हाम्रा पुस्तकहरूले बाइबल बुझ्न तपाईंलाई सहायता गर्दछन्

बाइबलको तपाईंको बुझाइलाई बढाउनुहोस् र परमेश्वरको वचनद्वारा पोषित पारिनुहोस् ।

श्रेणीगत क्रममा हाम्रा पुस्तकहरू भएर पढ्ने कामद्वारा तपाईंले बाइबल र मुख्य बुँदाहरूबारे सिक्नुहुनेछ । हाम्रा पुस्तकहरूलाई पढ्नु बाइबल पढाइमा पुरक हुन्, र आधारभूत ख्रीष्टियान विश्वासका सबै बुँदाहरूको तपाईंको बुझाइ सुधार गर्न सहायता पुरयाउन सक्छन् । हाम्रा पुस्तकहरूको सहायताले तपाईंको ख्रीष्टियान जीवनको निम्ति असल जग प्रदान गर्न सक्छ ।

बाइबलमा भएका केन्द्रीय थोकहरूमध्ये धेरैलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएका छन्, जस्तैः ख्रीष्ट, मण्डली, परमेश्वरको जीवन, र आज परमेश्वरको काम । बाइबलबाटका कथाहरू, दृष्टान्तहरू, चिन्हहरू, प्ररूपहरू र तस्वीरहरूमध्ये धेरै व्याख्याहरू समाविष्ट छन् जसले तपाईंलाई बाइबल बुझ्न सहायता पुरयाउन सक्छ ।

आत्मिक बढाइको निम्ति बाइबल पढ्नुहोस्

जब हामी बाइबल पढाइमा आउँछौं हाम्रो खाँचो बाइबलबाटको ज्ञान बुझ्नु वा पाउनु मात्र होइन । हामीलाई परमेश्वरको वचनद्वारा आत्मिक रूपमा पोषित पारिनु र आपूर्ति गरिनु आवश्यक पर्छ—यो हाम्रो प्राथमिक खाँचो हो । हामीलाई अझै बाइबलको उचित बुझाइ पाउने आवश्यकता हुन्छ, र हाम्रा पुस्तकहरूले यस कुरासित सहायता पुरयाउँछन्, तर हामी योभन्दा पर गएर बाइबलमा अटाइएका आत्मा, जीवन र खाना छुनलाई पनि सिक्न आवश्यक हुन्छ ।

बाइबलले भन्दछ कि यो दूध, खाना, महभन्दा गुलियो हुन्छ र हामीले वचनहरूलाई खानुपर्दछ । हामीले कसरी यसो गर्न सक्छौं ? यो भौतिक खुवाइ होइन, तर आत्मिक खुवाइ हो जसद्वारा हामी परिपक्वतासम्मै बढ्न सक्छौं ।

ग्रीकमा वचनको निम्ति दुई शब्दहरू—लोगोस र रेमा—छन् । लोगोस लिखित, अचल वचन हो । रेमा तत्काल, हाल बोलिएको वचन हो । बाइबलमा भएका वचनहरूले आत्मा र जीवनलाई अटाउँछन्, र तिनीहरू हामीलाई रेमा वचनझैं खाना हुन सक्छ । हामीले वचनको आत्मिक विषयवस्तु प्राप्त गर्नको निम्ति बाइबलमा भएका लिखित वचनहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई हाम्रो लागि परमेश्वरको तत्काल बोलीमा बदल्न आवश्यक पर्छ । हाम्रा पुस्तकहरूले यसो गर्ने मार्ग समाविष्ट गर्दछन् र तपाईंले बाइबललाई पढ्नुहुँदा तपाईंको अनुभवलाई समृद्ध पार्न सक्छ । हामीलाई यी पुस्तकहरूद्वारा ज्यादै सहायता पुरयाउँदै आएका छन् र यसैकारणले हामीले स्वयमलाई रेमा साहित्य वितरकहरू कहलाइने निर्णय गरेका छौं ।


बाइबल अध्ययन स्रोतहरू


हाम्रा निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ ।

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ । यो ऋङखलाले ३ समूहहरूमा भएका ७ पुस्तकहरू समावेश गर्छन् । यो ऋङखलामा भएका शीर्षकहरू प्रगतिमय छन् र हरेकको लागि आश्चर्यजनक आपूर्ति हुन् ।

इबुक वा मुद्रित पुस्तक प्रारूपमा उपलब्ध


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्