Det kristna livets grundläggande principer – Volym två

av Watchman Nee och Witness Lee

Volym två, första boken, 29 sidor.

Kostnadsfria kristna böcker - Det kristna livets grundläggande principer, volym två Kostnadsfria kristna böcker - Det kristna livets grundläggande principer, volym två

Watchman Nee och Witness Lee presenterar tre grundläggande principer för att upprätthålla ett hälsosamt kristet liv – att ägna tid med Herren, att ta kontakt med honom på ett enkelt sätt och att växa in djupt i honom. Dessa nycklar kommer hjälpa dig att finna näring i Guds Ord, att ta kontakt med Kristus när som helst eller i varje stund och att erfara Gud på ett djupt, ljuvligt och dolt sätt.

  • Känner du att din Bibelläsning är torr? Lär dig praktiska sätt att bli försörjd på genom Guds Ord.
  • Vad är sann tillbedjan? Kom in i en verklig tillbedjan som Fadern söker efter.
  • Lär dig hur man ber effektivt och väntar på Herren.
  • Bli frälst från ett ytligt kristet liv genom att rotas djupt i Kristus.

Bakre omslag

"Det centrala i det kristna livet är att lära känna Kristus själv. För detta behöver vi dagligen kontakta och erfara honom på ett levande sätt. Denna erfarenhet inbegriper några grundläggande ingredienser som lämplig andlig mat, regelbunden andlig tillbedjan och en djup andlig tillväxt. I Det Kristna livets grundläggande principer, del två, av Watchman Nee och Witness Lee, presenteras tre grundläggande saker för ett sunt kristet liv: att tillbringa tid med Herren, att kontakta honom på ett enkelt sätt och att växa djupt i honom. Dessa budskap kommer att föra de sökande kristna in i Guds Ords rika näring, in i en stund för stund kontakt med Kristus och in i den djupa och dolda erfarenheten av Gud."

Innehållsförteckning

1. En stund med Herren: Detta viktiga kapitel börjar med en slående berättelse av en av Andrew Murrays upptäckter – av hela den församling som han talade till, fanns det bara en som bad 30 minuter varje dag och de flesta ägnade sig endast 5 minuter till att be varje dag. Hur som helst är effektiv bön helt och hållet något livsnödvändigt i vårt kristna liv! Witness Lee ger oss användbara punkter på hur man ber meningsfulla böner till Herren och hur man läser Guds Ord för att ta emot andlig näring.

2. Ett enkelt sätt att beröra Herren: Utöver att ha en personlig morgonstund med Herren i bön och i Ordet, så finns fortfarande den resterande dagen kvar. Det här kapitlet uppdagar ett mycket praktiskt och enkelt sätt att beröra, finna och tillbe Herren varje stund och på varje plats.
3. Djup ropar till djup: Längtar du efter djupare erfarenheter av Herren? När du växer i Herren kommer du upptäcka att dina erfarenheter är inte bara för dig själv, utan också för andra. Medan vi låter Herren gå djupare i vårt väsen och medan vi rotas i honom, kommer andras liv att påverkas grundligt. När vårt inre väsen vidrörs, kommer andra att ta emot hjälp och bli upplysta. Du kan komma igång med att träda in i verkligheten av denna erfarenhet genom att läsa detta kapitel.


Dela med andra