Nasze książki jako bezpłatne lekcje do studiowania Biblii

Rozdziały znajdujące się w naszych książkach można wykorzystać jako lekcje do nauczania zagadnień zawartych w Biblii.

Nasze książki zawierają rozdziały, które doskonale nadają się na lekcje do nauczania zagadnień zawartych w Biblii. Wszystkie nasze lekcje są pełne odnośników do wersetów, prowadzących nas z powrotem do Biblii, i mają one charakter postępujący, począwszy od tematów podstawowych, poprzez średnio zaawansowane, po tematy zaawansowane. Lekcje zawarte w naszych książkach pozwalają uzyskać ogólne spojrzenie na Biblię, życie chrześcijańskie, Boga, Jezusa i wiele innych zagadnień. Można je wykorzystać jako pomoc w indywidualnym studiowaniu Biblii, do studiowania Biblii w małej grupie lub do nauczania Biblii w większych grupach; niektóre szkoły biblijne wykorzystują je nawet w swoim programie nauczania.

Jak korzystać z odnośników do wersetów zawartych w naszych książkach?

Każda z naszych książek pełna jest odnośników do wersetów biblijnych, co pozwala bardziej dogłębnie przestudiować tematy w nich poruszane. Ich treść opiera się na Biblii, a odnośniki dają możliwość zgłębienia tej treści i zrozumienia Biblii. Czytanie naszych książek oraz towarzyszących im wersetów biblijnych to wspaniały sposób na to, by bardziej zagłębić się w Biblię.

Poniżej znajduje się przykład wersetów–odsyłaczy z Pisma Świętego występujących w każdej części pierwszego rozdziału książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 1, pt. Tajemnica ludzkiego życia.

 • Boży plan
  • List do Rzymian 8,29; Księga Rodzaju 1,26; Drugi List do Koryntian 4,7
 • Człowiek
  • List do Rzymian 9,21-24; Pierwszy List do Tesaloniczan 5,23; Ewangelia Jana 4,24; List do Efezjan 5,18
 • Upadek człowieka
  • List do Rzymian 5,12; List do Efezjan 2,1; List do Kolosan 1,21; Księga Rodzaju 6,3; List do Rzymian 6,12
 • Odkupienie Chrystusa służy udzielaniu się Boga
  • Ewangelia Jana 1,1; Ewangelia Jana 1,14; List do Efezjan 1,7; Ewangelia Jana 1,29; List do Efezjan 2,13; Pierwszy List do Koryntian 15,45b; Ewangelia Jana 20,22; Ewangelia Jana 3,6
 • Odrodzenie człowieka
  • Pierwszy List Piotra 1,3; Ewangelia Jana 3,3; Dzieje Apostolskie 20,21; Dzieje Apostolskie 16,31
 • Pełne zbawienie Boże
  • Ewangelia Marka 16,16; List do Efezjan 3,17; List do Rzymian 12,2; List do Filipian 2,12; List do Filipian 3,21

Pomoce do studiowania Biblii


Podziel się z innymi