“आमच्या पुस्तकात जो रस तुम्ही दाखवला त्याबद्दल तुमचे आभारी आहोत. कोरोना विषाणू (COVID-19) साथ पसरल्यामुळे, पुस्तके पाठविणे आम्हास स्थगित करावे लागत असल्याने, ह्या समयी डाउनलोड करण्याकरता आम्हाकडे फक्त इ-पुस्तके उपलब्घ आहेत, काही महिन्यातच आमच्या वेबसाइटवर पुन्हा भेट देऊन पाहा.”

आम्हाशी संपर्क साधा

तुमच्याकडून ऐकण्यास आम्हाला आवडेल! आम्हाशी संपर्क साधण्यासाठी पुढील माहितीचा उपयोग करा.


इतरांसह वाटून घ्या