Det Kristna Livets Grundläggande Principer - Volym Ett

av Watchman Nee och Witness Lee

Det kristna livets grundläggande principer, Volym ett

Jag vill ladda ned en e-bok.

Ladda ned dina e-böcker
  • Upptäck meningen med ditt mänskliga liv
  • Erfar vissheten och tryggheten med din frälsning – tvivla aldrig mer på din frälsning!
  • Bombarderad med skuldkänslor och anklagelser från Satan? Inse den övervinnande kraften av Kristi dyrbara blod!
  • Lär dig ett väldigt enkelt sätt att kontakta Kristus och förbli i hans närvaro

Watchman Nee och Witness Lee introducerar det kristna livet och hur du kan leva det praktiskt. Kapitel ett börjar med meningen med ditt mänskliga liv och fortsätter med praktiska saker du kan använda i ditt dagliga liv.

Det kristna livets grundläggande principer, Volym ett

Jag vill få en tryckt bok

Få dina gratis tryckta böcker

Dela med dig till andra"Det kristna livet är fullt av mening, ändå förstår inte många människor de grundläggande principerna för detta liv som de presenteras i Guds Ord, Bibeln. I det kristna livets grundläggande principer, Volym ett av Watchman Nee och Witness Lee, introduceras och beskrivs det kristna livet. I det första kapitlet presenteras Guds frälsningsplan, det mänskliga livets hemlighet. De följande kapitlen redogör i detalj flera grundläggande principer för en kristen. Det sista kapitlet visar den slutgiltiga nyckeln för en troende människas kristna liv – erfarenheten av Kristus i den mänskliga anden. För de som söker Gud och för troende som önskar att växa i Kristus, kommer dessa budskap att upprätta en fast grund för ett rikt och meningsfullt kristet liv."


  1. Det mänskliga livets hemlighet: Har du någonsin funderat vad meningen med ditt mänskliga liv är? Eller varför du är på denna jord? Läs om hur du skapades specifikt och enbart för att ta emot Gud och se hur Kristus kom till jorden för att bana vägen för din frälsning.
  2. Visshet, trygghet och glädje i frälsningen: Visshet i frälsningen som en solid grund är absolut nödvändigt för att växa i det kristna livet. I detta kapitel får du tre punkter som intygar vissheten av din frälsning, 8 saker som bevisar den eviga naturen av Kristi frälsning och 4 sätt att behålla glädjen i din rika frälsning.
  3. Kristi dyrbara Blod: Visste du att det är möjligt för en kristen att komma till Gud när som helst? Detta är endast tack vare Kristi dyrbara blod. Närhelst någon synd, någon anklagelse från fienden, någon skuld kommer in, kan du omedelbart bekänna och tillämpa Herrens segrande blod. Genom denna bekännelse, blir gemenskapen mellan dig och Gud omedelbart återställd! Sluta slösa tid på att känna dig obekväm, fast i dina gamla misslyckanden eller separerad från Gud. Lär dig att tillämpa Kristi alltid-tillgängliga blod stund för stund och dag för dag och erfar dess kraft att övervinna varje Satans anklagelse.
  4. Åkalla Herrens namn: I detta kapitel ser vi en kort historia genom Gamla och Nya testamentet om troende som åkallar Herrens namn. Detta var en tidig nytestamentlig praxis och en nyckelidentifierare av en kristen. I detta kapitel kommer du att inse fördelarna med att åkalla Herrens namn.
  5. Nyckeln till att erfara Kristus: Bibeln har uttryck som att "vandra i honom" (Kol. 2:6), "ty för mig är livet Kristus" (Fil. 1:26) och "Kristus vårt liv" (Kol. 3:4). Vad betyder detta? Efter att ha tagit emot Kristus, hur kan du praktiskt ta Kristus som ditt liv och vandra i honom? Vare sig du ska gå till mataffären, sitta i ett klassrum eller borsta dina tänder, är det möjligt att kontakta Herren. Detta kapitel låser upp vägen till att erfara Kristus mitt i ditt normala, dagliga liv.