Temeljni elementi kršćanskog života - Prvi svezak

od Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a

Prvi set, prva knjiga, 42 stranice.

Besplatna kršćanska knjiga - Temeljni elementi kršćanskoga života, prvi svezak Besplatna kršćanska knjiga - Temeljni elementi kršćanskoga života, prvi svezak

Watchman Nee i Witness Lee uvode vas u kršćanski život i kako ga možete praktično živjeti. Prvo poglavlje započinje sa smislom vašeg ljudskog života i nastavlja s praktičnim točkama koje možete primijeniti na vaš svakodnevni život. Ova knjiga pruža čvrst temelj za bogat i smislen kršćanski život.

  • Otkrijte smisao vašeg ljudskog života
  • Iskusite svjesnost i sigurnost vašeg spasenja - nikada više ne sumnjajte u svoje spasenje!
  • Bombardiraju li vas osjećaji krivnje i optužbe od Sotone? Spoznajte prevladavajuću silu dragocjene Kristove krvi!
  • Saznajte o vrlo jednostavnom načinu kontaktiranja Krista i ostanite u Njegovoj prisutnosti

Poleđina knjige

"Kršćanski život pun je smisla i značenja, no mnogi ljudi ne razumiju temeljne elemente toga života na način na koji su predstavljeni u Božjoj Riječi, Bibliji. U Temeljnim elementima kršćanskoga života, svezak prvi, od Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a, predstavljen je i opisan kršćanski život. Božji plan spasenja predstavljen je u prvom poglavlju o tajni ljudskoga života. Sljedeća poglavlja detaljno opisuju nekoliko temeljnih iskustava jednoga kršćanina. Posljednje poglavlje predstavlja konačni ključ za vjernikov kršćanski život - iskustvo Krista u ljudskom duhu. Za one koji traže Boga i za vjernike koji žele rasti u Kristu, ove poruke postavit će čvrst temelj za bogat i značajan kršćanski život."

Sadržaj

  1. Tajna ljudskog života: Jeste li se ikad pitali koji je smisao vašeg ljudskog života? Ili zašto ste ovdje na ovoj Zemlji? Saznajte o tome kako ste bili specifično i isključivo stvoreni da primite Boga, te vidite kako je Krist došao na Zemlju da pripravi put za vaše spasenje.
  2. Svjesnost, sigurnost i radost spasenja: Svjesnost spasenja kao čvrst temelj apsolutno je potrebna kako bismo rasli u kršćanskom životu. U ovom poglavlju, dane su vam 3 točke koje potvrđuju svjesnost vašeg spasenja, 8 elemenata koji dokazuju vječnu narav Kristovog spasenja i 4 načina da održite užitak vašeg bogatog spasenja.
  3. Dragocjena Kristova krv: Jeste li znali da je moguće za kršćanina da pristupi Bogu u svakom trenutku? To je moguće samo po sili dragocjene Kristove krvi. Kad god sagriješite, imate bilo kakvu optužbu od neprijatelja, osjećate bilo kakvu krivnju, možete to istog trena ispovjediti i primijeniti Gospodnju prevladavajuću krv. Kroz tu ispovijed zajedništvo između vas i Boga istog trena biva obnovljeno! Nemojte više gubiti nimalo vremena osjećajući se nelagodno, zaglavljeni u vašim prošlim neuspjesima ili odijeljeni od Boga. Naučite primjenjivati uvijek-dostupnu krv Kristovu tren za trenom i dan za danom te iskusite njenu silu kako biste nadvladali svaku Sotoninu optužbu.
  4. Zazivanje Gospodnjeg imena: U ovom poglavlju vidimo kratku povijest vjernika s njihovim zazivanjem Gospodnjeg imena kroz Stari i Novi Zavjet. To je bila rana novozavjetna kršćanska praksa i ključni pokazatelj da je netko kršćanin. U ovom poglavlju, uvidjet ćete koje su koristi zazivanja Gospodnjeg imena.
  5. Ključ za iskusiti Krista: Biblija ima izraze koji kažu "hodajte u Njemu" (Kol 2:6), "za mene je živjeti Krist" (Fil 1:21; grčki) i "Krist naš život" (Kol 3:4). Što to znači? Nakon što ste primili Gospodina Isusa Krista, kako praktično možete uzeti Krista kao svoj život i hodati u Njemu? Bilo da idete u trgovinu po namirnice, bilo da sjedite u razredu ili perete svoje zube, moguće je kontaktirati Gospodina. Ovo poglavlje otključava put da iskusite Krista usred vašeg normalnog, svakodnevnog života.

Besplatan komplet kršćanskih knjiga

Temeljni elementi kršćanskoga života, drugi svezak

Podijelite s drugima