Děkujeme za váš zájem o naše knihy. Z důvodu pandemie koronaviru (COVID-19) nyní poskytujeme ke stažení pouze elektronické knihy, museli jsme totiž pozastavit zasílání tištěných knih. Pokud si stáhnete elektronické knihy, ale stále byste ještě chtěli dostat tištěné knihy až je budeme moci znovu zasílat nebo chcete počkat s objednávkou až budou tyto tištěné knihy dostupné, tak prosíme zkontrolujte naší stránku za několik měsíců.

Základní prvky křesťanského života - Svazek druhý

Od Watchmana Nee a Witnesse Lee

Sada 2, první kniha, 26 stran

Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, druhý svazek Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Watchman Nee a Witness Lee představují tři základní prvky pro udržení zdravého křesťanského života - trávit čas s Pánem, kontaktovat Ho jednoduchým způsobem, a růst hluboko v něm. Tyto klíče vám pomohou najít potravu v Božím slovu, kontaktovat Krista kdykoli nebo v jakémkoli okamžiku, a zažít Boha hlubokým, sladkým a skrytým způsobem.

  • Myslíte si, že vaše čtení Bible je suché? Naučte se praktické způsoby, jak být napájeni z Božího Slova.
  • Co je pravdé uctívání? Vstupte do skutečného uctívání, které Otec hledá.
  • Naučte se, jak se modlit efektivně a čekat na Pána.
  • Buďte vysvobození z povrchního křesťanského života tím, že budete hluboce zakořeněni v Kristu.

Zadní obal

"Ústředním bodem křesťanského života je poznání Krista samotného. K tomu je zapotřebí, abychom se jej dotýkali a abychom jej zakoušeli živoucím způsobem každý den. Taková zkušenost zahrnuje některé základní prvky, například správnou duchovní potravu, pravidelné duchovní uctívání a hluboký duchovní růst. V Základních prvcích křesťanského života, druhém svazku, od Watchmana Nee a Witnesse Lee, jsou popsány tři základní prvky pro zdravý křesťanský život - trávení času s Pánem, dotýkání se ho jednoduchým způsobem, a hluboký růst v něm. Tato kázání přivedou hledající křesťany do bohatého vyživování Božího slova, do dotýkání se Krista v každém okamžiku, a do hlubokého, skrytého prožívání Boha."

Obsah

  1. Čas s Pánem: Tato klíčová kapitola začíná překvapujícím příběhem jednoho z nálezů Andrewa Murraye - z celého shromáždění, ke kterému mluvil, pouze jeden přítomný se modlil 30 minut denně a většina přítomných se modlila pouze 5 minut denně. Nicméně účinná modlitba je naprosto zásadní v našem křesťanském životě! Witness Lee nám předkládá užitečné body, jak se modlit smysluplné modlitby s Pánem a jak číst Boží slovo pro získání duchovní výživy.
  2. Jednoduchý způsob, jak se dotýkat Pána: Kromě osobního ranního času s Pánem v modlitbě a ve slově, je zde ještě zbytek našeho dne. Tato kapitola otevírá velmi praktický a jednoduchý způsob jak se dotýkat, hledat a uctívat Pána kdykoliv a kdekoliv.
  3. Propast propasti se ozývá: Toužíte po hlubším zakoušení Pána? Když porostete v Pánu, zjistíte, že Vaše zkušenosti nejsou pouze pro Vás samy, ale jsou i pro další. Když necháváme Pána jít hlouběji do naší bytosti a když jsme v něm zakořeněni, životy druhých budou hluboce ovlivněny. Jakmile je naše vnitřní bytost dotknuta, ostatní přijmou pomoc a osvícení. Začněte vstupovat do reality této zkušenosti prostřednictvím čtení této kapitoly.


Sdílejte s druhými