Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego – tom pierwszy

Autorzy: Watchman Nee i Witness Lee

Zestaw pierwszy, książka pierwsza, s. 51.

Bezpłatna książka chrześcijańska - Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 1 Bezpłatna książka chrześcijańska - Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 1

Watchman Nee i Witness Lee zaznajamiają nas z życiem chrześcijańskim i ukazują, jak możemy je prowadzić w praktyce. Rozdział pierwszy przedstawia, jaki jest sens ludzkiego życia. Dalej widzimy praktyczne punkty, które można stosować w codziennym życiu. Książka ta kładzie solidny fundament pod obfite i pełne znaczenia życie chrześcijańskie.

  • Odkryj sens ludzkiego życia
  • Doświadczaj pewności i bezpieczeństwa swego zbawienia – już nigdy nie wątp w to, że jesteś zbawiony!
  • Szatan bombarduje Cię poczuciem winy i zasypuje oskarżeniami? Miej świadomość zwycięskiej mocy drogocennej krwi Chrystusa!
  • Poznaj niezwykle prosty sposób spotykania się z Chrystusem i trwania w Jego obecności.

Tylna okładka

„Życie chrześcijańskie to życie o niezwykłym znaczeniu i wadze, wielu jednak nie rozumie jego podstawowych elementów, jakie ukazuje Boże Słowo, Biblia. W pierwszym tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee podejmują zagadnienie życia chrześcijańskiego. Rozdział pierwszy, poświęcony tajemnicy ludzkiego życia, przedstawia Boży plan zbawienia. Kolejne rozdziały omawiają kilka podstawowych dla chrześcijanina doświadczeń. W ostatnim rozdziale znajdzie Czytelnik to, co stanowi klucz do prowadzenia życia chrześcijańskiego – jak doświadczać Chrystusa w swoim ludzkim duchu. Poselstwa zawarte w tej książce, skierowane zarówno do tych, którzy szukają Boga, jak i do wierzących, którzy pragną wzrastać w Chrystusie, położą solidny fundament pozwalający prowadzić obfite i pełne znaczenia życie chrześcijańskie”.

Spis treści

  1. Tajemnica ludzkiego życia: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki jest sens ludzkiego życia, albo dlaczego jesteś na ziemi? Dowiedz się, w jak szczególny sposób zostałeś stworzony, w jednym tylko celu – by przyjąć Boga. Zobacz, w jaki sposób Chrystus przyszedł na ziemię, aby dokonać Twego zbawienia.
  2. Pewność, bezpieczeństwo i radość zbawienia: Pewność zbawienia to solidny fundament, bezwzględnie potrzebny do tego, aby wzrastać w życiu chrześcijańskim. Rozdział ten podaje trzy punkty, potwierdzające pewność Twego zbawienia, osiem czynników, wykazujących wieczną naturę Chrystusowego zbawienia, i cztery sposoby, podtrzymujące radość, jaka płynie z Twego obfitego zbawienia.
  3. Drogocenna krew Chrystusa: Czy wiedziałeś o tym, że chrześcijanin może w każdej chwili przyjść do Boga? Dzieje się tak wyłącznie dzięki mocy drogocennej krwi Chrystusa. Ilekroć zgrzeszysz, za każdym razem, gdy oskarża Cię wróg Boży, zawsze, gdy masz poczucie winy, możesz od razu wyznać to Panu Jezusowi i powołać się na Jego zwycięską krew. Dzięki temu wyznaniu natychmiast następuje przywrócenie społeczności pomiędzy Tobą a Bogiem. Gdy odczuwasz niepokój, gdy nie możesz zapomnieć o przeszłych niepowodzeniach lub gdy dzieli Cię przepaść w relacjach z Bogiem – nie marnuj już czasu. Naucz się stosować co chwila i co dzień zawsze dostępną krew Chrystusa i doświadczaj jej mocy, by przezwyciężać wszelkie oskarżenia, które rzuca szatan.
  4. Wzywanie imienia Pańskiego: W rozdziale tym widzimy krótką historię dotyczącą tego, jak ludzie wierzący w Starym i Nowym Testamencie wzywali imienia Pańskiego. Była to nowotestamentowa praktyka pierwszych chrześcijan i coś, co świadczyło o tym, że ktoś jest chrześcijaninem. W rozdziale tym zdasz sobie sprawę z korzyści płynących z wzywania imienia Pańskiego.
  5. Duch ludzki kluczem do doświadczania Chrystusa: W Piśmie Świętym występują wyrażenia typu „w Nim postępujcie” (Kol 2,6), „dla mnie żyć, to Chrystus” (Flp 1,21) lub „Chrystus, nasze życie” (Kol 3,4). Co one oznaczają? Jak po przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa możemy w praktyce obierać Chrystusa za swoje życie i w Nim postępować? Niezależnie od tego, czy idziesz do sklepu spożywczego, jesteś na lekcji lub myjesz zęby, możesz spotykać się z Panem. Rozdział ten odkrywa sposób, w jaki możesz doświadczać Chrystusa pośród normalnego życia na co dzień.

Seria bezpłatnych książek chrześcijańskich

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2

Podziel się z innymi