ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು

ರೀಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಕರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪರಿವಿಡಿ
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಪುಟಗಳ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಥವಾ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ನಿಖರತೆ, ಸಮಯೋಚಿತತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತತೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುತ್ತೇವೆ.

ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಉಚಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೇಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚ, ಕಾನೂನು ನಿಷೇಧಗಳು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾದಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೊರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ರೀಮಾ ಲಿಟರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಲೋಗೋಗಳು, ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿನ್ಯಾಸ, ನೋಟ, ನೋಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಬಳಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಯು ಹಾನಿಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಾಗಬಹುದು.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೀಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್(ಗಳ) ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಅಂತಹ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.