Gratis kristna böcker

Dessa gratisböcker är djupa, enkla, praktiska och livsförändrande. Läs alla böckerna i vår kostnadsfria litteraturserie, de finns både som e-bok eller som tryckt bok.

Finns både som e-bok och fysisk bok.

Våra böcker

Det kristna livets grundläggande principer, volym ett

Det kristna livets grundläggande principer, volym ett

Står du på en stadig grund?

Den här boken kommer att hjälpa dig att lära känna Guds plan för människan. Den presenterar fyra nyckelerfarenheter som är grundläggande för både nya och erfarna kristna och hjälper dig att få en stadig grund för ett rikt och meningsfullt kristet liv.

Läs mer ...

Det kristna livets grundläggande principer, volym två

Det kristna livets grundläggande principer, volym två

Hur kan din relation med Gud fördjupas?

Att tillbringa tid ensam med Herren varje morgon får vår relation med Gud att bli ljuvlig och personlig. Denna tid kommer få oss att gå vidare i vårt kristna liv på ett tilltagande och funktionellt sätt. Genom att läsa denna bok kommer du upptäcka hur enkelt man får till dessa stunder med Herren.

Läs mer ...

Den allomfattande Kristus

Den allomfattande Kristus

Längtar du efter oavbruten upplevelse av Kristus?

Först behöver vi se hur obegränsad Kristus är innan vi kan erfara denne "alltomfattande Kristus". Den här boken kommer hjälpa dig att se och sedan ta steget in. I den här utläggningen av Femte Mosebok ser vi hur den underbara bilden av det goda landet Kanaan är en bild på vem Kristus är för sina troende.

Läs mer ...

Guds ekonomi

Guds ekonomi

Vad har jag att göra med Guds eviga avsikt?

Hela Bibeln beskriver Guds eviga plan och hur han uppfyller den. Ett överraskande faktum är att Gud inte vill uppfylla denna plan själv. Han beslöt att inkludera människan. Som troende i Kristus är vi alla del av Guds plan. Hur tar vi alltså del i denna plan? Läs denna bok för att förstå vår viktiga roll i hans avsikt.

Läs mer ...

Det kristna livets grundläggande principer, volym tre

Det kristna livets grundläggande principer, volym tre

Går det att leva på något annat sätt än rätt och fel?

Samhället lär oss att vi ska uppföra oss genom principen om rätt och fel men vad säger Bibeln om detta? Bibeln visar oss en högre princip som vi kan leva efter: livets princip. Gud vill att vi lever av denna princip för Guds eviga plans fullbordan.

Läs mer ...

Kunskap om liv

Kunskap om liv

Hur sker tillväxt i mitt kristna liv?

För att kunna växa i liv behöver vi veta vad liv är, var det kommer ifrån och hur vi erhåller detta liv. Frågorna besvara inte av förbättring av vårt uppförande, i att blott samla på sig mer kunskap eller genom gåvor eller kraft. Förstå och få ledningen så att du kan växa i liv.

Läs mer ...

Den härliga församlingen

Den härliga församlingen

Ser Gud på församlingen på ett annat sätt än vi gör?

När vi hör ordet "kyrka" eller "församling" kanske vi inte ens förstår att våra tankar är fulla av mänskliga föreställningar. Den här boken kommer förnya ditt tänk genom att visa dig hur Gud ser på församlingen. Bibeln visar oss fyra framstående gestalter som visar oss Guds perspektiv om församlingen. Låt inte din förståelse begränsa dig. Vi utmanar dig att se församlingen på ett härligt sätt.

Läs mer ...

Om författarna

Författarna till böcker vi distribuerar är Watchman Nee och Witness Lee. Läs mer om Watchman Nees och Witness Lees tjänst här.


Dela med andra