Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego – tom drugi

Autorzy: Watchman Nee i Witness Lee

Zestaw drugi, książka pierwsza, s. 34.

Bezpłatna książka chrześcijańska - Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2 Bezpłatna książka chrześcijańska - Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2

Watchman Nee i Witness Lee przedstawiają trzy podstawowe elementy, które mają na celu podtrzymywanie zdrowego życia chrześcijańskiego – spędzanie czasu z Panem, spotykanie się z Nim w prosty sposób i coraz głębsze wzrastanie w Niego. Klucze te pomogą Ci znajdować posilenie w Słowie Bożym, spotykać się z Chrystusem o każdym czasie i w każdej chwili, i doświadczać Boga w głęboki, pełen słodyczy i ukryty sposób.

  • Czy czujesz niedosyt, gdy czytasz Biblię? Poznaj praktyczne sposoby na to, jak zdobywać duchowy zasób dzięki Słowu Bożemu.
  • Na czym polega prawdziwe oddawanie czci? Rozpocznij autentyczne oddawanie czci, której szuka Ojciec.
  • Dowiedz się, jak skutecznie się modlić i czekać na Pana Jezusa.
  • Zaprzestań prowadzenia powierzchownego życia chrześcijańskiego, zapuszczając głęboko korzenie w Chrystusie.

Tylna okładka

„W centrum życia chrześcijańskiego stoi poznanie Chrystusa. W tym celu musimy mieć
z Nim styczność i doświadczać Go w żywy sposób na co dzień. Doświadczenie to obejmuje kilka podstawowych elementów, takich jak właściwy duchowy pokarm, regularne oddawanie duchowej czci oraz głębszy wzrost duchowy. W drugim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee przedstawiają trzy podstawowe elementy zapewniające zdrowe życie chrześcijańskie: spędzanie czasu z Panem, proste kontaktowanie się z Nim oraz głębokie wzrastanie w Nim. Poselstwa te pomogą poszukującym chrześcijanom obficie karmić się Bożym słowem, nieustannie kontaktować się z Chrystusem, a także w głęboki, ukryty sposób doświadczać Boga”.

Spis treści

  1. Spędzanie czasu z Panem: Ten niezwykle istotny rozdział rozpoczyna się od znamiennej opowieści o jednej z rzeczy, którą odkrył Andrew Murray – spośród całego zgromadzenia, do którego przemawiał, tylko jedna osoba modliła się 30 minut dziennie, większość zaś przeznaczała na codzienną modlitwę jedynie 5 minut. Tymczasem skuteczna modlitwa jest absolutnie niezbędna w naszym życiu chrześcijańskim! Witness Lee podaje nam przydatne punkty na temat tego, jak zanosić do Pana Jezusa modlitwy, które mają istotne znaczenie, i jak czytać Słowo Boże, by zdobywać duchowe posilenie.
  2. Prosty sposób dotykania Pana: Oprócz spędzania osobistego czasu z Panem o poranku w modlitwie i w Słowie, ważna jest też pozostała część naszego dnia. Rozdział ten ukazuje bardzo praktyczny i prosty sposób dotykania, znajdowania Pana Jezusa i oddawania Mu czci o każdym czasie i w każdym miejscu.
  3. Głębia przyzywa głębię: Czy tęsknisz za tym, by doświadczać Pana Jezusa w głębszy sposób? W miarę tego, jak będziesz wzrastał w Panu, odkryjesz, że to, czego doświadczasz, nie jest przeznaczone jedynie dla Ciebie, ale także dla innych. W miarę tego, jak będziemy pozwalali Panu Jezusowi, by wchodził coraz głębiej do naszej istoty, i w miarę tego, jak będziemy zapuszczać w Niego korzenie, będziemy wywierali przemożny wpływ na życie innych ludzi. Gdy tylko Pan Jezus dotknie naszej wewnętrznej istoty, inni ludzie otrzymają pomoc i zostaną oświeceni. Zacznij wchodzić w rzeczywistość tego doświadczenia dzięki lekturze tego rozdziału.


Podziel się z innymi