Warunki korzystania ze strony internetowej

Witamy na stronie internetowej Fundacji Rema oraz Dystrybutorów Literatury Rema. Korzystając z tej strony zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania niżej przedstawionych zasad. Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości dotyczące ich stosowania, prosimy o kontakt z nami na jeden z zamieszczonych na stronie adresów.

Treść
Treść stron niniejszej witryny internetowej służy wyłącznie do przedstawienia ogólnych informacji i korzystania z niej w podstawowym zakresie. Treści mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za ścisłość, aktualność, sposób przedstawienia, kompletność czy też użyteczność prezentowanych informacji i materiałów oferowanych na tej witrynie internetowej dla różnych celów. Korzystając ze strony przyjmujecie Państwo do wiadomości, że informacje i materiały w niej zawarte mogą być nieścisłe lub zawierać błędy; nie odpowiadamy za powyższe nieścisłości czy błędy w takim stopniu, w jakim określa to prawo.

Zamówienia i ochrona prywatności
Pełne zasady dotyczące ochrony prywatności zostały zawarte w dziale „Ochrona prywatności” w oddzielnym miejscu. Pokrótce wyjaśniamy, że dane osobowe wymagane są do wysyłki zamawianych bezpłatnych książek i potwierdzenia otrzymania przesyłki w nienaruszonym stanie. Realizację zamówienia uzależnia się od stanu towarów w magazynie i posiadania odpowiednich danych adresowych.
W niektórych warunkach realizacja zamówienia nie będzie możliwa ze względu na wysokość kosztów, zakazy prawne, sprawy sporne na szczeblu międzynarodowym, warunki celne i in. Warunki te mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały stanowiące zawartość tej strony internetowej stanowią wyłączną własność Fundacji Remy i Dystrybutorów Literatury Remy lub uzyskano na nie licencję. Materiały te obejmują m.in.: projekt, wygląd i grafikę, w tym logo, teksty i cytowane zdania z listów czytelników. Kopiowanie jest zabronione z wyłączeniem przypadków zgodnych z prawem. Rościmy sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie
w przypadku bezprawnego korzystania z tej witryny czy innych wykroczeń.

Ograniczenia odpowiedzialności
Korzystanie z informacji i innych materiałów, stanowiących zawartość tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Fundacja Rema i Dystrybutorzy Literatury Remy czy też jej przedstawiciele nie ponoszą za to odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje udostępniane na niniejszej stronie internetowej spełniają oczekiwane wymagania. Sporadycznie na niniejszej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które będą pomocne do uzyskania dalszych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane na tych stronach. Użytkowanie niniejszej strony i wszelkie sprawy sporne z tym związane podlegają prawu stanu Washington i Stanów Zjednoczonych Ameryki.