นโยบายการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ตัวแทนแจกหนังสือ Rhema. ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะต้องตกลงกระทำตามนโยบายการใช้งานนี้. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ ทางเรายินดีตอบทุกคำถามผ่านทางที่อยู่ที่ให้ไว้ในหน้า ติดต่อเรา.

เนื้อหา
เนื้อหาในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้มีเพื่อข้อมูลการใช้งานทั่วไปเท่านั้น. ทางเรามีสิทธิทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ทางเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ขอรับประกันในความถูกต้อง,เวลา, รูปลักษณ์, ความครบถ้วน, หรือความเหมาะสมของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม. ขอให้ผู้ใช้ตระหนักว่าข้อมูลบางอย่างอาจไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ทางเราขอไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดเหล่านั้นเท่าที่กฎหมายระบุไว้.

การจัดส่งและความเป็นส่วนตัว
ทางเราได้ร่างนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกออกออกไปอีกหน้าหนึ่ง. โดยย่อแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกใช้เพื่อการจัดส่งหนังสือฟรีเท่านั้น. การจัดส่งมีขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของความพร้อมและข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้อง. ในบางกรณี การจัดส่งอาจจะไม่สำเร็จถึงจุดหมายเนื่องด้วยปัญหาทางการเงิน, ข้อห้ามทางกฎหมาย, ข้อพิพาทระหว่างประเทศ, กฎหมายศุลกากร, และปัจจัยอื่นๆ. ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวแทนแจกหนังสือ Rhema. ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงครอบคลุมถึงการออกแบบ, โครงร่าง, รูปร่าง, รูปลักษณ์, และกราฟฟิกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลโก้, ข้อความ, และข้อความชื่นชมอีกด้วย. ห้ามนำข้อมูลเหล่านี้ไปลอกเลียนแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎการใช้งานโดยชอบธรรม. หากฝ่าฝืน ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย.

ความรับผิดชอบ
การใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งาน ทางตัวแทนแจกหนังสือ Rhema จะไม่ขอรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเองว่าผลิตภัณฑ์, การบริการ, หรือข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้สนองวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่. ทางเว็บไซต์อาจมีการเพิ่มลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ. ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม. ทางเราไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น. การใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา.