Poznanie života

Od Witnessa Lee

Tretia séria, druhá kniha, 220 strán.

Kresťanská kniha zdarma - Poznanie života Kresťanská kniha zdarma - Poznanie života

Ako kresťania musíme poznať Boží život, ktorý sme prijali. Witnes Lee poskytuje podrobné štúdium Božieho života, aby naša skúsenosť s týmto životom mohla byť prehĺbená. Osvetľuje cestu života a poskytuje základ k tomu, aby Boh mohol byť našim životom v plnosti.

 • Objavte tajomstvo žitia náležitého kresťanského života, ktorý vyjadruje Boha a Jeho autoritu!
 • Zistite, čo život je, a čo život nie je.
 • Budte vyslobodení z duše a zakúste duchovné rozlišovanie.
 • Cítite sa starý? Zakúste rast v živote, vnem života a spoločenstvo života.

Zadný obal

"Božou túžbou je získať v človeku úplné, súhrnné vyjadrenie, ktoré nesie Jeho obraz, vyjadruje Jeho slávu a vlastní Jeho autoritu, kvôli podrobeniu Božieho nepriateľa. Žiaľ, len pár veriacich chápe, že táto túžba môže byť naplnená iba prostredníctvom Božieho života. Ešte menej veriacich sa dotklo záležitosti poznania a zakúšania božského života, ktorý je teraz pre nás dostupný prostredníctvom Kristovej smrti a vzkriesenia. V knihe Poznanie života Witness Lee osvetľuje cestu, ktorá vedie k životu a začína znovuzrodením a pokračuje k poznaniu vnútorného vnímania života. Poznanie života poskytuje základ pravej skúsenosti Krista a je tiež nápomocným úvodom sprievodnej knihy, ktorá je nazvaná Skúsenosť života.

Obsah

 1. Čo je život?
 2. Čo je skúsenosť života?
 3. Prvá skúsenosť života - znovuzrodenie
 4. To čo sme znovuzrodením získavame
 5. Vnímanie života
 6. Spoločenstvo života
 7. Vnímanie ducha a poznávanie ducha
 8. Rozdiel medzi duchom a dušou
 9. Tri životy a štyri zákony
 10. Zákon života
 11. Vnútorné poznanie
 12. Čo je rast života?
 13. Výpust života
 14. Svetlo a život


Podeľte sa aj s ostatnými