ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू—भाग दुई

वाचमेन नी र विटनेस लीद्वाराको

ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग दुई

म एउटा इबुक डाउनलोड गर्न चाहन्छु

आफ्ना निःशुल्क इबुकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
  • के तपाईंले बाइबलको तपाईंको पढाइ सुक्खा भेट्टाउनुहुन्छ ? परमेश्वरको वचनमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवहारिक तरीकाहरू थाहा पाउनुहोस् ।
  • साँचो आराधना के हो ? पिताले खोज्नुहुने वास्तविक आराधनाभित्र प्रवेश गर्नुहोस् ।
  • कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रार्थना गर्ने र प्रभुमा पर्खिने भनी थाहा पाउनुहोस् ।
  • ख्रीष्टमा गहिरो रूपमा जरा गाडिनुभएर सतही ख्रीष्टियान जीवनबाट मुक्त हुनुहोस् ।

वाचमेन नी र विटनेस लीले स्वस्थ ख्रीष्टियान जीवन दिगो राख्नको निम्त तीन आधारभूत तत्वहरू प्रस्तुत गर्दछन्—प्रभुसित समय बिताउनु, सरल तरीकामा उहाँलाई सम्पर्क गर्नु, र उहाँमा गहिरो रूपमा बढ्नु । यी चाबीहरूले तपाईंलाई परमेश्वरको वचनमा पोषण भेट्टाउन, कुनै पनि समय वा कुनै पनि क्षण ख्रीष्टलाई सम्पर्क गर्न, र गहिरो, मीठो र गुप्त तरीकामा परमेश्वरलाई अनुभव गर्न सहायता पुरयाउनेछन् ।

ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग दुई

म एउटा मुद्रित पुस्तक पाउन चाहन्छु

आफ्ना निःशुल्क मुद्रित पुस्तकहरू पाउनुहोस्

अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्“ख्रीष्टियान जीवनको केन्द्रीय बुँदा ख्रीष्ट स्वयमलाई नै जान्नु हो । यसको लागि हामीले दिनदिनै जीवित तरीकामा उहाँलाई सम्पर्क गर्न र अनुभव गर्न आवश्यक हुन्छ । यो अनुभवले उचित आत्मिक खाना, नियमित आत्मिक आराधना, र गहिरो आत्मिक बढाइ लगायत, केही आधारभूत कुराहरूलाई संलग्न गर्दछ । वाचमेन नी र विटनेस लीद्वारा लेखिएका, ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग दुईमा, स्वस्थ ख्रीष्टियान जीवनको लागि तीन आधारभूत तत्वहरूलाई प्रस्तुत गरिएका छन्ः प्रभुसित समय बिताउनु, सरल तरीकामा उहाँलाई सम्पर्क गर्नु, र उहाँमा गहिरो रूपले बढ्नु । यी सन्देशहरूले खोजी गर्ने ख्रीष्टियानहरूलाई परमेश्वरको वचनमा भएको प्रचुर पोषणभित्र, ख्रीष्टसितको क्षण–क्षणको सम्पर्कभित्र, र परमेश्वरको गहिरो, गुप्त अनुभवभित्र ल्याउनेछन् ।”


  1. प्रभुसितको समयः यो महत्वपूर्ण अध्याय एण्ड्रियू मूर्रेका आविष्कारहरूमध्ये एउटा—उनले बोलिरहेको सम्पूर्ण जमातमध्ये, एक जनाले मात्र दिनको तीस मिनेट प्रार्थना गरेको र अधिकांशले दिनको पाँच मिनेट मात्र प्रार्थना गर्दै बिताएको—घतलाग्दो कथासित शुरू हुन्छ । तैपनि, प्रभावकारी प्रार्थना हाम्रो ख्रीष्टियान जीवनमा पूर्ण रूपले जीवन्त हुन्छ ! विटनेस लीले हामीलाई प्रभुसित अर्थपूर्ण प्रार्थना कसरी गर्ने र आत्मिक पोषण प्राप्त गर्न परमेश्वरको वचन कसरी पढ्ने बारेमा सहयोगी बुँदाहरू दिँदछ ।
  2. प्रभुलाई छुने सरल मार्गः प्रार्थनामा र वचनमा प्रभुसित व्यक्तिगत बिहानको समय हुनुको अतिरिक्त, अझै हाम्रो दिनको बाँकी समय छ । यो अध्यायले कुनै पनि क्षणमा र कुनै पनि ठाउँमा प्रभुलाई छुने, भेट्टाउने र आराधना गर्ने ज्यादै व्यवहारिक तरीका खुल्ला पार्दछ ।
  3. गहिरोले गहिरोलाई बोलाउँछः के तपाईं प्रभुका गहिरा अनुभवहरूको निम्ति तीव्र इच्छा गर्नुहुन्छ ? तपाईं प्रभुमा बढ्नुहुँदा तपाईंले तपाईंका अनुभवहरू तपाईं स्वयमको निम्ति मात्र होइन, तर अरूहरूको निम्ति पनि हो भनी भेट्टाउनुहुनेछ । हामीले प्रभुलाई हाम्रो अस्तित्वभित्र झन् गहिरो जान दिँदा र हामी उहाँमा जरा गाडिँदा, अरूहरूले सहायता र ज्योतिर्मय गराइ प्राप्त गर्नेछन् । एक पटक हाम्रो भित्रिय अस्तित्व छुनासाथ, अरूहरूले सहायता र ज्योतिर्मय पार्ने काम प्राप्त गर्नेछन् । यो अध्यायको पढाइमार्फत यो अनुभवको वास्तविकताभित्र प्रवेश गर्न शुरू गर्नुहोस् ।