ขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความสนใจในหนังสือของเรา. เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 หนังสือที่เราแจกได้ในเวลานี้จึงอยู่ในรูปหนังสืออิเลคโทรนิคส์เท่านั้น เพราะเราจำเป็นต้องระงับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปก่อน. ถ้าคุณดาวน์โหลดหนังสืออิเลคโทรนิคส์ไปแล้ว แต่ต้องการรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มด้วยในอนาคตเมื่อเราสามารถจัดส่งได้อีกครั้งหนึ่ง หรือคุณต้องการจะรอรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอีกครั้งในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า.

ค้นหาหัวข้อศึกษาพระคัมภีร์ในหนังสือของพวกเรา

เนื้อหาในหนังสือของเราเหมาะสมกับหัวข้อในการศึกษาพระคัมภีร์

คุณสามารถใช้หนังสือของพวกเราเป็นหัวข้อในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ๆก็ได้ ในแต่ละบทนั้นล้วนมาจากหัวข้อที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้เพื่อพัฒนาการอ่านพระคัมภีร์ของคุณ

หัวข้อมีดังนี้

 • ความหมายของชีวิตมนุษย์
 • การปฏิบัติของพระเจ้าเพื่อไถ่มนุษย์กลับคืนสู่พระองค์
 • ความหมาย, หนทาง, และจุดประสงค์ของการช่วยให้รอดของมนุษย์
 • แบบเรียนของวิธีการอธิษฐานและการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
 • หลักการพื้นฐานและการปฏิบัติสำหรับชีวิตคริสเตียนที่เหมาะสม
 • รูปภาพของพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งต่อเรา
 • ความหมายส่วนบุคคลของพระคัมภีร์กับการผสมผสานของพระเจ้ากับมนุษย์ในวิญญาณของมนุษย์
 • แนวทางฝ่ายวิญญาณเพื่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน
 • วิธีการเติบโตในฐานะคริสเตียน & ประสบการณ์ชีวิตทางภายใน
 • เรียนรู้ชีวิตทางุภายนอก & ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
 • พระทัยปรา่รถนาของพระเจ้าในการได้มาซึ่งคริสตจักรและความหมายของคริสตจักรที่พระเจ้าทรงปรารถนา

แหล่งศึกษาพระคัมภีร์


หนังสือคริสเตียนที่เราแจกฟรี

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง หนังสือในซีรีส์ของเรามีเจ็ดเล่ม แบ่งเป็นสามชุด โดยมีหัวข้อที่ก้าวหน้าไปทีละน้อย ทั้งยังให้การหล่อเลี้ยงแก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี

เลือกรับหนังสือได้ทั้งในแบบ eBooks และที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม


แบ่งปันให้ผู้อื่น