Các sách của chúng tôi như sự hướng dẫn miễn phí cho các bài học nghiên cứu Kinh thánh

Bạn có thể sử dụng các chương trong sách của chúng tôi làm bài học để dạy Kinh thánh.

Sách của chúng tôi có các chương hoàn hảo cho các bài học để dạy Kinh thánh. Tất cả các bài học của chúng tôi đều có đầy đủ các tham chiếu câu giúp đem các bài học trở lại với Kinh thánh và tiến bộ từ các chủ đề cơ bản, trung cấp đến nâng cao. Các bài học trong sách của chúng tôi cho cái nhìn tổng quan về Kinh thánh, đời sống Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời, Chúa Jesus và nhiều chủ đề khác. Các bài học của chúng tôi có thể được sử dụng như một nguồn tài liệu nghiên cứu cá nhân, cho các nhóm nghiên cứu Kinh thánh nhỏ hoặc để dạy Kinh thánh trong các cơ sở nhóm lớn; các sách thậm chí còn được sử dụng làm chương trình giảng dạy ở một số trường Kinh thánh.

Sử dụng các tham chiếu câu trong các sách của chúng tôi

Mỗi sách của chúng tôi đều có đầy đủ các tham chiếu câu Kinh thánh, giúp bạn có thể nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề trong sách của chúng tôi. Nội dung sách của chúng tôi dựa trên Kinh thánh và các tham chiếu giúp cung cấp khả năng khám phá nội dung sách của chúng tôi và hiểu Kinh thánh. Đọc sách của chúng tôi và đọc những câu Kinh thánh đi kèm là cách tuyệt vời để tìm hiểu sâu hơn.

Đây là một ví dụ về các tham chiếu câu được sử dụng trong mỗi phần của chương đầu tiên của Các yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1 được gọi là Huyền nhiệm đời người.

 • Kế hoạch của Đức Chúa Trời
  • La-mã 8:29, Sáng thế ký 1:26, 2 Cô-rin-tô 4:7
 • Con người
  • La-mã 9:21-24, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, Giăng 4:24, Ê-phê-sô 5:18
 • Sự sa ngã của con người
  • La-mã 5:12, Ê-phê-sô 2:1, Cô-lô-se 1:21, Sáng thế ký 6:3, La-mã 6:12
 • Sự cứu chuộc của Đấng Christ vì sự Phân phát của Đức Chúa Trời
  • Giăng 1:1, Giăng 1:14, Ê-phê-sô 1:7, Giăng 1:29, Ê-phê-sô 2:13, 1 Cô-rin-tô 15:45b, Giăng 20:22, Giăng 3:6
 • Sự tái sinh của loài người
  • 1 Phi-e-rơ 1: 3, Giăng 3:3, Công vụ 20:21, Công vụ 16:31
 • Sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời
  • Mác 16:16, Ê-phê-sô 3:17, La-mã 12:2, Phi-líp 2:12, Phi-líp 3:21

Các Nguồn lực Nghiên cứu Kinh thánh


Chia sẻ với người khác