Temeljni elementi kršćanskog života - Prvi svezak

od Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a

Temeljni elementi kršćanskoga života, prvi svezak

Želim preuzeti elektronsku knjigu

Preuzmite svoje besplatne elektronske knjige
  • Otkrijte smisao vašeg ljudskog života
  • Iskusite svjesnost i sigurnost vašeg spasenja - nikada više ne sumnjajte u svoje spasenje!
  • Bombardiraju li vas osjećaji krivnje i optužbe od Sotone? Spoznajte prevladavajuću silu dragocjene Kristove krvi!
  • Saznajte o vrlo jednostavnom načinu kontaktiranja Krista i ostanite u Njegovoj prisutnosti

Watchman Nee i Witness Lee uvode vas u kršćanski život i kako ga možete praktično živjeti. Prvo poglavlje započinje sa smislom vašeg ljudskog života i nastavlja s praktičnim točkama koje možete primijeniti na vaš svakodnevni život. Ova knjiga pruža čvrst temelj za bogat i smislen kršćanski život.

Temeljni elementi kršćanskoga života, prvi svezak

Želim dobiti knjigu u tiskanom formatu

Primite svoje besplatne tiskane knjige

Podijelite s drugima"Kršćanski život pun je smisla i značenja, no mnogi ljudi ne razumiju temeljne elemente toga života na način na koji su predstavljeni u Božjoj Riječi, Bibliji. U Temeljnim elementima kršćanskoga života, svezak prvi, od Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a, predstavljen je i opisan kršćanski život. Božji plan spasenja predstavljen je u prvom poglavlju o tajni ljudskoga života. Sljedeća poglavlja detaljno opisuju nekoliko temeljnih iskustava jednoga kršćanina. Posljednje poglavlje predstavlja konačni ključ za vjernikov kršćanski život - iskustvo Krista u ljudskom duhu. Za one koji traže Boga i za vjernike koji žele rasti u Kristu, ove poruke postavit će čvrst temelj za bogat i značajan kršćanski život."


  1. Tajna ljudskog života: Jeste li se ikad pitali koji je smisao vašeg ljudskog života? Ili zašto ste ovdje na ovoj Zemlji? Saznajte o tome kako ste bili specifično i isključivo stvoreni da primite Boga, te vidite kako je Krist došao na Zemlju da pripravi put za vaše spasenje.
  2. Svjesnost, sigurnost i radost spasenja: Svjesnost spasenja kao čvrst temelj apsolutno je potrebna kako bismo rasli u kršćanskom životu. U ovom poglavlju, dane su vam 3 točke koje potvrđuju svjesnost vašeg spasenja, 8 elemenata koji dokazuju vječnu narav Kristovog spasenja i 4 načina da održite užitak vašeg bogatog spasenja.
  3. Dragocjena Kristova krv: Jeste li znali da je moguće za kršćanina da pristupi Bogu u svakom trenutku? To je moguće samo po sili dragocjene Kristove krvi. Kad god sagriješite, imate bilo kakvu optužbu od neprijatelja, osjećate bilo kakvu krivnju, možete to istog trena ispovjediti i primijeniti Gospodnju prevladavajuću krv. Kroz tu ispovijed zajedništvo između vas i Boga istog trena biva obnovljeno! Nemojte više gubiti nimalo vremena osjećajući se nelagodno, zaglavljeni u vašim prošlim neuspjesima ili odijeljeni od Boga. Naučite primjenjivati uvijek-dostupnu krv Kristovu tren za trenom i dan za danom te iskusite njenu silu kako biste nadvladali svaku Sotoninu optužbu.
  4. Zazivanje Gospodnjeg imena: U ovom poglavlju vidimo kratku povijest vjernika s njihovim zazivanjem Gospodnjeg imena kroz Stari i Novi Zavjet. To je bila rana novozavjetna kršćanska praksa i ključni pokazatelj da je netko kršćanin. U ovom poglavlju, uvidjet ćete koje su koristi zazivanja Gospodnjeg imena.
  5. Ključ za iskusiti Krista: Biblija ima izraze koji kažu "hodajte u Njemu" (Kol 2:6), "za mene je živjeti Krist" (Fil 1:21; grčki) i "Krist naš život" (Kol 3:4). Što to znači? Nakon što ste primili Gospodina Isusa Krista, kako praktično možete uzeti Krista kao svoj život i hodati u Njemu? Bilo da idete u trgovinu po namirnice, bilo da sjedite u razredu ili perete svoje zube, moguće je kontaktirati Gospodina. Ovo poglavlje otključava put da iskusite Krista usred vašeg normalnog, svakodnevnog života.