtar efter en djupare kunskap och erfarenhet av Kristi outgrundliga rikedomar. Genom att kasta ljust över den gudomliga uppenbarelsen i hela Skriften, uppdagar broder Lees tjänst för oss hur vi kan lära känna Kristus för församlingens uppbyggnad, som är hans Kropp, fullheten av honom som fyller allt i alla. Alla troende borde ha del i tjänsten att bygga upp Kristi Kropp så att Kroppen kan bygga upp sig själv i kärlek. Endast ett fullbordande av denna uppbyggnad kan infria Herrens avsikt och tillfredsställa hans hjärta.

Följande är en kort beskrivning av det viktigaste punkterna i Watchman Nees och Witness Lees tro:

  • Den heliga Bibeln är den fullkomliga gudomliga uppenbarelsen, osviklig och Gud-utandad, verbalt inspirerad av den helige Ande.
  • Gud är den ende treenige Guden – Fadern, Sonen och den helige Ande – ömsesidigt saminhererande från evighet till evighet. Guds Son, Gud själv, inkarnerades till en människa med namnet Jesus, född av jungfru Maria, så att han skulle kunna bli vår Återlösare och Frälsare.
  • Jesus, en sann människa, levde på jorden i 33,5 år för att göra Gud Fadern känd för människor.
  • Jesus, Kristus smord av Gud med den helige Ande dog på korset för våra synder och utgöt sitt blod för återlösningens fullbordan.
  • Jesus Kristus uppväcktes från de döda efter att ha varit begravd i tre dagar, 40 dagar senare togs hans upp till himlen, där Gud gjorde honom till allas Herre.
  • Efter sin himmelsfärd, utgöt Kristus Guds Ande för att döpa sina utvalda lemmar in i en Kropp. Idag rör sig denne Ande över jorden för att övertyga syndare och för att föda Guds utvalda folk på nytt, genom att ge dem det gudomliga livet, för att bo i de som tror på Kristus, för deras tillväxt i liv och för att bygga upp Kristi Kropp för hans kompletta uttryck.
  • Vid denna tidsålders slut kommer Kristus att komma tillbaka för att ta upp sina troende, för att döma världen, ta jorden i besittning och etablera sitt eviga rike.
  • De övervinnande heliga kommer att regera med Kristus i tusenårsriket och alla troende i Kristus kommer att ta del av de gudomliga välsignelserna i det Nya Jerusalem i den nya himlen och på den nya jorden i all evighet.

Kostnadsfria kristna böcker

Finns både som e-bok och fysisk bok.

Våra böcker kommer hjälpa dig att förstå Bibeln, lära känna Kristus och hjälpa dig praktiskt i ditt kristna liv. Den här serien består av 7 böcker som kommer i 3 separata set. Varje ämnen utvecklas och är till stor hjälp för läsaren.

Läs mer ...

Dela med andra