Det Kristna Livets Grundläggande Principer - Volym Ett

av Watchman Nee och Witness Lee

Volym ett, första boken, 47 sidor.

Kostnadsfria kristna böcker - Det kristna livets grundläggande principer, volym ett Kostnadsfria kristna böcker - Det kristna livets grundläggande principer, volym ett

Watchman Nee och Witness Lee introducerar det kristna livet och hur du kan leva det praktiskt. Kapitel ett börjar med meningen med ditt mänskliga liv och fortsätter med praktiska saker du kan använda i ditt dagliga liv.

  • Upptäck meningen med ditt mänskliga liv
  • Erfar vissheten och tryggheten med din frälsning – tvivla aldrig mer på din frälsning!
  • Bombarderad med skuldkänslor och anklagelser från Satan? Inse den övervinnande kraften av Kristi dyrbara blod!
  • Lär dig ett väldigt enkelt sätt att kontakta Kristus och förbli i hans närvaro

Bakre omslag

"Det kristna livet är meningsfullt och betydelsefullt, ändå förstår inte många människor grunder för detta liv som de presenteras i Guds Ord, Bibeln. I Det kristna livets grundläggande principer, volym ett av Watchman Nee och Witness Lee, introduceras och beskrivs det kristna livet. I det första kapitlet presenteras Guds frälsningsplan, det mänskliga livets hemlighet. De efterföljande kapitlen redogör i detalj fler grundläggande erfarenhet en kristen bör ha. Det sista kapitlet presenterar den slutgiltiga nyckeln för en troende människas kristna liv – erfarenheten av Kristus i den mänskliga anden. För de som söker Gud och för troende som önskar att växa i Kristus, kommer dessa budskap att upprätta en fast grund för ett rikt och meningsfullt kristet liv."

Innehållsförteckning

  1. Det mänskliga livets hemlighet: Har du någonsin funderat på vad meningen med ditt mänskliga liv är? Eller varför du finns på denna jord? Läs om hur vi skapades specifikt och enbart för att ta mot Gud och upptäck hur Kristus kom till jorden för att bana vägen för din frälsning.
  2. Frälsningens visshet, trygghet och glädje: Frälsningens visshet är som en stadig grund som är absolut nödvändigt för att kunna växa i det kristna livet. I detta kapitel presenteras tre punkter som intygar din frälsnings visshet och åtta saker som bevisar Kristi frälsningens eviga natur samt fyra sätt att bevara din rika frälsningens glädje.
  3. Kristi dyrbara blod: Visste du att det är möjligt för en kristen att komma till Gud när som helst? Detta är endast möjligt tack vare Kristi dyrbara blod. När en synd, en anklagelse från fienden, en skuld uppstår, kan du omedelbart bekänna och tillämpa Herrens segrande blod. Genom denna bekännelse, blir gemenskapen mellan dig och Gud omedelbart återställd! Sluta slösa tid på att ha dåligt samvete när du är fast i dina gamla misslyckanden och separerad från Gud. Lär dig att tillämpa Kristi alltid-tillgängliga blod stund för stund och dag för dag och erfar dess kraft för att övervinna Satans varje anklagelse.
  4. Att åkalla Herrens namn: I detta kapitel ser vi en historisk överblick av Gamla och Nya testamentet troende som åkallade Herrens namn. Detta var en tidig nytestamentlig praxis och ett kännemärke för en kristen. I detta kapitel kommer du att förstå fördelarna med att åkalla Herrens namn.
  5. Nyckeln till att erfara Kristus: I Bibeln finner man uttryck som "vandra i honom" (Kol. 2:6, grek.), "för mig är livet Kristus" (Fil. 1:21) och "Kristus ... vårt liv" (Kol. 3:4). Vad är innebörden i dessa? Hur kan du praktiskt ta Kristus som ditt liv och vandra i honom efter att du har tagit emot Kristus? Det är möjligt att kontakta Herren vare sig du ska gå till mataffären, sitta i ett klassrum eller borsta dina tänder. Detta kapitel visar vägen till att erfara Kristus mitt i ditt typiska, dagliga liv.


Dela med andra