Základní prvky křesťanského života - Svazek druhý

Od Watchmana Nee a Witnesse Lee

Sada 2, první kniha, 26 stran

Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, druhý svazek Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Watchman Nee a Witness Lee představují tři základní prvky pro udržení zdravého křesťanského života - trávit čas s Pánem, kontaktovat Ho jednoduchým způsobem, a růst hluboko v něm. Tyto klíče vám pomohou najít potravu v Božím slovu, kontaktovat Krista kdykoli nebo v jakémkoli okamžiku, a zažít Boha hlubokým, sladkým a skrytým způsobem.

  • Myslíte si, že vaše čtení Bible je suché? Naučte se praktické způsoby, jak být napájeni z Božího Slova.
  • Co je pravdé uctívání? Vstupte do skutečného uctívání, které Otec hledá.
  • Naučte se, jak se modlit efektivně a čekat na Pána.
  • Buďte vysvobození z povrchního křesťanského života tím, že budete hluboce zakořeněni v Kristu.

Zadní obal

"Ústředním bodem křesťanského života je poznání Krista samotného. K tomu je zapotřebí, abychom se jej dotýkali a abychom jej zakoušeli živoucím způsobem každý den. Taková zkušenost zahrnuje některé základní prvky, například správnou duchovní potravu, pravidelné duchovní uctívání a hluboký duchovní růst. V Základních prvcích křesťanského života, druhém svazku, od Watchmana Nee a Witnesse Lee, jsou popsány tři základní prvky pro zdravý křesťanský život - trávení času s Pánem, dotýkání se ho jednoduchým způsobem, a hluboký růst v něm. Tato kázání přivedou hledající křesťany do bohatého vyživování Božího slova, do dotýkání se Krista v každém okamžiku, a do hlubokého, skrytého prožívání Boha."

Obsah

  1. Čas s Pánem: Tato klíčová kapitola začíná překvapujícím příběhem jednoho z nálezů Andrewa Murraye - z celého shromáždění, ke kterému mluvil, pouze jeden přítomný se modlil 30 minut denně a většina přítomných se modlila pouze 5 minut denně. Nicméně účinná modlitba je naprosto zásadní v našem křesťanském životě! Witness Lee nám předkládá užitečné body, jak se modlit smysluplné modlitby s Pánem a jak číst Boží slovo pro získání duchovní výživy.
  2. Jednoduchý způsob, jak se dotýkat Pána: Kromě osobního ranního času s Pánem v modlitbě a ve slově, je zde ještě zbytek našeho dne. Tato kapitola otevírá velmi praktický a jednoduchý způsob jak se dotýkat, hledat a uctívat Pána kdykoliv a kdekoliv.
  3. Propast propasti se ozývá: Toužíte po hlubším zakoušení Pána? Když porostete v Pánu, zjistíte, že Vaše zkušenosti nejsou pouze pro Vás samy, ale jsou i pro další. Když necháváme Pána jít hlouběji do naší bytosti a když jsme v něm zakořeněni, životy druhých budou hluboce ovlivněny. Jakmile je naše vnitřní bytost dotknuta, ostatní přijmou pomoc a osvícení. Začněte vstupovat do reality této zkušenosti prostřednictvím čtení této kapitoly.


Sdílejte s druhými