“आमच्या पुस्तकात जो रस तुम्ही दाखवला त्याबद्दल तुमचे आभारी आहोत. कोरोना विषाणू (COVID-19) साथ पसरल्यामुळे, पुस्तके पाठविणे आम्हास स्थगित करावे लागत असल्याने, ह्या समयी डाउनलोड करण्याकरता आम्हाकडे फक्त इ-पुस्तके उपलब्घ आहेत, काही महिन्यातच आमच्या वेबसाइटवर पुन्हा भेट देऊन पाहा.”

तुमची मोफत ख्रिस्ती इ-पुस्तके डाउनलोड करा - ते साधे आहे आणि अगदी आत्ताच वाचण्यास आरंभ करण्यासाठी सोपे आहे.

ही इ-पुस्तके तुमच्या डेस्कटॉपवर, लॅपटॉपवर, टॅबलेटवर किंवा मोबाईल डीवाइसवर कोठेही वाचा.

  • तुमची मोफत ख्रिस्ती इ-पुस्तके डाउनलोड करा आणि तुमचे देवाच्या पाठीस लागणे यामध्ये ताबडतोब मदत प्राप्त करण्यास आरंभ करा.
  • बहुविध भाषातील आमची इ-पुस्तके वाचण्यासाठी अमर्यादीत संधी मिळवा

पुन्हा आलेला वाचक

वाचनास आरंभ करा

आमची मोफत ख्रिस्ती पुस्तके.

आमची पुस्तके तुम्हास पवित्र शास्त्र जाणण्यासाठी, ख्रिस्ताविषयी शिकण्यासाठी तुम्हास मदत करू शकतात, आणि तुमच्या ख्रिस्ती जीवनाकरता प्रात्यक्षिक मदत पुरवू शकतात.

आमची पुस्तके तुम्हास पवित्र शास्त्र जाणण्यासाठी, ख्रिस्ताविषयी शिकण्यासाठी तुम्हास मदत करू शकतात, आणि तुमच्या ख्रिस्ती जीवनाकरता प्रात्यक्षिक मदत पुरवू शकतात. ही मालिका ३ संचातील ७ पुस्तकांची आहे. ह्या मालिकेतील विषय प्रगती करतात आणि प्रत्येकाकरता अद्भूत पुरवठा आहेत.

इ-पुस्तक किंवा छापिल पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध


इतरांसह वाटून घ्या