ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ E-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - ಇದೀಗ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭ

ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ E-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ.

  • ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ E-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
  • ನಮ್ಮ E-ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

Register to Download

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಯಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಯಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯು 3 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ 7 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಬುಕ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ


ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ