Kunskap om liv

Av Witness Lee

Set tre, andra boken, 223 sidor.

Kostnadsfria kristna böcker - Kunskap om livet Kostnadsfria kristna böcker - Kunskap om livet

Som kristna måste vi känna till Guds liv som vi har tagit emot. Witness Lee ger oss en detaljerad studie om Guds liv för att fördjupa vår erfarenhet av detta liv. Det lyser upp livets väg och ger en grundval åt Gud till att vara vårt liv på ett fullständigt sätt.

 • Upptäck hemligheten i att leva ett rätt kristet liv som uttrycker Gud och hans auktoritet!
 • Lär dig vad liv är och vad liv inte är.
 • Bli befriad från själen och erfar andlig urskillning.
 • Känner du dig sliten? Erfar tillväxt i liv, livets känsla och livets gemenskap.

Bakre omslag

"Guds önskan och avsikt är att vinna en komplett, kollektiv uttryck i människan som är i hans avbild, uttrycker hans härlighet och besitter hans auktoritet och tar itu med hans fiende. Få troende förstår dock att denna önskan och avsikt kan uppnås endast genom Guds eget liv. Ännu färre har berört detta med att känna och erfara gudomliga liv som har gjorts tillgänglig genom Kristi död och uppståndelse. I Kunskap om livet upplyser Witness Lee vägen som leder till livet, vilket börjar med pånyttfödelsen och som avancerar mot att känna och leva enligt den inre känsla som livet ger. Kunskap om livet ger oss en utomordentlig grund för en äkta erfarenhet av Kristus och en hjälpsam introduktion till Witness Lees systerbok Experience of Life."

Innehållsförteckning

 1. Vad är liv?
 2. Vad är erfarenhet av liv?
 3. Den första erfarenheten av liv - pånyttfödelsen
 4. Det vi förvärvar genom pånyttfödelsen
 5. Livets känsla
 6. Livets gemenskap
 7. Andens känsla och kunskapen om anden
 8. Skillnaden mellan ande och själ
 9. Tre liv och fyra lagar
 10. Livets lag
 11. Den inre kunskapen
 12. Vad är livets tillväxt?
 13. Livets utflöde
 14. Ljus och liv


Dela med andra