हाम्रा पुस्तकहरूमा बाइबल अध्ययन विषयहरू भेट्टाउनुहोस्

हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका विषयहरू प्रासङ्गिक बाइबल अध्ययनको निम्ति सिद्ध छन् ।

तपाईंले प्रासङ्गिक बाइबल अध्ययन, व्यक्तिगत, सानो समूह वा ठूलो बाइबल अध्ययनको निम्ति हाम्रा पुस्तकहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रत्येक अध्याय नै बाइबलको तपाईंको नियमित पढाइलाई सुधार गर्नको लागि अध्ययन गरिन र बुझिन सक्ने बाइबलबाटको विषय हो ।

हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका केही विषयहरूले समाविष्ट गर्दछन्ः

 • मानव जीवनको अर्थ
 • मानिसलाई उहाँ स्वयमतर्फ फर्काउने परमेश्वरको छुटकारा गराइको क्रिया
 • मानिसको मुक्तिको अर्थ, तरीका र उद्देश्य
 • कसरी प्रार्थना गर्ने र परमेश्वरसित कसरी सङ्गति पाउने
 • उचित ख्रीष्टियान जीवनको निम्ति आधारभूत सिद्धान्तहरू र अभ्यासहरू
 • हामीलाई हरेक कुरा हुनुहुने ख्रीष्टको तस्वीरतर्फको एक हेराइ
 • मानव आत्मामा मानिससित परमेश्वरको घुलाइसित बाइबलको व्यक्तिगत अर्थ
 • ख्रीष्टियान जियाइको निम्ति आत्मिक मार्गदर्शन
 • एक जना ख्रीष्टियानझैं कसरी परिपक्व हुने र भित्रिय जीवनका अनुभवहरू
 • अनन्त जीवन र परमेश्वरको परमेश्वरीय जीवनलाई जान्नु
 • उहाँको मण्डलीलाई पाउने परमेश्वरको चाहना र परमेश्वरले चाहनुहुने मण्डलीको अर्थ

 • बाइबल अध्ययन स्रोतहरू


  निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

  Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life.

  Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

  Available in eBook or Printed Book Format


  अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्