तुमची मोफत ख्रिस्ती इ-पुस्तके डाउनलोड करा - ते साधे आहे आणि अगदी आत्ताच वाचण्यास आरंभ करण्यासाठी सोपे आहे.

ही इ-पुस्तके तुमच्या डेस्कटॉपवर, लॅपटॉपवर, टॅबलेटवर किंवा मोबाईल डीवाइसवर कोठेही वाचा.

  • तुमची मोफत ख्रिस्ती इ-पुस्तके डाउनलोड करा आणि तुमचे देवाच्या पाठीस लागणे यामध्ये ताबडतोब मदत प्राप्त करण्यास आरंभ करा.
  • बहुविध भाषातील आमची इ-पुस्तके वाचण्यासाठी अमर्यादीत संधी मिळवा

आमची मोफत ख्रिस्ती पुस्तके.

इ-पुस्तक किंवा छापिल पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध

आमची पुस्तके तुम्हास पवित्र शास्त्र जाणण्यासाठी, ख्रिस्ताविषयी शिकण्यासाठी तुम्हास मदत करू शकतात, आणि तुमच्या ख्रिस्ती जीवनाकरता प्रात्यक्षिक मदत पुरवू शकतात. ही मालिका ३ संचातील ७ पुस्तकांची आहे. ह्या मालिकेतील विषय प्रगती करतात आणि प्रत्येकाकरता अद्भूत पुरवठा आहेत.

अधिक जाणा

इतरांसह वाटून घ्या