องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน - เล่ม 2

โดย วอทช์แมน นี และวิทเนส ลี

ชุดที่ 2 เล่ม 1, 26 หน้า

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2 หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2

วอท์ชแมน นีและวิทเนส ลีได้นำเสนอองค์ประกอบพื้นฐานสามประการเพื่อมาค้ำชูชีวิตคริสเตียนที่มีพลานามัย - มีเวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า, หนทางอันแสนง่ายที่จะสัมผัสพระองค์ และเติบโตในพระองค์อย่างลึกซึ้ง. กุญแจเหล่านี้จะช่วยเหลือท่านในค้นพบการบำรุงเลี้ยงในพระคำของพระเจ้า, ติดต่อพระคริสต์ในทุกๆ เวลา และประสบการณ์พระเจ้าอย่างลึกซึ้ง, หวานชื่น, และซ่อนเร้น.

  • ท่านรู้สึกว่าการอ่านพระคัมภีร์นั้นเเห้งเหือดหรือไม่? มาเรียนรู้วิธีที่จะได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระคำของพระเจ้า.
  • การนมัสการที่แท้จริงคืออะไร? เข้าสู่การนมัสการที่แท้จริงที่พระบิดาทรงแสวงหา
  • มาเรียนรู้การอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าหวังองค์พระผู้เป็นเจ้า
  • ได้รับการช่วยให้พ้นจากชีวิตคริสเตียนที่ผิวเผินโดยการหยั่งรากลึกในพระคริสต์

ปกหลัง

ศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียนคือการรู้จักตัวของพระคริสต์เอง. ถ้าอยากรู้จักพระคริสต์ เราก็ต้องติดต่อกับพระองค์และมีประสบการณ์ต่อพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาทุกวัน. ประสบการณ์ที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบพื้นฐานบางอย่าง เช่น อาหารฝ่ายวิญญาณที่เหมาะสม, การนมัสการฝ่ายวิญญาณอย่างสม่ำเสมอ, และการเติบโตฝ่ายวิญญาณในเชิงลึก. "องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน" เล่ม 2 โดย วอท์ชแมน นี และวิทเนส ลี เป็นหนังสือที่กล่าวถึงสามองค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนที่มีพลานามัย ซึ่งได้แก่ การมีเวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า, การติดต่อกับพระองค์อย่างง่ายๆ, และการเติบโตขึ้นในพระองค์ในเชิงลึก. ข่าวสารเหล่านี้จะช่วยให้คริสเตียนที่มีการแสวงหาถูกนำเข้าสู่การบำรุงเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในพระคำของพระเจ้า, การติดต่อกับพระคริสต์อยู่ตลอดเวลา, ตลอดจนประสบการณ์อันลึกซึ้งและซ่อนเร้นที่มีต่อพระเจ้า.

สารบัญ

  1. มีเวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า: บทที่สำคัญบทนี้เริ่มจากเรื่องราวการค้นพบเรื่องหนึ่งของแอนดรูว์ เมอเรย์ - ท่ามกลางผู้คนมากมายในที่ประชุม มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อธิษฐานวันละ 30 นาทีทุกวัน คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 5 นาทีมาอธิษฐานในแต่ละวัน. อย่างไรก็ตาม การอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตคริสเตียนของเรา! วิทเนส ลี ได้ให้ประเด็นที่มีประโยชน์แก่เราในการอธิษฐานอย่างมีความหมายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและการอ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อต้อนรับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ.
  2. หนทางอันแสนง่ายที่จะสัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้า: นอกจากการมีเวลาส่วนตัวในยามเช้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการอธิษฐานและในพระคำแล้ว ยังมีเวลาในตลอดทั้งวัน. บทนี้ได้เปิดออกซึ่งหนทางที่ง่ายและทำได้จริงในการสัมผัส, ค้นพบ, และนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกเวลาและทุกสถานที่.
  3. ส่วนลึกตอบรับกับส่วนลึก: ท่านปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? ในขณะที่ท่านเติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะพบว่าประสบการณ์ของท่านไม่ได้มีไว้เพื่อตัวท่านเองเท่านั้น แต่มีเพื่อผู้อื่นด้วย. เมื่อเรายอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าสู่ภายในเราอย่างลึกซึ้งขึ้นและหยั่งรากในพระองค์ ชีวิตของผู้อื่นก็จะได้ผลกระทบอย่างลึกซึ้ง. เมื่อภายในเราได้รับการสัมผัส ผู้อื่นก็จะได้รับการช่วยเหลือและการฉายส่อง. เริ่มเข้าสู่ความเที่ยงแท้ของประสบการณ์เช่นนี้ได้จากการอ่านบทนี้.


แบ่งปันให้ผู้อื่น