Det kristne livets grunnleggende prinsipper - Volum 1

av Watchman Nee og Witness Lee

Sett 1, første bok, 44 sider.

Gratis kristen bok - Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 1 Gratis kristen bok - Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 1

Watchman Nee og Witness Lee presenterer det kristne livet og hvordan du kan leve det i praksis. Kapittel én starter med meningen med ditt menneskelige liv og fortsetter med praktiske punkter som du kan anvende i ditt daglige liv. Denne boken gir et fast grunnlag for et rikt og meningsfullt kristenliv.

  • Oppdag meningen med ditt menneskelige liv
  • Erfar vissheten og sikkerheten i din frelse - aldri tvil på din frelse igjen!
  • Bombardert av skyldfølelse og anklager fra Satan? Bli klar over den seirende kraften i det dyrebare Kristi blod!
  • Lær en veldig enkel måte å kontakte Kristus på og forbli i Hans nærvær

Baksideomslag

"Det kristne livet er fullt av betydning og mening, likevel forstår mange mennesker ikke dette livets grunnleggende elementer som presentert i Guds Ord, Bibelen. I Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum én, av Watchman Nee og Witness Lee, blir det kristne livet introdusert og beskrevet. Guds plan med frelsen blir presentert i det første kapittelet om menneskelivets mysterium. De følgende kapitlene detaljerer flere grunnleggende erfaringer for en kristen. Det siste kapittelet presenterer den avgjørende nøkkelen til en troendes kristne liv - erfaringen av Kristus i menneskets ånd. For de som søker Gud og for troende som ønsker å vokse i Kristus, vil disse budskapene etablere et fast grunnlag for et rikt og meningsfullt kristenliv."

Innholdsfortegnelse

  1. Menneskelivets mysterium: Har du noen gang undret deg over hva som er meningen med ditt menneskelige liv? Eller hvorfor du er her på denne jorden? Oppdag hvordan du ble skapt ene og alene med den hensikten å motta Gud, og se hvordan Kristus kom til jorden for å bane veien for din frelse.
  2. Frelsens visshet, sikkerhet og glede: Frelsens visshet er som et solid grunnlag som er absolutt nødvendig for å vokse i det kristne livet. I dette kapittelet blir du vist 3 punkter som bekrefter vissheten i din frelse, 8 ting som viser den evige naturen i Kristi frelse, og 4 måter å bibeholde nytelsen av din rike frelse
  3. Kristi dyrebare blod: Visste du at det er mulig for en kristen å komme frem for Gud til enhver tid? Det er bare ved kraften i Kristi dyrebare blod. Hver gang noen synd, noen anklager fra fienden, eller noen skyld skulle komme inn, kan du øyeblikkelig bekjenne og kreve Herrens til enhver tid gjeldende blods renselse. Gjennom denne bekjennelsen blir fellesskapet mellom deg og Gud øyeblikkelig gjenopprettet! Ikke sløs mer tid på å føle deg urolig, sitte fast i gamle feil eller være adskilt fra Gud. Lær å anvend det alltid tilgjengelige Kristi blod stund for stund og dag for dag og erfar dets kraft for å overvinne alle Satans anklager.
  4. Påkalle Herrens navn: I dette kapittelet ser vi gjennom en kort historie i det gamle og det nye testamentet om troende som påkaller Herrens navn. Dette var en tidlig nyetestamentlig kristen praktisering og en nøkkelidentifikator på en kristen. I dette kapittelet vil du innse fordelene med å påkalle Herrens navn.
  5. Nøkkelen til å erfare Kristus: Bibelen inneholder uttrykk slik som "vandre i Ham" (Kol. 2:6), "for meg er å leve Kristus" (Fil. 1:21) og "Kristus vårt liv" (Kol. 3:4). Hva betyr disse uttrykkene? Hvordan kan du praktisk ta Kristus som ditt liv og vandre i Ham etter å ha mottatt Herren Jesus Kristus? Om du går til dagligvarebutikken, er på forelesning eller pusser tennene, så er det uansett fullt mulig å kontakte Herren. Dette kapittelet låser opp veien til å erfare Kristus midt i ditt normale daglige liv.


Del med andre