Základní prvky křesťanského života - Svazek druhý

Od Watchmana Nee a Witnesse Lee

Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Chci stáhnout e-knihu

Stáhněte si zdarma Vaše e-knihy

"Ústředním bodem křesťanského života je poznání Krista samotného. K tomu je zapotřebí, abychom se jej dotýkali a abychom jej zakoušeli živoucím způsobem každý den. Taková zkušenost zahrnuje některé základní prvky, například správnou duchovní potravu, pravidelné duchovní uctívání a hluboký duchovní růst. V Základních prvcích křestanského života, druhém svazku, od Watchmana Nee a Witnesse Lee, jsou popsány tři základní prvky pro zdravý křesťanský život - trávení času s Pánem, dotýkání se ho jednoduchým způsobem, a hluboký růst v něm. Tato kázání přivedou hledající křesťany do bohatého vyživování Božího slova, do dotýkání se Krista v každém okamžiku, a do hlubokého, skrytého prožívání Boha."

Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Chci se dostat tištěnou knihu

Získejte zdarma tištěné knihy

Sdílejte s druhými