Tải xuống các sách điện tử Cơ Đốc miễn phí của bạn - rất đơn giản và dễ dàng để bắt đầu đọc ngay

Đọc các sác điện tử ở bất cứ nơi đâu trên máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng hay thiết bị di động.

  • Tải xuống các sách điện tử Cơ đốc miễn phí của bạn và bắt đầu nhận sự giúp đỡ ngay lập tức trong việc theo đuổi Đức Chúa Trời.
  • Truy cập không bị hạn chế các sách điện tử của chúng tôi trong nhiều ngôn ngữ

Về lại Bạn đọc

Bắt đầu đọc

Bắt đầu đọc

Đăng ký để Tải về

Các sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn Loạt ấn phẩm này gồm 7 quyển sách được chia thành 3 bộ. Các chủ đề trong loạt ấn phẩm này tiến triển và là một sự cung ứng tuyệt vời cho mọi người.

Có sẵn với định dạng sách điện tử hoặc sách in


Chia sẻ với người khác