Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego – tom drugi

Autorzy: Watchman Nee i Witness Lee

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2

Chcę pobrać e-booka

Pobierz bezpłatne e-booki

„W centrum życia chrześcijańskiego stoi poznanie Chrystusa. W tym celu musimy mieć
z Nim styczność i doświadczać Go w żywy sposób na co dzień. Doświadczenie to obejmuje kilka podstawowych elementów, takich jak właściwy duchowy pokarm, regularne oddawanie duchowej czci oraz głębszy wzrost duchowy. W drugim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee przedstawiają trzy podstawowe elementy zapewniające zdrowe życie chrześcijańskie: spędzanie czasu z Panem, proste kontaktowanie się z Nim oraz głębokie wzrastanie w Nim. Poselstwa te pomogą poszukującym chrześcijanom obficie karmić się Bożym słowem, nieustannie kontaktować się z Chrystusem, a także w głęboki, ukryty sposób doświadczać Boga”.

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2

Chcę dostać egzemplarz książki w formie drukowanej

Zdobądź bezpłatne egzemplarze książek w formie drukowanej

Podziel się z innymi