Ochrona prywatności

Fundacja Rema oraz Dystrybutorzy Literatury Rema stosują określone zasady, które mają na celu ochronę prywatności i danych osobowych przesyłanych z niniejszej strony internetowej. W związku z tym, że zasady te mogą ulec zmianie, prosimy o cykliczne przeglądanie niniejszej strony i upewnienie się, że zgadzacie się Państwo z tymi zmianami. Poniższe zasady obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

Jakie informacje zbieramy
W celu dogodniejszego użytkowania niniejszej strony internetowej i możliwości realizacji zamówień na bezpłatne książki należy dokonać wyboru języka, podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy wraz z nazwą kraju, a także właściwy adres e-mailowy.

Sposób ochrony
Zapewniamy ochronę przesyłanych informacji. Przesyłane dane podlegają odpowiednim procedurom fizycznym, elektronicznym i zarządzaniu, dającym pewność ochrony przesyłanych danych przez internet. Zebrane dane w żadnym wypadku nie będą odsprzedawane, rozpowszechniane ani odstępowane osobom trzecim z wyłączeniem obowiązujących wymagań prawnych.

Prawa Użytkownika serwisu
Możecie Państwo uzyskać informację, jakie dane osobowe Państwa posiadamy. Jeżeli nie są one w pełni poprawne czy też nie wyraziliście Państwo zgody na ich przechowywanie, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu wprowadzenia zmian. Przesłane dane potrzebne do zamówienia książek mogą zostać, na późniejsze życzenie Państwa, usunięte z bazy danych.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie
Plik cookie to nieduży plik, który strony internetowe wykorzystują do zapamiętywania wybranych opcji z danej strony. Wykorzystujemy pliki cookie jedynie do rejestrowania wyboru języka i to tylko wówczas, gdy wybrana zostanie opcja „Zapamiętaj wybór”. Wspomniane pliki cookie nie gromadzą informacji identyfikujących Użytkownika.

Granice zastosowania zasad ochrony prywatności
Na naszej stronie internetowej mogą znaleźć się linki do innych stron. Wybierając te linki, opuścicie Państwo naszą stronę, przez co przestaną obowiązywać zasady ochrony prywatności jej dotyczące. Powinniście Państwo zachować ostrożność i pamiętać o zapoznaniu się z zakresem ochrony prywatności stosowanym na danej stronie internetowej.