หนังสือคริสเตียนแจกฟรี 7 เล่มที่ทุกคนควรอ่าน

  • เต็มไปด้วยการปรับใช้ในด้านฝ่ายวิญญาณ ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในฐานะคริสเตียนให้คุณ และช่วยให้ชีวิตเติบโตขึ้น
  • เรียนรู้ว่าจะรับสุขพระคริสต์ให้มากขึ้นได้อย่างไรผ่านพระคำของพระเจ้า เพื่อจะได้รับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ
  • คำอธิบายอย่างละเอียดที่ช่วยตีแผ่พระคัมภีร์ ให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้รับการเปิดเผยมากขึ้น

บทความล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

ทาง Rhema ได้แจกหนังสือคริสเตียนคุณภาพสูงสุดในกว่า 100 ประเทศ มากกว่า 30 ภาษา. เราแจกหนังสือตามหลักการที่ว่า หนังสือทุกเล่มของเราแจกฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ. หนังสือเล่มแรกในชุดหนังสือคริสเตียนของเราคือ องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน.

หนังสือคริสเตียนที่เราแจกฟรี

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง หนังสือในซีรีส์ของเรามีเจ็ดเล่ม แบ่งเป็นสามชุด โดยมีหัวข้อที่ก้าวหน้าไปทีละน้อย ทั้งยังให้การหล่อเลี้ยงแก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี

เลือกรับหนังสือได้ทั้งในแบบ eBooks และที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม


แบ่งปันให้ผู้อื่น