Det kristna livets grundläggande principer – Volym två

av Watchman Nee och Witness Lee

Det Kristna livets grundläggande principer, Volym två

Jag vill ladda ned en e-bok.

Ladda ned dina e-böcker
  • Känner du att din Bibelläsning är torr? Lär dig praktiska sätt att bli försörjd på genom Guds Ord.
  • Vad är sann tillbedjan? Kom in i en verklig tillbedjan som Fadern söker efter.
  • Lär dig hur man ber effektivt och väntar på Herren.
  • Bli frälst från ett ytligt kristet liv genom att rotas djupt i Kristus.

Watchman Nee och Witness Lee presenterar tre grundläggande principer för att upprätthålla ett hälsosamt kristet liv – att ägna tid med Herren, att ta kontakt med honom på ett enkelt sätt och att växa in djupt i honom. Dessa nycklar kommer hjälpa dig att finna näring i Guds Ord, att ta kontakt med Kristus när som helst eller i varje stund och att erfara Gud på ett djupt, ljuvligt och dolt sätt.

Det Kristna livets grundläggande principer, Volym två

Jag vill få en tryckt bok

Få dina gratis tryckta böcker

Dela med dig till andra"Den centrala punkten av det kristna livet är att känna Kristus själv. För detta behöver vi dagligen kontakta och erfara honom på ett levande sätt. Denna erfarenhet involverar några grundläggande principer som omfattar lämplig andlig mat, regelbunden andlig tillbedjan och en djup andlig tillväxt. I Det Kristna livets grundläggande principer, Volym två, av Watchman Nee och Witness Lee, presenteras tre grundläggande principer för ett sunt kristet liv: att spendera tid med Herren, att kontakta honom på ett enkelt sätt och att växa djupt i honom. Dessa budskap kommer att föra de sökande kristna in i Guds Ords rika näring, in i en kontakt med Kristus stund för stund och in i den djupa och dolda erfarenheten av Gud."


1. Tid med Herren: Detta avgörande kapitel börjar med en slående berättelse av en av Andrew Murray´s upptäckter – av hela den församling som han talade till, fanns det bara en som bad 30 minuter varje dag och de flesta ägnade sig endast 5 minuter till att be varje dag. Hursomhelst är effektiv bön helt och hållet något livsnödvändigt i vårt kristna liv! Witness Lee ger oss användbara punkter på hur man ber meningsfulla böner med Herren och hur man läser Guds Ord för att ta emot andlig näring.
2. Ett enkelt sätt att röra vid Herren: Utöver detta med att ha en personlig morgonstund med Herren i bön och i Ordet, så finns fortfarande den resterande dagen kvar. Det här kapitlet öppnar upp ett mycket praktiskt och enkelt sätt att röra vid, finna och tillbedja Herren varje stund och på varje plats.
3. Djup ropar till djup: Längtar du efter djupare erfarenheter med Herren? När du växer i Herren kommer du upptäcka att dina erfarenheter är inte bara för dig själv, utan också för andra. Medan vi låter Herren gå djupare in i vårt väsen och medan vi rotas i honom, kommer andras liv att grundligt påverkas. Med ens vårt inre väsen vidrörs, kommer andra att ta emot hjälp och upplysning. Kom igång med att träda in i verkligheten av denna erfarenhet genom att läsa detta kapitel.