Basiselementen van het christelijke leven - Deel een

Door Watchman Nee en Witness Lee

Set 1, boek 1, 44 pagina's.

Gratis christelijk boek - De basiselementen van het christelijke leven, Deel 1 Gratis christelijk boek - De basiselementen van het christelijke leven, Deel 1

Watchman Nee en Witness Lee introduceren het christelijke leven en hoe wij zo'n leven praktisch kunnen leiden. Hoofdstuk 1 begint met de betekenis van het menselijke leven om vervolgens een paar praktische punten aan te geven die je in je dagelijkse leven kunt toepassen. Dit boek geeft een solide fundament voor een rijk en betekenisvol christelijk leven.

  • Ontdek de betekenis van het menselijk leven
  • Ervaar de zekerheid en veiligheid van je behoudenis - twijfel nooit meer aan je behoudenis!
  • Wordt je wel eens overspoelt met schuldgevoelens en beschuldigingen van satan? Kom tot het volledige besef van het overwinnende kostbare bloed van Christus!
  • Ontdek een heel eenvoudige manier om met Christus in contact te komen en in Zijn aanwezigheid te blijven.

Achterkant

"Het christelijke leven is vol betekenis en inhoud, maar veel mensen begrijpen niet de basiselementen van dit leven zoals het getoond wordt in Gods Woord, de Bijbel. In de basiselementen van het christelijke leven, deel 1, door Watchman Nee en Witness Lee, wordt het christelijke leven geïntroduceerd en beschreven. In hoofdstuk 1 over het mysterie van het menselijk leven wordt Gods plan van behoudenis gegeven. De volgende hoofdstukken beschrijven nauwkeurig de verschillende basiservaringen voor een christen. Het laatste hoofdstuk toont de ultieme sleutel voor het christelijke leven van een gelovige - de ervaring van Christus in de menselijke geest. Deze boodschappen zullen een stevig fundament leggen voor een rijk en betekenisvol christelijk leven voor degenen die God zoeken en voor gelovigen die willen groeien in Christus."

Inhoudsopgave

  1. Het mysterie van het menselijk leven: Heb je je ooit afgevraagd wat de betekenis is van je menselijke leven? Of waarom jij hier op deze aarde bent? Ontdek hoe jij bent geschapen speciaal en alleen om God te ontvangen, en ga zien hoe Christus naar de aarde kwam om de weg vrij te maken om jouw te verlossen.
  2. De zekerheid, veiligheid en vreugde van de behoudenis: De zekerheid van behoudenis als een solide fundament is absoluut noodzakelijk voor groei in het christelijke leven. In dit hoofdstuk worden er drie punten aangereikt waardoor de zekerheid van je behoudenis wordt versterkt, acht punten die de eeuwige natuur van Christus' behoudenis bewijzen en vier punten waardoor je blijvend vreugde ervaart over je rijke behoudenis.
  3. Het kostbare bloed van Christus: Wist je dat het mogelijk is als christen op ieder moment tot God te naderen? Dit kan alleen door de kracht van het kostbare bloed van Christus. Telkens als er een zonde is, een beschuldiging door de vijand, of een schuldgevoel, dan kan je direct belijden en gaan staan op het overwinnende bloed van de Heer. Door dit belijden wordt de gemeenschap tussen jou en God onmiddellijk hersteld! Verspil geen tijd door je ongemakkelijk te voelen, door vast te blijven zitten aan fouten uit het verleden en afgescheiden te leven van God. Leer het altijd beschikbare bloed van Christus toe te passen van moment tot moment en van dag tot dag, en ervaar de kracht om elke beschuldiging van satan te overwinnen.
  4. De naam van de Heer aanroepen: In dit hoofdstuk zien we een korte geschiedenis van gelovigen in het Oude en het Nieuwe Testament die de naam van de Heer aanriepen. Dit was de praktijk van alledag in het vroege christendom en het teken waaraan je een christen herkende. In dit hoofdstuk ga je inzien dat het aanroepen van de Heer veel voordelen heeft.
  5. De sleutel om Christus te ervaren: De Bijbel heeft teksten waarin staat "wandel in Hem" (Kol. 2:6), "voor mij, te leven is Christus" (Fil. 1:21) en "Christus ons leven" (Kol.3:4). Wat betekent dit? Na tot geloof te zijn gekomen in Jezus Christus, hoe kan je dan op een praktische manier Christus nemen als je leven en wandelen in Hem? Of je nu naar de supermarkt gaat, in de klas zit of je tanden poetst, het is mogelijk om de Heer aan te raken. Dit hoofdstuk ontsluit de manier om Christus te ervaren midden in je normale dagelijkse leven.


Met anderen delen