De kennis van het leven

Door Witness Lee

Set 3, boek 2, 220 pagina's

Gratis christelijk boek - De kennis van het leven Gratis christelijk boek - De kennis van het leven

Als christenen moeten wij het leven van God dat wij hebben ontvangen kennen. Witness Lee biedt een gedetailleerde studie over het Leven van God om onze ervaring van dit leven te verdiepen. Het verlicht de weg van het leven en voorziet in een fundament voor God zodat Hij volledig ons leven kan zijn.

 • Ontdek het geheim achter het leiden van een normaal christelijk leven waardoor God en Zijn gezag tot uitdrukking wordt gebracht!
 • Leer wat leven is en wat leven niet is.
 • Wordt bevrijd van de ziel en ervaar geestelijk onderscheidingsvermogen.
 • Ben je dorstig? Ervaar de groei van het leven, de gewaarwording van het leven en de gemeenschap van het leven.

Achterkant

"Het is Gods verlangen om een volledige, collectieve uitdrukking te verkrijgen in de mens, die Zijn beeld draagt, Zijn heerlijkheid manifesteert en Zijn gezag bezit om met Zijn vijand af te rekenen. Maar weinig gelovigen echter, beseffen dat dit verlangen alleen maar bereikt kan worden door Gods eigen leven. Nog minder gelovigen hebben de zaak van het kennen en ervaren van het goddelijke leven aangeraakt. Dit goddelijke leven is voor ons beschikbaar gemaakt door Christus’ dood en opstanding. In De Kennis van het Leven verlicht Witness Lee het pad dat naar het leven leidt, dat begint bij de wedergeboorte en verder gaat om de innerlijke gewaarwording van het leven te kennen. De Kennis van het Leven geeft een fundament voor de echte ervaring van Christus en is een behulpzame inleiding voor zijn boek De Ervaring van het Leven."

Inhoudsopgave

 1. Wat is Leven?
 2. Wat is de ervaring van het Leven?
 3. De eerste ervaring van de wedergeboorte van het Leven
 4. Dat wat je wint door wedergeboorte
 5. De gewaarwording van het Leven
 6. De gemeenschap van het Leven
 7. De gewaarwording van de Geest en het kennen van de Geest
 8. Het verschil tussen geest en ziel
 9. Drie levens en vier wetten
 10. De wet van het Leven
 11. De innerlijke kennis
 12. Wat is de groei van het Leven?
 13. De uitstroom van het Leven
 14. Licht en Leven


Met anderen delen