Den härliga församlingen

Av Watchman Nee

Set 3, tredje boken, 163 sidor.

Kostnadsfria kristna böcker - Den härliga församlingen Kostnadsfria kristna böcker - Den härliga församlingen

Watchman Nee diskuterar 4 avsnitt ur Bibeln som symboliserar församlingen. Genom dessa rika skildringar ser vi hur Gud ser på församlingen från ett himmelskt perspektiv och hur församlingen har en hög kallelse att uppfylla Guds eviga avsikt.

  • Hur kan församlingen uppfylla Guds eviga avsikt.
  • Vad är församlingens höga kallelse?
  • Lär dig om Guds oföränderliga plan och hans vila.
  • Se hur Gud ser på församlingen som Kristi härliga like – Lär dig hur man blir en övervinnare genom uppenbarelse

Bakre omslag

"Gud ser på församlingen, de återlösta troende, från ett himmelskt perspektiv. Han ser inte alls henne som besegrad av syndens och syndernas kraft, i stället ser Gud församlingen som Kristi härliga like. I Den härliga församlingen diskuterar Watchman Nee fyra betydande representanter för församlingen i Bibeln: Eva i 1 Moseboken 2, hustrun i Efesierbrevet 5, kvinnan i Uppenbarelseboken 12 och Bruden i Uppenbarelseboken 21 och 22. I varje exempel framvisar han församlingens höga kallelse att uppfylla Guds eviga avsikt. Nyligen upptäckta handskrivna anteckningar kompletterar denna nya och färska översättning av Den härliga församlingen, vilket gör den till den mest fullständiga uppteckning av budskap som givits av Watchman Nee från hösten 1939 till hösten 1942."

Innehållsförteckning

1. Guds plan och Guds vila

2. Förebilden Eva
3. Kristi Kropp och Kristi brud
4. "Och hon födde ... ett gossebarn"
5. Den heliga staden, Nya Jerusalem
6. Bilaga: Övervinnarna och Guds verk genom tidsåldrarna

Gratis kristna bokserier

Kunskap om livet

Dela med andra