Kresťanské knihy zdarma

  • Jednoduché
  • Hlboko
  • Praktické
  • Život meniace

Tieto bezplatné knihy sú hlboké, jednoduché, praktické a menia život. Prečítajte si všetky knihy z našej bezplatnej série kresťanskej literatúry a získajte značnú pomoc vo svojom nasledovaní Boha.

Potešte sa týmto bezplatným darom kresťanských kníh najvyššej kvality.

About Our Printed Book Series

A 3-part sequential series of 7 books.

Objavte význam ľudského života.

Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, prvý zväzok

Základné prvky kresťanského života, prvý zväzok

Watchman Nee a Witnes Lee popisujú kresťanský život a spôsob, ako ho môžete prakticky žiť. Prvá kapitola začína zmyslom ľudského života a pokračuje praktickými príkladmi, ktoré môžete aplikovať vo svojom každodennom živote. Táto kniha poskytuje pevný základ pre bohatý a zmysluplný kresťanský život.

Je vaše čítanie Biblie suché? Naučte sa praktické spôsoby, ako byť prostredníctvom Božieho Slova zaopatrení.

Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, Druhý zväzok

Základné prvky kresťanského života, Druhý zväzok

Watchman Nee a Witnes Lee predstavujú tri základné prvky pre udržiavanie zdravého kresťanského života - trávenie času s Pánom, kontaktovanie Pána jednoduchým spôsobom a hlboký rast v Ňom. Tieto tri kľúče vám pomôžu nájsť výživu v Božom Slove, kontaktovať Krista kedykoľvek, v akejkoľvek okolnosti a zakúšať Boha hlbokým, sladkým a skrytým spôsobom.

Uvedomujete si, že môžete zakúšať celého, bohatého Krista?

Kresťanská kniha zdarma - Všetko zahŕňajúci Kristus

Všetko zahŕňajúci Kristus

Witnes Lee odhaľuje, že dobrá zem, ktorá je vykreslená v knihe Deuteronómium je úplným typom a obrazom Krista. Rovnako, ako je zem plná nevystihnuteľných bohatstiev, tak je aj Kristus pre nás. Táto kniha povzbudzuje hľadajúcich Boha vstúpiť do každodennej skúsenosti s Kristom, ktorý je pre nás všetkým pre naplnenie Božieho večného plánu.

Božou ekonómiou je uskutočňovanie túžby Jeho srdca, ktorou je vstúpiť do človeka.

Kresťanská kniha zdarma - Božia ekonómia

Božia ekonómia

Viete čo je Božia túžba, Jeho plán a ústredné dielo? Sú to súčasti Božej ekonómie. Witnes Lee v tejto bohatej knihe odhaľuje ústredné zjavenie Biblie a to, ako môžeme prakticky spolupracovať s Kristom pre naplnenie Jeho večného plánu.

Objavte, ako má byť kresťanstvo postavené na štandarde života a nie iba na štandarde správneho a nesprávneho.

Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, Tretí zväzok

Základné prvky kresťanského života, Tretí zväzok

Watchman Nee a Witnes Lee odhaľujú, že existuje vyšší princíp žitia, ako je princíp dobra a zla. Ak dovolíme, aby v nás pôsobil Božský život, privedie nás to k správnemu žitiu, ktoré vyústi do našej spolupráce s Bohom pre budovanie cirkvi.

Objavte tajomstvo žitia náležitého kresťanského života, ktorý vyjadruje Boha a Jeho autoritu!

Kresťanská kniha zdarma - Poznanie života

Poznanie života

Ako kresťania musíme poznať Boží život, ktorý sme prijali. Witnes Lee poskytuje podrobné štúdium Božieho života, aby naša skúsenosť s týmto životom mohla byť prehĺbená. Osvetľuje cestu života a poskytuje základ k tomu, aby Boh mohol byť našim životom v plnosti.

Ako môže cirkev naplniť Boží večný zámer?

Kresťanská kniha zdarma - Slávna cirkev

Slávna cirkev

Watchman Nee hovorí o štyroch Biblických pasážach, ktoré sú typmi cirkvi. Prostredníctvom týchto štyroch obrazov si môžeme uvedomiť, ako Boh hľadí na cirkev z nebeskej perspektívy a ako má cirkev vznešené povolanie pre naplnenie Božieho večného zámeru.

About the Authors

Autormi nami distribuovaných kníh sú Watchman Nee a Witness Lee. Prečítajte si viac o službe a Watchmana Nee a Witnessa Lee tu.


Podeľte sa aj s ostatnými