Användarvillkor

Välkommen till Rhemas hemsida för Litteratur distribution. Genom att använda denna hemsida, samtycker du till följande användarvillkor. Om du har några frågor om dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss på de adresser som finns på kontaktsidan.

Innehåll
Den här hemsidans innehåll är enbart för din allmänna information och användning. Den är med reservation för förändringar utan förvarning. Varken vi eller tredje part tillhandahåller ansvarsförbindelse eller garanti på informationens noggrannhet, tidsenlighet, utförande, fullständighet eller lämplighet och material som finns eller erbjuds på denna hemsida för särskilt syfte. Du bör känna till att sådan information och sådant material kan innehålla bristfälligheter eller fel och vi undantar oss uttryckligen helt och hållet skadeståndsskyldighet för alla sådana bristfälligheter eller fel som medges av lagen.

Beställningar och sekretess
De fullständiga villkoren för sekretess redovisas i redogörelse för sekretesspolicy som är anslagen på särskild sida. Kortfattat, din personliga information krävs enbart för att kunna behandla förfrågningar om kostnadsfri litteratur och för att kunna försäkra att den mottages i god ordning. Beställningar behandlas baserad på tillgänglig och lämplig post information. I vissa fall kan inte beställningar uppfyllas för särskilda destinationer på grund av kostnader, lagförbud, internationella tvister, tullrestriktioner och andra faktorer. Dessa faktorer kan utsättas för förändringar utan förvarning.

Copyright
Denna hemsida innehåller material vars rättigheter ägs av Rhema Literature Distributors eller där Rhema Literature Distributors har tillstånd. Detta material omfattar, men är inte begränsade av, design, layout, utseende, framställan och grafik, inklusive logo och uppskattande anteckningar. Reproducering är på alla sätt förbjuden, förutom enligt hederligt tillhandahållande och användning. Obehörig användning av denna hemsida kan föranleda skadeståndskrav och/eller vara en kriminell överträdelse.

Ansvar
Din användning av någon information eller något material som finns på denna hemsida är helt och hållet på egen risk, för vilka Rhema Literature Distributors eller deras representanter inte är ansvariga för. Det är ditt eget ansvar att försäkra dig om att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga genom denna hemsida möter dina specifika krav. Då och då kan denna hemsida innehålla länkar till andra hemsidor. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att tillhandahålla ytterligare information. Vi har inget som helst ansvar för innehållet i de länkade hemsidorna. Din användning av denna hemsida och om någon tvist uppkommer på grund av sådan användning av hemsidan är underkastad Staten Washingtons lag och United States of Americas lag.