Základní prvky křesťanského života - první svazek

Od Watchmana Nee a Witnesse Lee

Základní prvky křesťanského života, první svazek

Chci stáhnout e-knihu

Stáhněte si zdarma Vaše e-knihy

"Křesťanský život je velmi smysluplný a přesto mnozí lidé nerozumějí základním prvkům tohoto života tak, jak jsou předloženy v Božím Slově, Bibli. První svazek Základních prvků křesťanského života od Watchmana Nee a Witnesse Lee nás uvádí do pojmu křesťanský život a charakterizuje jej. První kapitola, zabývající se tajemstvím lidského života, podává informace o Božím plánu spasení. Další kapitoly podrobně popisují několik základních zkušeností křesťana. Poslední kapitola odkrývá hlavní klíč ke křesťanskému životu - prožitek Krista v duchu věřících. Těm, kdo hledají Boha, a věřícím, kteří touží růst v Kristu, tato kázání poskytnou pevný základ pro bohatý a smysluplný křesťanský život."

Základní prvky křesťanského života, první svazek

Chci se dostat tištěnou knihu

Získejte zdarma tištěné knihy

Sdílejte s druhými