ทำความรู้จักกับชีวิต

โดย วิทเนส ลี

ชุดที่ 3 เล่ม 2, 220 หน้า

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - ทำความรู้จักกับชีวิต หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - ทำความรู้จักกับชีวิต

ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราต้องรู้จักชีวิตของพระเจ้าที่เราได้รับมา. วิทเนส ลีได้นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของพระเจ้าอย่างละเอียดและลึกเข้าไปถึงประสบการณ์ของเราที่มีต่อชีวิตนี้ ซึ่งได้อธิบายถึงเส้นทางของชีวิตและเป็นพื้นฐานให้พระเจ้าสามารถกลายมาเป็นชีวิตของเราอย่างครบสมบูรณ์.

 • ค้นพบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ปกติ ซึ่งมาสำแดงพระเจ้าและอำนาจของพระองค์!
 • เรียนรู้ว่าอะไรคือชีวิตและอะไรไม่ใช่ชีวิต
 • หลุดพ้นออกจากจิตและประสบการณ์การแยกแยะฝ่ายวิญญาณ
 • รู้สึกเก่าแก่? มาประสบการณ์การเติบโตของชีวิต, ความรู้สึกของชีวิต และการสามัคคีธรรมของชีวิต.

ปกหลัง

น้ำพระทัยของพระเจ้าคือ การได้มาซึ่งมนุษย์แห่งกลุ่มชนที่มีพระฉายาของพระองค์เพื่อมาสำแดงสง่าราศีของพระองค์และมีอำนาจของพระองค์เพื่อมาจัดการกับศัตรูของพระองค์. แต่มีผู้เชื่ออยู่น้อยคนที่จะรู้ว่า ชีวิตของพระเจ้าคือทางเดียวที่จะบรรลุถึงน้ำพระทัยนี้. ในการที่จะรู้จักและมีประสบการณ์ต่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพร้อมให้เราเข้าถึงได้โดยการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์นั้น คนที่เคยสัมผัสเรื่องนี้ก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีก. ใน "ทำความรู้จักกับชีวิต" วิทเนส ลี ได้เผยให้เห็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ชีวิต โดยเริ่มจากการบังเกิดใหม่จนก้าวไปสู่การรู้จักการรับรู้ทางภายในแห่งชีวิต. หนังสือ "ทำความรู้จักกับชีวิต" ได้ให้พื้นฐานในการมีประสบการณ์ที่แท้จริงต่อพระคริสต์ และเป็นบทนำที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นคู่กัน คือ "ประสบการณ์แห่งชีวิต."

สารบัญ

 1. ชีวิตคืออะไร?
 2. ประสบการณ์แห่งชีวิตคืออะไร?
 3. ประสบการณ์แห่งชีวิตอันดับแรก - การบังเกิดใหม่
 4. สิ่งที่ได้มาโดยการบังเกิดใหม่
 5. การรับรู้แห่งชีวิต
 6. การสามัคคีธรรมแห่งชีวิต
 7. การรับรู้ของวิญญาณและการรู้จักวิญญาณ
 8. ความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับจิต
 9. สามชีวิตกับสี่กฎ
 10. กฎแห่งชีวิต
 11. การรู้จักทางภายใน
 12. การเติบโตของชีวิตคืออะไร?
 13. ทางออกของชีวิต
 14. การฉายส่องกับชีวิต


แบ่งปันให้ผู้อื่น