हाम्रा पुस्तकहरूमा बाइबल अध्ययन विषयहरू भेट्टाउनुहोस्

हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका विषयहरू प्रासङ्गिक बाइबल अध्ययनको निम्ति सिद्ध छन् ।

तपाईंले प्रासङ्गिक बाइबल अध्ययन, व्यक्तिगत, सानो समूह वा ठूलो बाइबल अध्ययनको निम्ति हाम्रा पुस्तकहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रत्येक अध्याय नै बाइबलको तपाईंको नियमित पढाइलाई सुधार गर्नको लागि अध्ययन गरिन र बुझिन सक्ने बाइबलबाटको विषय हो ।

हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका केही विषयहरूले समाविष्ट गर्दछन्ः

 • मानव जीवनको अर्थ
 • मानिसलाई उहाँ स्वयमतर्फ फर्काउने परमेश्वरको छुटकारा गराइको क्रिया
 • मानिसको मुक्तिको अर्थ, तरीका र उद्देश्य
 • कसरी प्रार्थना गर्ने र परमेश्वरसित कसरी सङ्गति पाउने
 • उचित ख्रीष्टियान जीवनको निम्ति आधारभूत सिद्धान्तहरू र अभ्यासहरू
 • हामीलाई हरेक कुरा हुनुहुने ख्रीष्टको तस्वीरतर्फको एक हेराइ
 • मानव आत्मामा मानिससित परमेश्वरको घुलाइसित बाइबलको व्यक्तिगत अर्थ
 • ख्रीष्टियान जियाइको निम्ति आत्मिक मार्गदर्शन
 • एक जना ख्रीष्टियानझैं कसरी परिपक्व हुने र भित्रिय जीवनका अनुभवहरू
 • अनन्त जीवन र परमेश्वरको परमेश्वरीय जीवनलाई जान्नु
 • उहाँको मण्डलीलाई पाउने परमेश्वरको चाहना र परमेश्वरले चाहनुहुने मण्डलीको अर्थ

 • बाइबल अध्ययन स्रोतहरू


  हाम्रा निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

  हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ ।

  हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ । यो ऋङखलाले ३ समूहहरूमा भएका ७ पुस्तकहरू समावेश गर्छन् । यो ऋङखलामा भएका शीर्षकहरू प्रगतिमय छन् र हरेकको लागि आश्चर्यजनक आपूर्ति हुन् ।

  इबुक वा मुद्रित पुस्तक प्रारूपमा उपलब्ध


  अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्