Slávna cirkev

Od Watchmana Nee

Tretia séria, tretia kniha, 157 strán.

Kresťanská kniha zdarma - Slávna cirkev Kresťanská kniha zdarma - Slávna cirkev

Watchman Nee hovorí o štyroch Biblických pasážach, ktoré sú typmi cirkvi. Prostredníctvom týchto štyroch obrazov si môžeme uvedomiť, ako Boh hľadí na cirkev z nebeskej perspektívy a ako má cirkev vznešené povolanie pre naplnenie Božieho večného zámeru.

  • Ako môže cirkev naplniť Boží večný zámer?
  • Čo je vznešené povolanie cirkvi?
  • Spoznajte Boží nezmeniteľný plán a Jeho odpočinok.
  • Pozrite sa na Boží pohľad na cirkev, ako slávny Kristov náprotivok. Naučte sa, ako byť víťazom prostredníctvom zjavenia.

Zadný obal

"Boh hľadí na cirkev, na vykúpených veriacich, z nebeskej perspektívy. Jeho pohľad je vzdialený od toho, aby hľadel na ňu ako na cirkev porazenú silou hriechu a hriechov. Boh hľadí na cirkev ako na slávny Kristov náprotivok. V knihe Slávna cirkev Watchman Nee rozoberá štyri hlavné obrazy cirkvi v Biblii: Evu v 2. kapitole Genesis, ženu v 5. kapitole listu Efezským, ženu v 12. kapitole Zjavenia Jána a Nevestu v 21. a 22. kapitole Zjavenia Jána. S každým citátom spája vysoké povolanie cirkvi, ktorým je naplnenie Božieho večného zámeru. Tento nový a svieži preklad knihy Slávna cirkev je doplnený prednedávnom objavenými ručne napísanými poznámkami, ktoré ho tak robia najkompletnejším záznamom posolstiev predložených Watchmanom Nee od jesene roku 1939 do jesene roku 1942."

Obsah

  1. Boží plán a Boží odpočinok
  2. Typ Evy
  3. Kristovo Telo a Kristova nevesta
  4. "A porodila muža-dieťa"
  5. Sväté mesto - Nový Jeruzalem
  6. Dodatok: víťazi a Božie dispenzačné kroky

Séria bezplatných kresťanských kníh

Poznanie života

Podeľte sa aj s ostatnými