Các sách của chúng tôi giúp bạn hiểu Kinh thánh

Mở rộng sự hiểu biết của bạn về Kinh thánh và được nuôi dưỡng bởi Lời Đức Chúa Trời.

Bằng cách đọc qua các sách của chúng tôi theo thứ tự tuần tự, bạn sẽ tìm hiểu về Kinh Thánh và những điểm chính. Đọc sách của chúng tôi là một cách bổ sung để đọc Kinh thánh và có thể giúp nâng cao hiểu biết của bạn về tất cả các điểm của đức tin Cơ Đốc cơ bản. Sách của chúng tôi giúp cung cấp nền tảng tốt cho đời sống Cơ Đốc của bạn.

Nhiều điểm trọng tâm trong Kinh thánh được giải thích chi tiết, chẳng hạn như: Đấng Christ, Hội thánh, sự sống của Đức Chúa Trời, và công tác của Đức Chúa Trời ngày nay. Bao gồm nhiều sự giải thích về các câu chuyện, dụ ngôn, dấu hiệu, hình bóng và dấu chỉ từ Kinh thánh có thể giúp bạn hiểu Kinh thánh.

Đọc Kinh thánh để tăng trưởng thuộc Linh

Khi đọc Kinh thánh, nhu cầu của chúng ta không chỉ là hiểu hoặc có được kiến thức từ Kinh thánh. Chúng ta cần được nuôi dưỡng và cung ứng thuộc linh bởi Lời Đức Chúa Trời - đây là nhu cầu chính yếu của chúng ta. Chúng ta vẫn cần có sự hiểu biết đúng đắn về Kinh thánh và sách của chúng tôi giúp ích cho điều này, nhưng chúng ta cần vượt xa hơn điều này và học cách chạm đến linh, sự sống và thực phẩm được chứa đựng trong Kinh thánh.

Kinh thánh nói rằng đó là sữa, thực phẩm, ngọt hơn mật ong và chúng ta nên ăn lời. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này? Đây không phải là một món ăn vật chất, mà là một món ăn thuộc linh để chúng ta có thể phát triển đến khi trưởng thành.

Trong tiếng Hy Lạp có hai từ dùng để chỉ lời - logos và rhema. Logos là lời được viết ra, bất biến. Rhema là lời nói hiện tại, tức thì. Những lời trong Kinh thánh chứa đựng linh và sự sống, và chúng có thể là thức ăn cho chúng ta như là lời rhema. Chúng ta cần học cách tiếp thu những lời viết trong Kinh thánh và chuyển chúng thành lời phát ngôn tức thì của Đức Chúa Trời cho chúng ta để tiếp nhận nội dung thuộc linh của lời đó. Sách của chúng tôi có cách thực hiện điều này và có thể làm phong phú thêm kinh nghiệm của bạn khi đọc Kinh thánh. Chúng tôi đã được giúp đỡ rất nhiều bởi những sách này và đây là lý do tại sao chúng tôi quyết định tự gọi mình là Nhà phân phối Văn phẩm Rhema.


Các Nguồn lực Nghiên cứu Kinh thánh


Chia sẻ với người khác