Základné prvky kresťanského života - Prvý zväzok

od Watchmana Nee a Witnessa Lee

Prvá séria, prvá kniha, 44 strán.

Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, prvý zväzok Kresťanská kniha zdarma - Základné prvky kresťanského života, prvý zväzok

Watchman Nee a Witnes Lee popisujú kresťanský život a spôsob, ako ho môžete prakticky žiť. Prvá kapitola začína zmyslom ľudského života a pokračuje praktickými príkladmi, ktoré môžete aplikovať vo svojom každodennom živote. Táto kniha poskytuje pevný základ pre bohatý a zmysluplný kresťanský život.

  • Objavte význam ľudského života.
  • Zakúste istotu a bezpečnosť svojej spásy - už nikdy nespochybňujte svoju spásu!
  • Ste ostreľovaní pocitmi viny a obvineniami od Satana? Uvedomte si víťaznú silu drahocennej Kristovej krvi!
  • Spoznajte veľmi jednoduchý spôsob, ako kontaktovať Krista a ostávať v Jeho prítomnosti

Zadný obal

"Kresťanský život je plný významu a zmyslu, avšak mnohí ľudia nerozumejú základným prvkom tohto života prezentovaného v Božom Slove, Biblii. V Základných prvkoch kresťanského života, zväzku prvom, od Watchmana Nee a Witnessa Lee, je kresťanský život predstavený a opísaný. Boží plán spásy je predstavený v prvej kapitole o Tajomstve ľudského života. Nasledujúce kapitoly približujú niekoľko základných skúseností kresťana. Posledná kapitola predstavuje základný kľúč kresťanského života veriacich – prežívanie Krista v ich ľudskom duchu. Pre tých, ktorí hľadajú Boha a pre veriacich, ktorí sa rozhodli rásť v Kristovi, založia tieto posolstvá pevný základ pre bohatý a zmysluplný kresťanský život."

Obsah

Tajomstvo ľudského života: Už ste niekedy premýšľali nad tým, prečo žijete na tomto svete a aký zmysel má váš život? Zistite, ako ste boli špecificky a výlučne stvorení tak, aby ste mohli prijať Boha a ako Kristus prišiel na zem, aby ste mohli byť spasení. Istota, bezpečnosť a radosť spasenia: Istota spasenia ako pevný základ je úplne nevyhnutná pre rast v kresťanskom živote. V tejto kapitole sú vám predstavené tri body, ktoré potvrdia istotu vašej spásy, osem položiek, ktoré preukážu večnú prirodzenosť Kristovho spasenia a štyri spôsoby, ktoré udržia radosť z vašej bohatej spásy. Drahocenná krv Krista: Vedeli ste, že kresťan môže pristupovať k Bohu kedykoľvek? Je to iba vďaka moci vzácnej Kristovej krvi. Kedykoľvek vstúpi akýkoľvek hriech, obviňovanie nepriateľa, alebo akákoľvek vina, môžete to okamžite vyznať a požadovať Pánovu víťaznú krv.Prostredníctvom takého vyznávania je spoločenstvo medzi vami a Bohom okamžite obnovené! Nestrácajte už viac čas v úzkostlivosti, prilepení k svojim pádom z minulosti, alebo oddelení od Boha. Učte sa každú chvíľu a deň za dňom uplatňovať stále dostupnú Kristovu krv a zakúšať jej moc, aby ste zvíťazili nad každým Satanovým obviňovaním. Vzývanie Pánovho mena: V tejto kapitole môžeme uvidieť stručnú históriu toho, ako veriaci počas starozákonného a novozákonného obdobia volali na Pánovo meno. Bolo to ranou novozákonnou kresťanskou praxou a kľúčom k rozpoznaniu kresťana. V tejto kapitole si uvedomíte, aký má volanie na Pánovo meno úžitok. Kľúč k prežívaniu Krista: Biblia obsahuje výrazy ako: Kráčajte v Ňom (Kol 2:6), mne žiť je Kristus (Flp 1:21) a Kristus náš život (Kol 3:4). Čo tieto výrazy znamenajú? Ako môžete potom, čo ste prijali Pána Ježiša Krista, brať Krista ako svoj život a kráčať v Ňom? Či ste na ceste do obchodu, sedíte v triede na hodine, alebo si práve čistíte zuby, stále môžete kontaktovať Pána. Táto kapitola otvára cestu k prežívaniu Krista uprostred vášho každodenného, bežného života.

Séria bezplatných kresťanských kníh

Základné prvky kresťanského života, druhý zväzok

Podeľte sa aj s ostatnými