७ मोफत ख्रिस्ती पुस्तके. सर्वांनी वाचायलाच हवी.

  • आध्यात्मिक लागूकरणांनी पूर्ण भरलेली, जी लागूकरणे तुमच्या ख्रिस्ती अनुभवाला विस्तारित करण्यास आणि जीवनात वाढण्यास मदत करतात.
  • देवाच्या वचनामधून तुम्ही ख्रिस्त कसा आस्वादू शकता ते शिका आणि आध्यात्मिकरित्या पोषण प्राप्त केलेले असा.
  • तपशीलवार स्पष्टीकरणे जी तुम्हासाठी पवित्र शास्त्र खुले करतात आणि तुम्हाला पवित्र शास्त्राची खोलवर समज देतात जेणेकरून तुम्ही अधिक प्रकटीकरण प्राप्त कराल.

अलिकडचे लेख

क्लेशातून आणि त्रासातून सुटका मिळवण्याकरता प्रभूच्या नावाचा धावा करणे

क्लेशाच्या आणि त्रासाच्या परिस्थितींमध्ये कसा प्रतिसाद द्यावा, याबाबत, लोक पुष्कळदा फारच गोंधळलेले किंवा अस्पष्ट असतात. अनेकजण अशा समयी प्रार्थनेकडे वळतात, परंतु, आम्ही कशासाठी प्रार्थना करायची, आणि आम्ही कशी प्रार्थना करायची? एक अगदी साधा आणि सहज उपयोगी पडणारा मार्ग म्हणजे, पवित्र शास्त्रामध्ये (बायबलमध्ये) नमूद केल्याप्रमाणे प्रभूच्या नावाचा धावा करणे (रोम. 10:13). धावा करणे ही विशिष्ट प्रकारची प्रार्थनाच आहे; ती केवळ एक विनंती किंवा संभाषण नाही, तर आत्मिक श्वसनाचा सराव आहे, जो आम्हाला जिवंत बनवतो आणि आमचे आत्मिक सामर्थ्य टिकवून ठेवतो.

सर्व बुद्धीच्या पलीकडे असलेली शांती मला कशी प्राप्त होऊ शकेल?

आमच्यापैकी अनेकजण विचार करतात की, शांती मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आमचे बाहेरील पर्यावरण नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करणे. तथापि, प्रत्यक्षात आम्हीच बाहेरच्या पर्यावरणाने नियंत्रित केले जात असतो. आमचे बाहेरील पर्यावरण शांतीपूर्ण बनण्याची आम्ही आशा करतो, परंतु त्याऐवजी, आमचे जीवनच सातत्याने शांतीचा शोध करण्याचा आणि ती राखण्याच्या प्रयत्नात असते. दुसऱ्या बाजूला, पवित्र शास्त्र (बायबल) जगण्याचा एक संपूर्णपणे निराळाच मार्ग प्रकट करते; तेच हे जीवन आहे जे आमच्या पर्यावरणाची पर्वा न करता उच्च, सखोल, चिरस्थायी, आणि श्रेष्ठ शांती आणते.

आम्हाविषयी

रेमा, उच्चतम दर्जाचे ख्रिस्ती साहित्य 100 हून अधिक देशात आणि 30 हून अधिक भाषांमध्ये वितरीत करते. आम्ही साध्या तत्वानुसार वितरण करतो - आमचे सर्व साहित्य पूर्णपणे मोफत देण्यात आले आहे. आमच्या मोफत ख्रिस्ती पुस्तक मालिकेतील पहिले पुस्तक आहे ख्रिस्ती जीवनाची मूलतत्वे.

आमची मोफत ख्रिस्ती पुस्तके.

आमची पुस्तके तुम्हास पवित्र शास्त्र जाणण्यासाठी, ख्रिस्ताविषयी शिकण्यासाठी तुम्हास मदत करू शकतात, आणि तुमच्या ख्रिस्ती जीवनाकरता प्रात्यक्षिक मदत पुरवू शकतात.

आमची पुस्तके तुम्हास पवित्र शास्त्र जाणण्यासाठी, ख्रिस्ताविषयी शिकण्यासाठी तुम्हास मदत करू शकतात, आणि तुमच्या ख्रिस्ती जीवनाकरता प्रात्यक्षिक मदत पुरवू शकतात. ही मालिका ३ संचातील ७ पुस्तकांची आहे. ह्या मालिकेतील विषय प्रगती करतात आणि प्रत्येकाकरता अद्भूत पुरवठा आहेत.

इ-पुस्तक किंवा छापिल पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध


इतरांसह वाटून घ्या