Pravidlá používania

Vitajte na stránkach Distribútorov literatúry Rhema. Používaním tejto stránky súhlasíte s nasledovnými pravidlami používania. Ak máte otázky v súvislosti s týmito pravidlami, kontaktujte nás, prosím, na adresách uvedených na stránke kontaktov.

Obsah
Obsah stránok tejto webovej lokality je určený len pre Vašu všeobecnú informáciu a použitie. Môže byť zmenený bez predošlého upozornenia. Ani my a ani žiadna tretia strana neposkytuje žiadnu záruku presnosti, včasnosti, plnenia, úplnosti a vhodnosti informácií a materiálov nájdených, alebo ponúkaných touto webovou stránkou pri ich použití s nejakým špecifickým zámerom. Beriete na vedomie, že takéto informácie, alebo materiály môžu obsahovať nepresnosti, alebo chyby a my výslovne vylučujeme našu zodpovednosť za takéto nepresnosti, alebo chyby do plného rozsahu, podľa toho, ako to povoľuje zákon.

Objednávky a súkromie
Úplné pravidlá dodržiavania ochrany osobných údajov sú ustanovené v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú umiestnené samostatne. V skratke, Vaše osobné údaje sú požadované iba na spracovanie objednávky bezplatnej literatúry a na zabezpečenie jej úspešného doručenia. Objednávky sú spracované na základe dostupnosti a zodpovedajúcej informácii o adrese. V niektorých prípadoch objednávky nemôžu byť doručené do určitých destinácii z dôvodu vysokých nákladov, legislatívnych obmedzení, medzinárodných sporov, colných zákonov, alebo iných faktorov. Tieto faktory sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

Všetky práva vyhradené
Táto webová stránka obsahuje materiály, ktoré sú vo vlastníctve, alebo ktorých licenciu vlastnia Distribútori literatúry Rhema. Tieto materiály zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na dizajn, grafickú úpravu, vzhľad a grafiku, vrátane obchodných značiek, textu a poznámok uznania. Reprodukcia akýmkoľvek spôsobom je jednoznačne zakázaná, s výnimkou povolenia čestného využitia. Neautorizované používanie tejto webovej stránky môže dať podnet na uplatnenie si nároku na odškodné a/alebo byť považované za trestný čin.

Zodpovednosť
Vaše používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov uvedených na tejto webovej stránke je jednoznačne na Vaše vlastné riziko, preto za akékoľvek následky nemôžu byť Distribútori literatúry Rhema, ako ani žiaden z ich reprezentantov, braný na zodpovednosť. Spočíva plne na Vašej zodpovednosti presvedčiť sa, že akýkoľvek produkt, služba alebo informácia dostupná cez tieto stránky zodpovedá Vašim špecifickým požiadavkám. Z času na čas táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Tieto odkazy sú Vám ponúkané, aby sme Vám umožnili získať ďalšie informácie s ohľadom na Vaše pohodlie. Nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré vás odkazujú tieto odkazy. Vaše používanie tejto webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z ich používania podlieha zákonom štátu Washington a zákonom Spojených Štátov Amerických