หนังสือคริสเตียนแจกฟรี

  • ง่าย
  • ลึกซึ้ง
  • ทำได้จริง
  • เปลี่ยนแปลงชีวิต

หนังสือแจกฟรีทั้งหมดนี้ล้วนลึกซึ้ง, ง่าย, ทำได้จริง, และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้. อ่านหนังสือคริสเตียนในหนังสือชุดทั้งหมดของเรา และรับการช่วยเหลือในการแสวงหาพระเจ้า.

มีความสุขไปกับของขวัญแจกฟรี หนังสือคริสเตียนคุณภาพสูง

เกี่ยวกับชุดหนังสือของเรา

ซีรีส์หนังสือ 7 เล่ม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนที่ต่อเนื่องกันคุณมีพื้นฐานแน่นแค่ไหน?

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1

องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้จักโครงการที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ โดยได้ตีแผ่ถึงประสบการณ์ที่สำคัญสี่ประการ ซึ่งจำเป็นต่อทั้งผู้แรกเชื่อและคริสเตียนที่มีประสบการณ์มาแล้ว เพื่อช่วยให้คุณมีพื้นฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีความหมายและอุดมสมบูรณ์

ฉันจะทำให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2

องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2

การมีเวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตามลำพังในยามเช้าจะทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้านั้นหวานชื่น. การมีเวลาเช่นนี้จะทำให้ชีวิตคริสเตียนของเราก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีพลัง. หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณค้นพบหนทางอันแสนง่ายในการใช้เวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า.

คุณอยากมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์อย่างไร้จำกัดหรือไม่?

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง

พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง

เราต้องมองเห็นเสียก่อนว่าพระคริสต์นั้นทรงไร้จำกัดอย่างไรบ้าง จากนั้นเราจึงจะสามารถเข้าสู่ประสบการณ์ที่มีต่อ "พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง" ผู้นี้ได้ นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณมองเห็นพระคริสต์และประสบการณ์ต่อพระองค์ได้ ผ่านการอธิบายหนังสือพระบัญญัติ เพื่อให้เรามองเห็นว่าแผ่นดินงามคะนาอันนั้นเป็นรูปภาพที่บรรยายถึงสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อผู้เชื่อทั้งหลายอย่างไรบ้าง

ทำไมฉันจึงต้องสนใจต่อพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้า?

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - แผนการบริหารของพระเจ้า

แผนการบริหารของพระเจ้า

พระคัมภีร์ทั้งเล่มล้วนกล่าวถึงพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าและบรรยายว่าพระเจ้าจะทรงทำให้พระประสงค์นี้สำเร็จได้อย่างไร. เรื่องจริงที่น่าอัศจรรย์ก็คือ พระเจ้ากลับไม่ประสงค์ที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จโดยพระองค์เอง แต่ประสงค์ให้มนุษย์ได้มีส่วนร่วมด้วย. ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์อย่างเราล้วนเป็นส่วนที่อยู่ในโครงการของพระเจ้า. แล้วคุณจะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้อย่างไร? ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณก็จะรู้ว่าเหตุใดเราจึงเป็นกุญแจสำคัญที่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า.

นอกจากการดำเนินชีวิตโดยรู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว ยังมีอะไรมากกว่านี้ไหม?

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3

องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3

ผู้คนในสังคมสอนให้เราปฏิบัติตัวโดยหลักการของความผิดชอบชั่วดี แล้วพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร? พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่า เราอาจดำเนินชีวิตโดยหลักการที่สูงส่งกว่านั้นได้ นั่นคือหลักการของชีวิต. พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตโดยหลักการนี้เพื่อจะทำให้โครงการที่นิรันดร์ของพระเจ้าได้สำเร็จลุล่วง.

ชีวิตคริสเตียนของฉันจะเติบโตได้อย่างไร?

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - ทำความรู้จักกับชีวิต

ทำความรู้จักกับชีวิต

ถ้าจะเติบโตในชีวิต เราก็ต้องรู้ว่า ชีวิตคืออะไร, ชีวิตมาจากไหน, และเราจะได้ชีวิตนี้อย่างไร. นี่ไม่ใช่เรื่องของการปรับปรุงการประพฤติ ไม่ใช่การมีความรู้, ของประทาน, หรือฤทธิ์เดชที่เพิ่มมากขึ้น. มาทำความเข้าใจและรับการนำพาเพื่อการเติบโตในชีวิตไปด้วยกัน.

มุมมองที่พระเจ้าทรงมีต่อคริสตจักรนั้นเหมือนกับมุมมองของเราหรือไม่?

หนังสือคริสเตียนแจกฟรี - คริสตจักรที่มีสง่าราศี

คริสตจักรที่มีสง่าราศี

เมื่อเราได้ยินคำว่า "คริสตจักร" เราก็คิดไปตามทัศนคติของมนุษย์โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว. หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนแนวคิดของคุณใหม่ โดยการบอกให้คุณรู้ถึงมุมมองที่พระเจ้าทรงมีต่อคริสตจักร. พระคัมภีร์กล่าวถึงบุคคลที่สำคัญสี่คน เพื่อจะแสดงให้เห็นมุมมองที่พระเจ้าทรงมีต่อคริสตจักร. อย่าปล่อยให้ความเข้าใจของคุณถูกจำกัดไว้. เราขอเชิญคุณมามองดูคริสตจักรอย่างมีสง่าราศี.

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้เขียนหนังสือที่เราแจกคือวอท์ชแมน นี และวิทเนส ลี. อ่านเนื้อหาในพันธกิจของวอท์ชแมน นี และวิทเนส ลี เพิ่มเติมได้ที่นี่


แบ่งปันให้ผู้อื่น