Základní prvky křesťanského života - první svazek

Od Watchmana Nee a Witnesse Lee

Sada 1, první kniha, 42 stran

Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, první svazek Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, první svazek

Watchman Nee a Witness Lee představují křesťanský život a jak ho můžete prakticky žít. První kapitola začíná Tajemstvím lidského života a pokračuje s praktickými body, které můžete použít do vašeho každodenního života. Tato kniha poskytuje pevný základ pro bohatý a smysluplný křesťanský život.

  • Objevte smysl Vašeho lidského života
  • Zažijte jistotu a bezpečnost Vašeho spasení - nikdy znovu nepochybujte o Vašem spasení!
  • Jste bombardováni pocity viny a obviňování od Satana? Uvědomte si překonávající sílu drahé krve Krista!
  • Naučte se velmi jednoduchý způsob, jak kontaktovat Krista a zůstávat v Jeho přítomnosti

Zadní obal

"Křesťanský život je velmi smysluplný a přesto mnozí lidé nerozumějí základním prvkům tohoto života tak, jak jsou předloženy v Božím Slově, Bibli. První svazek Základních prvků křesťanského života od Watchmana Nee a Witnesse Lee nás uvádí do pojmu křesťanský život a charakterizuje jej. První kapitola, zabývající se tajemstvím lidského života, podává informace o Božím plánu spasení. Další kapitoly podrobně popisují několik základních zkušeností křesťana. Poslední kapitola odkrývá hlavní klíč ke křesťanskému životu - prožitek Krista v duchu věřících. Těm, kdo hledají Boha, a věřícím, kteří touží růst v Kristu, tato kázání poskytnou pevný základ pro bohatý a smysluplný křesťanský život."

Obsah

  1. Tajemství lidského života: Přemýšleli jste někdy, co je smysl vašeho života? Nebo proč jste zde na této zemi? Zjistěte, jak jste byli konkrétně a výhradně stvořeni, abyste přijali Boha, a spatřete jak Kristus přišel na zem, aby vám připravil cestu spásy.
  2. Jistota, bezpečnost a radost ze spasení: Jistota spasení jakožto pevný základ je naprosto nezbytná pro růst v křesťanském životě. V této kapitole Vám jsou předloženy 3 fakta pro potvrzení jistoty spasení, 8 bodů dokazujících věčný charakter Kristovy spásy a 4 cesty pro uchování radosti ze spásy.
  3. Vzácná Kristova krev: Věděli jste, že je možné, aby křesťan kdykoliv přicházel k Bohu? Toto je možné pouze díky moci drahé Kristovy krve. Kdykoli přijde nějaký hřích, nějaké odsouzení od nepřítele či provinění, můžete to okamžitě vyznat a uplatnit Pánovu převažující krev. Prostřednictvím tohoto vyznání je společenství mezi vámi a Bohem okamžitě obnoveno! Neztrácejte nadále žádný čas v nepříjemném pocitu, uvízlí ve vašich minulých selháních či odděleni od Boha. Naučte se uplatňovat vždy dostupnou Kristovu krev okamžik za okamžikem a den co den a zakoušejte její moc, abyste překonali každé Satanovo obvinění.
  4. Vzývání Pánova jména: V této kapitole vidíme stručnou historii napříč Starým a Novým zákonem věřících vzývajících Pánovo jméno. Toto byla raná novozákonní křesťanská praxe a klíčový ukazatel křesťana. V této kapitole zjistíte výhody vzývání Pánova jména.
  5. Klíč k prožívání Krista: Bible obsahuje fráze, jež říkají "chodit v něm" (Ko 2,6), "žít pro mne znamená Kristus" (Fp 1,21) a "Kristus náš život" (Ko 3,4). Co to znamená? Po přijetí Pána Ježíše Krista, jak můžete prakticky brát Krista jako váš život a chodit v něm? Ať už jdete do obchodu, sedíte ve třídě nebo si čistíte zuby, je možné kontaktovat Pána. Tato kapitola odhaluje způsob, jak zakoušet Krista uprostřed vašeho normálního každodenního života.


Sdílejte s druhými