ขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความสนใจในหนังสือของเรา. เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 หนังสือที่เราแจกได้ในเวลานี้จึงอยู่ในรูปหนังสืออิเลคโทรนิคส์เท่านั้น เพราะเราจำเป็นต้องระงับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปก่อน. ถ้าคุณดาวน์โหลดหนังสืออิเลคโทรนิคส์ไปแล้ว แต่ต้องการรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มด้วยในอนาคตเมื่อเราสามารถจัดส่งได้อีกครั้งหนึ่ง หรือคุณต้องการจะรอรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอีกครั้งในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า.

ใช้หนังสือของเราเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาพระคัมภีร์

หนังสือของเราสามารถเป็นแนวทางในการอ่านพระคัมภีร์ เพื่อคุณสามารถจดจ่อกับหลักความจริงสำคัญๆ. เปิดรับแนวทางเพื่อพัฒนาการอ่านในทุกวันของคุณ.

หนังสือของเราสามารถอ่านได้ทั่วไปยามว่าง แต่ก็สามารถใช้อย่างเฉพาะเจาะจงในการศึกษาพระคัมภีร์หรือเป็นบทเรียนของประสบการณ์คริสเตียน

หนังสือของเรามีหัวข้อที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นจากระดับง่ายไปสู่ระดับกลางและระดับสูง. คุณสามารถใช้หนังสือของเราเป็นแนวทางในการศึกษาพระคัมภีร์
  • เริ่มต้นจากหนังสือสามชุดที่จะเป็นแนวทางให้กับหลักความเชื่อของคริสเตียนและหลักการของการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพื่อคุณจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของการเป็นคริสเตียน
  • ศึกษาเครื่องหมาย, แบบเล็ง, และรูปภาพของพระคริสต์ที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมด้วยคำอธิบายอย่างละเอียดของหนังสือพระบัญญัติ
  • เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นผ่านการตีความพระคัมภีร์และประเด็นศูนย์กลางในพระคัมภีร์. เรียนรู้ถึงชีวิตของพระเจ้าจากพระคัมภีร์โดยการศึกษาชีวิตของพระเจ้าและประสบการณ์คริสเตียนอย่างละเอียดและลึกซึ้ง
  • มีส่วนในการสำรวจเรื่องราวของคริสตจักรในพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่เยเนซิศจนถึงวิวรณ์

แหล่งศึกษาพระคัมภีร์


หนังสือคริสเตียนที่เราแจกฟรี

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง หนังสือในซีรีส์ของเรามีเจ็ดเล่ม แบ่งเป็นสามชุด โดยมีหัวข้อที่ก้าวหน้าไปทีละน้อย ทั้งยังให้การหล่อเลี้ยงแก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี

เลือกรับหนังสือได้ทั้งในแบบ eBooks และที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม


แบ่งปันให้ผู้อื่น