Kunskap om liv

Av Witness Lee

Kunskap av Liv

Jag vill ladda ned en e-bok.

Ladda ned dina e-böcker
  • Upptäck hemligheten i att leva ett rätt kristet liv som uttrycker Gud och hans auktoritet!
  • Lär dig vad liv är och vad liv inte är.
  • Bli befriad från själen och erfar andlig urskillning.
  • Känner du dig sliten? Erfar tillväxt i liv, livets känsla och livets gemenskap.

Som kristna måste vi känna till Guds liv som vi har tagit emot. Witness Lee ger oss en detaljerad studie om Guds liv för att fördjupa vår erfarenhet av detta liv. Det lyser upp livets väg och ger en grundval åt Gud till att vara vårt liv på ett fullständigt sätt.

Kunskap av Liv

Jag vill få en tryckt bok

Få dina gratis tryckta böcker

Dela med dig till andra"Guds önskan är att vinna ett fullständigt, kooperativt uttryck i människan, som ska bära hans avbild, manifestera hans härlighet och besitta hans auktoritet att ta itu med hans fiende. Få troende förstår emellertid att denna önskan bara kan uppnås genom Guds liv. Ännu färre har berört frågan att känna till och erfara det gudomliga livet vilket har blivit tillgängligt för oss genom Kristi död och uppståndelse. I Kunskap av Liv upplyser Witness Lee stigen som leder till liv, vilken börjar med pånyttfödelsen och som avancerar till att känna den inre känslan av liv. Kunskap av Liv tillhandahåller en grund för den äkta erfarenheten av Kristus och en introduktion som är till stor hjälp för hans systerbok Erfarenhet av Liv."


1.   Vad är liv?
2.   Vad är erfarenheten av liv?
3.   Den första erfarenheten av liv är pånyttfödelse
4.   Det som vi förvärvar genom pånyttfödelsen
5.   Livets känsla
6.   Livets gemenskap
7.   Andens känsla och att kännedom anden
8.   Skillnaden mellan ande och själ
9.   Tre liv och fyra lagar
10. Livets lag
11. Den inre kunskapen
12. Vad är livets tillväxt?
13. Livets utlopp
14. Ljus och liv