Podmínky užívání

Vítejte na internetových stránkách Distrubutorů literatury Rhemy. Používáním těchto stránek přistupujete na následující smluvní podmínky užívání. Máte-li v této souvislosti jakékoliv dotazy, prosíme, obraťte se na emailové adresy, uvedené v oddílu kontakty.

Obsah
Obsah těchto internetových stránek je určen pouze pro Vaši informaci a užití. Správce stránek si vyhrazuje právo změnit obsah stránek bez předešlého upozornění. Ani Rhema ani jakákoliv další třetí osoba neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, včasného umístění, úplnosti či relevantnosti informací a materiálů, které jsou umístěny či nabízeny na těchto stránkách za jakýmkoliv účelem. Užíváním stránek berete na vědomí, že tyto informace či materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Rhema se výslovně zříká odpovědnosti za jakoukoliv podobnou nepřesnost či chybu a to v plné míře, stanovené zákonem.

Objednávky a ochrana soukromí
Přesné podmínky, související s ochranou Vašeho soukromí, jsou uvedeny ve zvláštním oddíle o ochraně soukromí. Stručně lze říci, že Vaše osobní informace jsou nezbytné pouze ke zpracování a zdárnému vyřízení objednávek bezplatné literatury. Objednávky jsou zpracovávány na základě dostupnosti a na základě poskytnutých údajů, nezbytných pro zaslání poštou. V určitých případech nebude možné objednávky vyřídít vzhledem k vysokým nákladům, právním omezením, mezinárodním sporům, celním zákonům a nařízením či dalším podobným faktorům. Tyto faktory jsou proměnlivé a jejich změna nemusí být předem ohlášena.

Copyright
Tato internetová stránka obsahuje materiál, který je vlastnictvím Distributorů literatury Rhema či na který má Rhema licenci. Tento materiál zahrnuje, mimo jiné, design stránek, jejich grafické zpracování, vzhled, i různé grafické prvky, včetně log, textu a reakcí čtenářů. Reprodukce je zakázána s výjimkou takové reprodukce, která odpovídá klauzuli o spravedlivém uživání. Neautorizované užívání těchto stránek může dát podnět k žalobě o náhradu škod a/nebo může být považováno za trestný čin.

Odpovědnost
Použití jakékoliv informace či materiálu z těchto internetových stránek je zcela na vlastní riziko a Distributoři literatury Rhema ani jejich zástupci za něj nenesou žádnou odpovědnost. Je odpovědností uživatele přesvědčit se o tom, že produkty, služby či informace, které jsou dostupné na této internetové stránce, odpovídají uživatelovým konkrétním požadavkům. Čas od času budou na této stránce dostupné i odkazy na další internetové stránky. Tyto odkazy slouží k zajištění dalších informací pro uživatele. Rhema nenese žádnou odpovědnost za obsah podobných internetových stránek. Případné užívání takových stránek a právní spory, které by z toho užívání mohly vzejít, jsou upraveny zákony státu Washington a Spojených států amerických